***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 18:18
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.620.426 -2.810.158
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
64.242.338 32.750.495
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
28 61.424.789 31.090.508
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
28 2.817.549 1.659.987
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-42.377.777 -28.131.322
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
28 -40.534.843 -26.233.236
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
29 -1.842.934 -1.898.086
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
21.864.561 4.619.173
Ödenen Faiz
33 -1.677.098 -2.314.318
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 -24.807.889 -5.115.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.069.181 -782.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.304
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 2.069.181 -785.022
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.552.467 3.659.892
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 10.414.204 3.659.892
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.861.737 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.222 67.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.222 67.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 74.716 156.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 75.938 223.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 815.946 10.240.013 10.240.013
Diğer Düzeltmeler
-199.153 -199.153 -199.153
Transferler
27 -9.762.217 9.762.217 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 2.206.497 2.206.497 2.206.497
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Transferler
9.338 2.197.159 -2.206.497 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 13.618.172 13.618.172 13.618.172
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.022.162 -5.604.256 13.618.172 25.865.529 25.865.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.175.109 1.648.828
Ticari Alacaklar
10 32.072.328 5.833.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 602.437 17.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37 31.469.891 5.816.689
Stoklar
13 1.244.971 551.298
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.709.665 1.575.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.565 612
Diğer Dönen Varlıklar
815.315 3.271.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 815.315 3.271.246
ARA TOPLAM
41.018.953 12.881.645
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.018.953 12.881.645
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
35.957 28.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 35.957 28.325
Maddi Duran Varlıklar
18 29.571.662 28.972.674
Arazi ve Arsalar
3.051.008 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
18.890.503 18.890.503
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
22.259.898 20.225.562
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.055.775 11.020.928
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-36.090.023 -34.619.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 574.469 581.566
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 574.469 581.566
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 1.119.914
Diğer Duran Varlıklar
1.007.367 370.195
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 1.007.367 370.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.189.455 31.072.674
TOPLAM VARLIKLAR
72.208.408 43.954.319
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.716.252 19.555.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.716.252 19.555.298
Banka Kredileri
8 10.716.252 19.555.298
Ticari Borçlar
10 6.382.234 2.957.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 118.231 1.239.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37 6.264.003 1.717.684
Diğer Borçlar
11.511.250 2.735.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 10.414.204 2.512.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.097.046 222.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 9.057.852 5.400.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 9.057.852 5.400.940
ARA TOPLAM
37.667.588 30.648.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.667.588 30.648.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 2.810.030 958.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.810.030 958.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.124.484
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
740.777 99.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 740.777 99.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.675.291 1.057.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.342.879 31.706.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 25.865.529 12.247.357
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.153 -199.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.153 -199.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -199.153 -199.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.022.162 1.012.824
Yasal Yedekler
791.955 782.617
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -5.604.256 -7.801.415
Net Dönem Karı veya Zararı
36 13.618.172 2.206.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.865.529 12.247.357
TOPLAM KAYNAKLAR
72.208.408 43.954.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
64.163.129 32.592.490 48.725.635 24.613.419
Satışların Maliyeti
28-30 -40.534.843 -26.233.236 -21.628.986 -13.821.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.628.286 6.359.254 27.096.649 10.792.296
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.628.286 6.359.254 27.096.649 10.792.296
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.082.967 -986.583 -334.467 -681.819
Pazarlama Giderleri
29 -759.967 -911.503 -109.093 -369.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.771.384 5.266.200 9.092.508 653.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.210.431 -1.688.202 -8.051.411 -547.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.346.305 8.039.166 27.694.186 9.846.351
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.346.305 8.039.166 27.694.186 9.846.351
Finansman Giderleri
33 -1.677.098 -2.314.318 -495.887 -820.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.669.207 5.724.848 27.198.299 9.025.577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.051.035 -1.346.434 -5.509.306 -1.840.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.051.035 -1.346.434 -5.509.306 -1.840.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.618.172 4.378.414 21.688.993 7.184.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.618.172 4.378.414 21.688.993 7.184.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.618.172 4.378.414 21.688.993 7.184.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.618.172 4.378.414 21.688.993 7.184.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.618.172 4.378.414 21.688.993 7.184.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715879


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66