***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 18:28
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Transferler
129.706 1.179.880 2.409.313 -2.206.497 1.512.402 1.512.402
Dönem Karı (Zararı)
16.449.823 16.449.823 16.449.823
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Transferler
16.449.823 -16.449.823 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-12.055.898 -12.055.898 -12.055.898
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 11.057.721 -12.055.898 18.153.684 18.153.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.520.935 3.240.969
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.877.381 76.412.502
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.657.436 72.862.486
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
219.945 3.550.016
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-5.362.823 -53.862.638
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-4.795.564 -45.518.239
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-567.259 -8.344.399
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-3.485.442 22.549.864
Ödenen Faiz
-544.424 -2.194.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.550.801 -17.114.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.494.186 -4.028.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.463
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.494.186 -4.037.903
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.494.186 -4.037.903
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.145.378 1.699.586
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.504.622 9.131.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.650.000 -7.431.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.881.371 912.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.881.371 912.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
986.831 74.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.868.202 986.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,31 4.868.202 986.831
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7,31,38 45.232.334 32.711.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.416.838 5.242.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
43.815.496 27.469.225
Diğer Alacaklar
8 3.806 46.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 46.568
Stoklar
10 1.356.056 692.536
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.806.674 1.819.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 74.595 3.583.786
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.232.572 647.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.232.572 647.616
ARA TOPLAM
55.574.239 40.487.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.574.239 40.487.962
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 35.957 30.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.957 30.343
Maddi Duran Varlıklar
15 34.939.036 33.010.577
Arazi ve Arsalar
3.051.007 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.695.116 19.695.116
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
25.493.824 24.602.180
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.465.212 11.862.670
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-37.170.624 -36.604.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 569.738 572.103
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
569.738 572.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.056 203.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 661.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
12 675.781 740.777
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.225.568 35.217.888
TOPLAM VARLIKLAR
91.799.807 75.705.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.609.113 12.123.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.609.113 12.123.440
Banka Kredileri
5 11.609.113 12.123.440
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 20.285
Ticari Borçlar
7,31,38 4.564.651 4.130.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
703.598 1.034.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.861.053 3.095.921
Diğer Borçlar
2.315.191 4.907.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.504.622 4.391.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 810.569 515.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 50.184.070 18.709.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.210.437 2.001.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.210.437 2.001.478
ARA TOPLAM
69.883.462 41.892.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.883.462 41.892.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.945.065 1.709.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.945.065 1.709.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 433.554 1.153.184
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.042 740.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.042 740.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.762.661 3.603.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.646.123 45.496.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 18.153.684 30.209.582
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.447 -69.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.447 -69.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -69.447 -69.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 11.057.721 -5.392.102
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.055.898 16.449.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.153.684 30.209.582
TOPLAM KAYNAKLAR
91.799.807 75.705.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 1.877.381 1.284.128
Satışların Maliyeti
26 -4.795.564 -3.909.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.918.183 -2.625.568
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.918.183 -2.625.568
Genel Yönetim Giderleri
27 -393.786 -455.583
Pazarlama Giderleri
27 -173.473 -384.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 2.371.154 262.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -4.798.618 -425.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.912.906 -3.629.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.912.906 -3.629.543
Finansman Giderleri
29 -544.424 -645.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.457.330 -4.274.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.598.568 -827.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.598.568 -827.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.055.898 -5.101.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.055.898 -5.101.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.055.898 -5.101.769
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.055.898 -5.101.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.055.898 -5.101.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759727


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66