***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 21:26***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 0 40.482.677 40.482.677 1.075.488 1.075.488 1.075.488 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849
Transferler
0 0 0 -530.751 0 0 -530.751 -530.751 0 0 0 0 -19.185.123 19.715.874 530.751 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -254.867 0 -254.867 -254.867 79.606 79.606 79.606 0 0 -7.362.758 -7.362.758 -7.538.019 -7.538.019
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.362.758 -7.362.758 -7.362.758 -7.362.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -254.867 0 -254.867 -254.867 79.606 79.606 79.606 0 0 0 0 -175.261 -175.261
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 41.846.258 -2.149.199 39.697.059 39.697.059 1.155.094 1.155.094 1.155.094 4.180.008 -37.784.038 -7.362.758 -45.146.796 56.449.827 56.449.827
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 1.588.253 62.112.510 62.112.510 0 0 0 4.180.008 -36.281.924 -22.077.331 -58.359.255 64.497.725 64.497.725
Transferler
0 -8.916.154 -7.362.758
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.781.405 11.228.877
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 5.165.573 3.470.138
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
301.658 720.157
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 301.658 720.157
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.329.548 1.618.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
225.002 162.633
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.104.546 1.455.393
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-320.876 -164.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.867.311 4.798.472
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 -454.825 -104.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 8.322.136 4.903.149
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.700.012 895.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -202.838 -104.555
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.983 -4.033
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-58.983 -4.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.480.493 -11.443.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.468.378 -9.248.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.032.875 -96.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.435.503 -9.151.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.188.581 -1.981.113
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-320.876 -157.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-867.705 -1.823.641
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.548.934 -4.963.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.640.738 227.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.231.270 3.420.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
134.734 -4.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.366.004 3.425.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
204.753 197.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.205.839 239.413
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.205.839 239.413
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
294.953 650.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.065 14.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.065 14.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.615.242 -7.577.431
Ödenen Faiz
-46.302 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-596.804 -281.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.377.828 -1.920.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
395.021 1.806.469
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
395.021 1.806.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.548.550 -3.995.875
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.296.980 -3.441.675
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-251.570 -554.200
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
320.876 164.421
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
320.876 164.421
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
454.825 104.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.329.434 12.123.568
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.314.393 30.337.134
Kredilerden Nakit Girişleri
38.314.393 30.337.134
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.641.896 -10.991.025
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.641.896 -10.991.025
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-5.579.865 -2.319.392
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.487.364 0
Ödenen Faiz
-8.275.834 -4.903.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.693.258 2.344.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.693.258 2.344.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.381.537 1.616.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.074.795 3.960.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.074.795 1.381.537
Ticari Alacaklar
40.458.727 34.100.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.555.985 5.336.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 33.902.742 28.763.385
Diğer Alacaklar
1.262.693 3.924.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 320.876 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
941.817 3.924.569
Stoklar
19.713.016 17.164.082
Peşin Ödenmiş Giderler
189.174 1.841.231
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
189.174 1.841.231
Diğer Dönen Varlıklar
20.213.736 16.363.279
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.213.736 16.363.279
ARA TOPLAM
86.912.141 74.775.008
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.912.141 74.775.008
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.592.867 4.663.944
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
6 208.227.620 210.137.811
Arazi ve Arsalar
12.425.000 12.425.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.289.074 9.546.143
Binalar
46.244.599 46.566.900
Tesis, Makine ve Cihazlar
120.957.011 122.201.135
Taşıtlar
0 33.288
Mobilya ve Demirbaşlar
18.875.786 18.982.295
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
436.150 383.050
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.577.913 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.175.110 4.043.586
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
4.175.110 4.043.586
Peşin Ödenmiş Giderler
14.939 3.621
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.939 3.621
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.590.249 218.850.762
TOPLAM VARLIKLAR
318.502.390 293.625.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.439.429 38.018.139
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 72.439.429 38.018.139
Banka Kredileri
72.439.429 38.018.139
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
63.621.519 45.678.841
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 63.621.519 45.678.841
Banka Kredileri
61.041.163 45.678.841
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.580.356 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
57.823.100 56.471.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.741.138 1.601.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 56.081.962 54.869.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.114.982 910.229
Diğer Borçlar
11.012.174 16.534.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 329.251 5.909.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.682.923 10.624.965
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.058.854 763.902
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.058.854 763.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.767.188 1.640.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
310.701 288.636
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.456.487 1.351.941
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
209.837.246 160.017.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.837.246 160.017.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.354.541 56.557.499
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 43.354.541 56.557.499
Banka Kredileri
32.446.388 56.557.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.908.153 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5.055.032 7.233.552
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 5.055.032 7.233.552
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.843.096 2.596.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.843.096 2.596.372
Genel Karşılıklar
0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 2.382.587 2.723.348
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.635.256 69.110.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
263.472.502 229.128.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.029.888 64.497.727
Ödenmiş Sermaye
10 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
10 11.713.515 11.713.515
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.787.956 62.112.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.256.565 60.524.257
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 61.962.763 62.735.634
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.706.198 -2.211.377
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
5 1.531.391 1.588.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.180.008 4.180.008
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Girişim Sermayesi Fonu
0 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-57.586.384 -36.281.924
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.916.154 -22.077.329
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.029.888 64.497.727
TOPLAM KAYNAKLAR
318.502.390 293.625.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 47.757.249 46.436.298
Satışların Maliyeti
11 -26.291.665 -25.784.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.465.584 20.651.778
BRÜT KAR (ZARAR)
21.465.584 20.651.778
Genel Yönetim Giderleri
12 -5.240.583 -5.581.461
Pazarlama Giderleri
12 -16.256.999 -15.973.531
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.148.259 736.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.232.233 -1.181.229
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.972 -1.347.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 379.859 216.641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -45.925 -3.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
217.962 -1.134.054
Finansman Gelirleri
15 170.439 141.856
Finansman Giderleri
15 -9.507.393 -6.475.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.118.992 -7.467.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
202.838 104.555
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 202.838 104.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.916.154 -7.362.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.916.154 -7.362.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.916.154 -7.362.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 16 -0,19920000 -0,16450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-551.683 -254.867
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-618.526 -318.584
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-71.077 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -71.077 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
137.920 63.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
123.705 63.717
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
5 14.215 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 79.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5 0 99.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 99.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5 0 -19.901
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -19.901
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-551.683 -175.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.467.837 -7.538.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.467.837 -7.538.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760063


BIST11:301.386
Değişim :  -0,31% |  -4,37
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391
En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler11:30
TUREX 11,57 10.062.498 % 9,98  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
LOGO 39,76 86.474.872 % 7,98  
BIOEN 28,32 130.222.588 % 6,15  
PINSU 7,44 4.969.394 % 5,83  
11:30 Alış Satış %  
Dolar 8,7052 8,7116 % 0,30  
Euro 10,2985 10,3072 % 0,55  
Sterlin 11,9732 12,0332 % 0,18  
Frank 9,4303 9,4871 % 0,92  
Riyal 2,3163 2,3279 % 0,32  
11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 8,68  
Altın Gr. 506 506 2,68  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,11 26,13 -0,03  
Gümüş Gr. 7,30 7,30 -0,00  
B. Petrol 72,31 72,31 -1,12