***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:20***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 4.239.875 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 51.690.667 51.690.667
Transferler
-927.298 -31.824.547 32.751.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.065 1.188.407 -15.241.005 -14.178.663 -14.178.663
Dönem Karı (Zararı)
-15.241.005 -15.241.005 -15.241.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.065 1.188.407 1.062.342 1.062.342
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 76.800.703 -3.097.502 5.398.282 4.180.008 -87.092.944 -15.241.005 37.512.004 37.512.004
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560
Transferler
-1.971.676 -37.885.631 39.857.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-952.229 -1.012.135 -14.945.667 -16.910.031 -16.910.031
Dönem Karı (Zararı)
-14.945.667 -14.945.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-952.229 -1.012.135 -1.964.364 -1.964.364
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 139.233.297 -5.562.076 9.817.944 4.180.008 -122.362.439 -14.945.667 66.925.529 66.925.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.921.235 5.465.041
Dönem Karı (Zararı)
-14.945.667 -15.241.005
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.945.667 -15.241.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.660.862 20.399.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 7.207.741 6.366.998
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.201 -10.803
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 24.201 -10.803
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
559.932 2.992.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-157.838 247.793
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
717.770 2.745.015
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-461.241 -391.590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.536.827 10.527.026
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-221.759 -187.396
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 10.758.586 10.714.422
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.644.867 1.374.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -427.614 -454.671
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.117 -4.503
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-134.117 -4.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.707.495 798.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.896.549 -11.282.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.590.719 -1.995.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.487.268 -9.286.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.723.478 -1.646.257
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-461.241 -391.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.262.237 -1.254.689
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.317.088 -1.648.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-710.503 199.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.084.526 1.293.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.030.250 469.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.054.276 824.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
196.956 309.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.495 9.229.374
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-279.495 9.229.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.092.519 4.355.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.655 -12.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.655 -12.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.992.300 5.956.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
71.065 -491.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.786.943 81.176
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
530.169 81.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.000.112 -1.160.703
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.808.071 -1.037.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.041 -123.615
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
461.241 391.590
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
461.241 391.590
Alınan Faiz
221.759 187.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.243.850 -5.144.102
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.629.497 59.517.651
Kredilerden Nakit Girişleri
84.629.497 59.517.651
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.680.303 -33.627.550
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.680.303 -33.627.550
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.344.544 -10.193.127
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.483.715 -10.126.654
Ödenen Faiz
-8.566.173 -10.714.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.464.328 -179.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.464.328 -179.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.166.993 3.298.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.702.665 3.118.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.702.665 6.166.993
Ticari Alacaklar
36.538.202 31.580.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.395.286 7.900.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.142.916 23.679.848
Diğer Alacaklar
2.338.546 1.885.511
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 461.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.877.305 1.885.511
Stoklar
26.162.378 19.845.290
Peşin Ödenmiş Giderler
2.223.898 1.890.883
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.223.898 1.890.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.362
Diğer Dönen Varlıklar
20.690.172 18.429.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.690.172 18.429.091
ARA TOPLAM
91.665.223 79.798.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
5.933.551 5.933.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.598.774 85.731.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 13.602.683 14.867.852
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
13.602.683 14.867.852
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
6-a 287.252.991 289.645.289
Arazi ve Arsalar
18.795.000 18.795.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.113.880 11.465.000
Binalar
62.555.721 63.100.017
Tesis, Makine ve Cihazlar
175.996.663 179.048.106
Mobilya ve Demirbaşlar
17.777.594 16.803.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.014.133 434.133
Kullanım Hakkı Varlıkları
6-b 27.674.154 30.283.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.628.340 4.578.720
Bilgisayar Yazılımları
4.628.340 4.578.720
Peşin Ödenmiş Giderler
548.623 171.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
548.623 171.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
333.708.591 339.548.330
TOPLAM VARLIKLAR
431.307.365 425.279.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 124.502.608 125.797.515
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.502.608 125.797.515
Banka Kredileri
124.502.608 125.797.515
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.275.287 50.925.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.275.287 50.925.976
Banka Kredileri
7 40.656.845 43.173.454
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.618.442 7.752.522
Ticari Borçlar
61.215.607 53.690.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.116.052 2.085.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 58.099.555 51.604.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.519.020 1.322.064
Diğer Borçlar
25.836.688 21.771.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9.988.999 5.644.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.847.689 16.127.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
636.238 2.728.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
636.238 2.728.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.812.208 1.063.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
392.907 362.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.419.301 701.531
ARA TOPLAM
263.797.656 257.300.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.797.656 257.300.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.759.159 55.504.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.759.159 55.504.043
Banka Kredileri
7 50.475.100 31.743.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 21.284.059 23.760.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.965.177 3.861.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.965.177 3.861.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 23.859.844 24.778.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.584.180 84.144.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
364.381.836 341.444.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.925.529 83.835.560
Ödenmiş Sermaye
10 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
10 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
143.489.165 147.425.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
133.671.221 136.595.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 139.233.297 141.204.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.562.076 -4.609.847
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
5 9.817.944 10.830.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-122.362.439 -84.476.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.945.667 -39.857.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.925.529 83.835.560
TOPLAM KAYNAKLAR
431.307.365 425.279.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 50.213.406 47.043.379
Satışların Maliyeti
11 -28.755.187 -25.531.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.458.219 21.511.499
BRÜT KAR (ZARAR)
21.458.219 21.511.499
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.251.092 -6.979.122
Pazarlama Giderleri
12 -19.497.931 -17.105.896
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-181.309 -176.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.191.673 1.513.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.174.815 -2.099.560
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.455.255 -3.336.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 597.609 442.939
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.251 -46.846
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.859.897 -2.939.996
Finansman Gelirleri
472.494 131.110
Finansman Giderleri
-11.985.878 -12.886.790
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.373.281 -15.695.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
427.614 454.671
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 427.614 454.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.945.667 -15.241.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.945.667 -15.241.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.945.667 -15.241.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 16 -0,33390000 -0,34050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.964.364 1.062.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.190.286 -157.581
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 -1.265.169 1.485.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
491.091 -265.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8 238.057 31.516
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
253.034 -297.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.964.364 1.062.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.910.031 -14.178.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-16.910.031 -14.178.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933539


BIST
18:051.393
Değişim :  0,09% |  1,27
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4432 8,4445 % -0,13  
Euro 10,0201 10,0553 % -0,13  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -14,24  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01