***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 19:36
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor  )


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.502.198 5.465.627
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
15.682.188 31.161.287
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
28 15.105.841 31.161.287
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
28 576.347
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-21.036.034 -27.176.712
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
28 -19.872.346 -22.024.499
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
29 -1.163.688 -5.152.213
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-5.353.846 3.984.575
Ödenen Faiz
33 -1.723.191 -1.368.317
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 574.839 2.849.369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.056.765 -2.413.238
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
18 -5.534 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.749
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.749
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.051.231 -2.437.987
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.555.325 -2.430.689
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.555.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.430.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.638 621.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.638 621.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 63.754 200.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 60.116 821.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 2.996.527 -1.809.833 19.186.284 19.186.284
Transferler
27 -1.809.833 1.809.833 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 15.491.234 31.161.287 11.099.280 22.798.232
Satışların Maliyeti
28-30 -19.872.346 -22.024.499 -9.499.016 -11.714.617
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.381.112 9.136.788 1.600.264 11.083.615
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.381.112 9.136.788 1.600.264 11.083.615
Genel Yönetim Giderleri
29 -711.620 -3.316.729 -213.272 -1.435.454
Pazarlama Giderleri
29 -452.068 -1.835.484 -110.589 -790.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.217.246 3.643.472 694.416 2.645.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -241.935 -1.668.705 -128.120 -785.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.569.489 5.959.342 1.842.699 10.717.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.569.489 5.959.342 1.842.699 10.717.367
Finansman Giderleri
33 -1.723.191 -1.368.317 -758.040 -468.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.292.680 4.591.025 1.084.659 10.248.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.188.991 1.069.034 1.244.360 -126.140
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.188.991 1.069.034 1.244.360 -126.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.103.689 5.660.059 2.329.019 10.122.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.103.689 5.660.059 2.329.019 10.122.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.103.689 5.660.059 2.329.019 10.122.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.103.689 5.660.059 2.329.019 10.122.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.103.689 5.660.059 2.329.019 10.122.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565297


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5646 31,5720 % 0,67  
Euro 34,3067 34,3319 % 0,86  
Sterlin 39,9710 40,1714 % 1,00  
Frank 35,5602 35,7744 % 0,55  
Riyal 8,3927 8,4348 % 0,66  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,77 23,80 % 0,66  
Platin 899,75 900,81 % 0,66  
Paladyum 957,72 960,38 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.117,32 2.117,65 % 0,66