***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 18:17
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357
Transferler
129.706 1.179.880 2.409.313 -2.206.497 1.512.402 1.512.402
Dönem Karı (Zararı)
16.449.823 16.449.823 16.449.823
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Transferler
16.449.823 -16.449.823 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.023.621 13.023.621 13.023.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-816.795 -816.795
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.478.369 -3.478.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.755.498 3.240.969
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
110.761.625 76.412.502
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
99.817.481 72.862.486
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
10.944.144 3.550.016
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-88.848.002 -53.862.638
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-65.582.352 -45.518.239
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.770
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-22.749.880 -8.344.399
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
21.913.623 22.549.864
Ödenen Faiz
0 -2.194.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.158.125 -17.114.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.389.836 -4.028.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.463
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.389.836 -4.037.903
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.389.836 -4.037.903
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.499.272 1.699.586
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.356 9.131.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.216.849 -7.431.858
Ödenen Faiz
-9.333.915 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.002.136 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.866.390 912.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.866.390 912.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
986.831 74.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.853.221 986.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.853.221 986.831
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 18.945.099 32.711.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 4.060.810 5.242.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.884.289 27.469.225
Diğer Alacaklar
9 124.448 46.568
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 74.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.731 46.568
Stoklar
10 1.419.502 692.536
Peşin Ödenmiş Giderler
13 316.841 1.819.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 3.583.786
Diğer Dönen Varlıklar
29 788.189 647.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
788.189 647.616
ARA TOPLAM
24.447.300 40.487.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.447.300 40.487.962
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 37.247 30.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.247 30.343
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 395.582
Maddi Duran Varlıklar
15 35.400.412 33.010.577
Arazi ve Arsalar
2.955.425 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.704.049 19.695.116
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
27.520.619 24.602.180
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.094.728 11.862.670
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-39.278.910 -36.604.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 562.176 572.103
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
562.176 572.103
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 203.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.515.532 661.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
29 0 740.777
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.910.949 35.217.888
TOPLAM VARLIKLAR
62.358.249 75.705.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.000 12.123.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.000 12.123.440
Banka Kredileri
45 700.000 12.123.440
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 69.641 20.285
Ticari Borçlar
8 4.282.863 4.130.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.700.796 1.034.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.582.067 3.095.921
Diğer Borçlar
1.425.187 4.907.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 598.393 4.391.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28 826.794 515.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 10.531.368 18.709.252
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 75.069
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
953.596 2.001.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 953.596 2.001.478
ARA TOPLAM
18.039.689 41.892.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.039.689 41.892.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
26,28 3.700.084 1.709.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.700.084 1.709.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.296.395 1.153.184
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.042 740.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 384.042 740.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.380.521 3.603.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.420.210 45.496.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 38.938.039 30.209.582
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-886.242 -69.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886.242 -69.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -886.242 -69.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
30 1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.579.352 -5.392.102
Net Dönem Karı veya Zararı
30 13.023.621 16.449.823
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.938.039 30.209.582
TOPLAM KAYNAKLAR
62.358.249 75.705.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 99.817.481 76.412.502
Satışların Maliyeti
31 -67.323.960 -45.518.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.493.521 30.894.264
BRÜT KAR (ZARAR)
32.493.521 30.894.264
Genel Yönetim Giderleri
32 -1.859.155 -4.403.144
Pazarlama Giderleri
32 -4.896.027 -3.941.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 1.729.116 13.845.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -7.537.915 -16.773.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.929.540 19.622.130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.929.540 19.622.130
Finansman Gelirleri
8.039.133
Finansman Giderleri
25-36 -10.150.355 -2.660.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.818.318 16.961.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -4.794.697 -511.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.763.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.828 -511.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.023.621 16.449.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.023.621 16.449.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.023.621 16.449.823
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-886.242 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.136.208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
249.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
249.966
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-886.242 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.137.379 16.449.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.137.379 16.449.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823434


BIST
'
10:038.910
Değişim :  0,03% |  2,42
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.918
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:03
TGSAS 63,80 20.048.022 % 10,00  
QNBFL 1.314,00 11.544.804 % 9,96  
MMCAS 14,15 3.981.895 % 9,95  
EKIZ 73,00 1.680.533 % 8,15  
KERVN 2,43 2.016.664 % 7,52  
10:03 Alış Satış %  
Dolar 31,5985 31,6031 % 0,10  
Euro 34,2920 34,3406 % 0,06  
Sterlin 39,9499 40,1503 % 0,02  
Frank 35,5331 35,7471 % -0,00  
Riyal 8,4004 8,4426 % 0,09  
10:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,80 23,84 % 0,66  
Platin 892,48 894,00 % 0,66  
Paladyum 948,49 952,43 % 0,66  
Brent Pet. 82,44 82,44 % 0,66  
Altın Ons 2.115,56 2.115,92 % 0,66