***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

05.08.2016 17:41
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor  )


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.568.247 -3.718.178
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
4.423.555 8.363.055
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
28 4.147.509 8.363.055
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
28 276.046
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-11.213.157 -13.236.045
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
28 -10.373.330 -10.309.882
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
29 -839.827 -2.926.163
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-6.789.602 -4.872.990
Ödenen Faiz
33 -965.151 -899.386
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 2.186.506 2.054.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-783.179 -1.827.324
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
18 5.534 20.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -788.713 -1.847.823
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.388.692 5.780.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 6.388.692 14.480.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.700.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -8.700.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.266 234.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.266 234.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 63.754 200.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 101.020 434.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 2.996.527 -1.809.833 19.186.284 19.186.284
Transferler
27 -1.809.833 1.809.833 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 -4.462.237 -4.462.237 -4.462.237
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 1.186.694 -4.462.237 14.724.047 14.724.047
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 1.186.694 815.946 20.002.230 20.002.230
Transferler
41.818 774.108 -815.946 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-7.432.708 -7.432.708 -7.432.708
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -7.432.708 12.569.522 12.569.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 863.909 692.259
Ticari Alacaklar
10 6.769.534 5.467.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.695.244 3.923.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.074.290 1.543.417
Stoklar
13 4.510.665 3.556.292
Diğer Dönen Varlıklar
4.101.214 3.496.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.101.214 3.496.323
ARA TOPLAM
16.245.322 13.212.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.245.322 13.212.267
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.065 12.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12.065 12.065
Maddi Duran Varlıklar
18 29.958.861 30.320.203
Arazi ve Arsalar
3.051.008 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
18.890.503 18.773.718
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
647.685 647.685
Mobilya ve Demirbaşlar
19.116.546 18.450.152
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.503.854 10.503.854
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-31.879.619 -30.735.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 598.715 604.014
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
598.715 604.014
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.569.641 30.936.282
TOPLAM VARLIKLAR
46.814.963 44.148.549
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 16.913.653 14.079.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.913.653 14.079.536
Banka Kredileri
16.913.653 14.079.536
Ticari Borçlar
10 4.509.463 2.860.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 415.774 334.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37 4.093.689 2.526.116
Diğer Borçlar
3.444.728 1.303.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 3.120.204 1.027.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 324.524 276.077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 8.625.033 5.173.215
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.625.033 5.173.215
ARA TOPLAM
33.492.877 23.416.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.492.877 23.416.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 697.195 601.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
697.195 601.945
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 55.369 127.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
752.564 729.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.245.441 24.146.319
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 12.569.522 20.002.230
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.012.824 970.986
Yasal Yedekler
782.617 740.779
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.960.802 1.186.694
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -7.432.708 815.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.569.522 20.002.230
TOPLAM KAYNAKLAR
46.814.963 44.148.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.391.954 8.363.055 3.659.327 8.059.877
Satışların Maliyeti
28-30 -10.373.330 -10.309.882 -7.224.026 -8.169.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.981.376 -1.946.827 -3.564.699 -109.265
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.981.376 -1.946.827 -3.564.699 -109.265
Genel Yönetim Giderleri
29 -498.348 -1.881.275 -273.507 -1.195.181
Pazarlama Giderleri
29 -341.479 -1.044.888 -281.766 -846.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 522.830 997.955 419.654 839.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -113.815 -882.990 -95.260 -522.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.412.188 -4.758.025 -3.795.578 -1.834.306
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.412.188 -4.758.025 -3.795.578 -1.834.306
Finansman Giderleri
33 -965.151 -899.386 -598.240 -421.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.377.339 -5.657.411 -4.393.818 -2.255.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.369 1.195.174 -606.045 368.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -55.369 1.195.174 -606.045 368.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.432.708 -4.462.237 -4.999.863 -1.886.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.432.708 -4.462.237 -4.999.863 -1.886.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.432.708 -4.462.237 -4.999.863 -1.886.602
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.432.708 -4.462.237 -4.999.863 -1.886.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.432.708 -4.462.237 -4.999.863 -1.886.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550687


BIST
'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0021 31,0091 % 0,32  
Euro 33,5640 33,5823 % 0,40  
Sterlin 39,0357 39,2314 % 0,33  
Frank 35,1014 35,3129 % 0,48  
Riyal 8,2430 8,2843 % 0,31  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,88 22,92 % 0,66  
Platin 886,10 887,77 % 0,66  
Paladyum 955,61 958,74 % 0,66  
Brent Pet. 82,90 82,90 % 0,66  
Altın Ons 2.025,01 2.025,33 % 0,66