***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 18:24
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Transferler
129.706 1.179.880 2.409.313 -2.206.497 1.512.402 1.512.402
Dönem Karı (Zararı)
16.449.823 16.449.823 16.449.823
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Transferler
16.449.823 -16.449.823 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-11.560.607 -11.560.607 -11.560.607
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 11.057.721 -11.560.607 18.648.975 18.648.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.628.127 -4.350.723
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
26.888.888 15.474.781
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
24.659.071 14.316.506
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
2.229.817 1.158.275
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-31.020.920 -20.305.231
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-26.552.540 -18.905.857
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-4.468.380 -1.399.374
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-4.132.032 -4.830.450
Ödenen Faiz
-881.760 -1.181.211
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.641.919 1.660.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.408.208 1.750.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.428.620 1.750.772
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.428.620 1.750.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.650.000 2.609.446
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 10.471.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.650.000 -7.861.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.569.919 9.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.569.919 9.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
986.831 74.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.556.750 84.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,31 4.556.750 986.831
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7,31,38 40.048.977 32.711.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.554.378 5.242.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
38.494.599 27.469.225
Diğer Alacaklar
8 3.806 46.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 46.568
Stoklar
10 4.003.001 692.536
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.631.009 1.819.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 76.500 3.583.786
Diğer Dönen Varlıklar
13 848.325 647.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
848.325 647.616
ARA TOPLAM
52.168.368 40.487.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.168.368 40.487.962
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 35.957 30.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.957 30.343
Maddi Duran Varlıklar
15 36.229.772 33.010.577
Arazi ve Arsalar
3.051.007 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.695.116 19.695.116
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
27.085.752 24.602.180
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.787.306 11.862.670
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-37.793.910 -36.604.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 567.909 572.103
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
567.909 572.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 203.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 283.451 661.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
12 545.788 740.777
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.662.877 35.217.888
TOPLAM VARLIKLAR
89.831.245 75.705.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.000.000 12.123.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.000.000 12.123.440
Banka Kredileri
5 10.000.000 12.123.440
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 72.375 20.285
Ticari Borçlar
7,31,38 9.938.411 4.130.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.104.589 1.034.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.833.822 3.095.921
Diğer Borçlar
1.882.964 4.907.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 191.850 4.391.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.691.114 515.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 43.671.997 18.709.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.537.950 2.001.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.537.950 2.001.478
ARA TOPLAM
67.103.697 41.892.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.103.697 41.892.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20 3.005.662 1.709.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.005.662 1.709.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 688.869 1.153.184
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.042 740.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.042 740.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.078.573 3.603.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.182.270 45.496.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 18.648.975 30.209.582
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.447 -69.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.447 -69.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -69.447 -69.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 11.057.721 -5.392.102
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.560.607 16.449.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.648.975 30.209.582
TOPLAM KAYNAKLAR
89.831.245 75.705.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 26.888.888 15.437.494 25.011.507 14.153.366
Satışların Maliyeti
26 -26.552.540 -18.905.857 -21.756.976 -14.996.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
336.348 -3.468.363 3.254.531 -842.795
BRÜT KAR (ZARAR)
336.348 -3.468.363 3.254.531 -842.795
Genel Yönetim Giderleri
27 -851.099 -748.500 -457.313 -292.917
Pazarlama Giderleri
27 -3.617.281 -650.874 -3.443.808 -265.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 4.835.233 1.678.876 2.464.079 1.416.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -5.811.614 -3.159.020 -1.012.996 -2.733.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.108.413 -6.347.881 804.493 -2.718.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.108.413 -6.347.881 804.493 -2.718.338
Finansman Giderleri
29 -881.760 -1.181.211 -337.336 -536.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.990.173 -7.529.092 467.157 -3.254.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.570.434 -541.729 28.134 285.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.570.434 -541.729 28.134 285.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.560.607 -8.070.821 495.291 -2.969.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.560.607 -8.070.821 495.291 -2.969.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.560.607 -8.070.821 495.291 -2.969.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.560.607 -8.070.821 495.291 -2.969.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.560.607 -8.070.821 495.291 -2.969.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781277


BIST
'
17:599.093
Değişim :  -1,09% |  -100,46
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
VKING 37,84 52.920.848 % 10,00  
OTTO 390,75 6.651.647 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.166.863 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.699.557.297 % 9,98  
FLAP 15,98 425.159.758 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 31,3569 31,3601 % 0,41  
Euro 33,9821 33,9942 % 0,38  
Sterlin 39,3942 39,5917 % 0,21  
Frank 35,1264 35,3380 % -0,15  
Riyal 8,3364 8,3782 % 0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,67 22,70 % 0,66  
Platin 873,61 876,38 % 0,66  
Paladyum 941,75 947,21 % 0,66  
Brent Pet. 83,26 83,26 % 0,66  
Altın Ons 2.050,68 2.050,97 % 0,66