***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 18:18
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.957.938 -3.517.968
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.288.679 809.898
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
28 1.186.875 674.662
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
28 101.804 135.236
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-4.750.161 -3.539.852
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
28 -3.909.696 -3.289.619
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
29 -840.465 -250.233
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-3.461.482 -2.729.954
Ödenen Faiz
33 -645.198 -826.176
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 148.742 38.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
812.285 -110.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 812.285 -110.989
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.278.545 3.551.522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.278.545 2.225.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 1.326.176
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.892 -77.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.892 -77.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 74.716 156.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 207.608 79.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 815.946 10.240.013 10.240.013
Diğer Düzeltmeler
-199.153 -199.153 -199.153
Transferler
27 -9.762.217 9.762.217 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 2.206.497 2.206.497 2.206.497
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Transferler
9.338 2.197.159 -2.206.497 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 -5.101.769 -5.101.769 -5.101.769
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.022.162 -5.604.256 -5.101.769 7.145.588 7.145.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.374.451 1.648.828
Ticari Alacaklar
10 7.252.490 5.833.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 4.020 17.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37 7.248.470 5.816.689
Stoklar
13 640.605 551.298
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.825.500 1.575.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 612 612
Diğer Dönen Varlıklar
3.894.630 3.271.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 3.894.630 3.271.246
ARA TOPLAM
16.988.288 12.881.645
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.988.288 12.881.645
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
35.885 28.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 35.885 28.325
Maddi Duran Varlıklar
18 29.290.851 28.972.674
Arazi ve Arsalar
3.051.008 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
18.890.503 18.890.503
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
21.037.849 20.225.562
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.020.928 11.020.928
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-35.113.938 -34.619.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 579.201 581.566
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 579.201 581.566
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 99.523 1.119.914
Diğer Duran Varlıklar
184.644 370.195
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 184.644 370.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.190.104 31.072.674
TOPLAM VARLIKLAR
47.178.392 43.954.319
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.285.175 19.555.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.285.175 19.555.298
Banka Kredileri
8 20.285.175 19.555.298
Ticari Borçlar
10 2.978.430 2.957.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 1.172.886 1.239.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37 1.805.544 1.717.684
Diğer Borçlar
3.772.816 2.735.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 3.278.545 2.512.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 494.271 222.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 11.946.106 5.400.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 11.946.106 5.400.940
ARA TOPLAM
38.982.527 30.648.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.982.527 30.648.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.050.277 958.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.050.277 958.305
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 99.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 99.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.277 1.057.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.032.804 31.706.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 7.145.588 12.247.357
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.153 -199.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.153 -199.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -199.153 -199.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.022.162 1.012.824
Yasal Yedekler
791.955 782.617
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -5.604.256 -7.801.415
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -5.101.769 2.206.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.145.588 12.247.357
TOPLAM KAYNAKLAR
47.178.392 43.954.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.284.128 797.013
Satışların Maliyeti
28-30 -3.909.696 -3.289.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.625.568 -2.492.606
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.625.568 -2.492.606
Genel Yönetim Giderleri
29 -455.583 -210.330
Pazarlama Giderleri
29 -384.882 -39.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 262.251 3.988.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -425.761 -455.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.629.543 790.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.629.543 790.687
Finansman Giderleri
33 -645.198 -826.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.274.741 -35.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-827.028 -159.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -827.028 -159.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.101.769 -194.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.101.769 -194.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.101.769 -194.996
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.101.769 -194.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.101.769 -194.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679502


BIST'
18:059.374
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1015 31,5589 % 1,67  
Euro 33,6297 34,1771 % 1,65  
Sterlin 39,2798 39,4768 % 0,19  
Frank 35,1602 35,3720 % 0,21  
Riyal 8,2709 8,3123 % 0,24  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,82 22,85 % 0,66  
Platin 895,80 897,46 % 0,66  
Paladyum 965,51 969,79 % 0,66  
Brent Pet. 80,44 80,44 % 0,66  
Altın Ons 2.032,38 2.032,71 % 0,66