***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:12
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Transferler
13.023.621 -13.023.621 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
610.400 610.400 610.400
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Transferler
-1.183.815 1.183.815 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-6.604.338 -6.604.338 -6.604.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.842 275.842 275.842
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 0 2.192.704 19.419.158 -6.604.338 32.036.128 32.036.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.136.462 8.972.293
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
8.508.276 15.563.351
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.247.000 2.030.331
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
6.261.276 13.533.020
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-6.371.814 -6.591.058
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-4.771.631 -5.964.718
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-1.600.183 -626.340
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.136.462 8.972.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-549.663 -1.085.758
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-549.663 -1.085.758
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-549.663 -1.085.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
992.839 -249.835
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
992.839 458.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -700.000
Ödenen Faiz
0 -8.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.579.638 7.636.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.579.638 7.636.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.258.695 2.853.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.838.333 10.489.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.838.333 1.258.695
Ticari Alacaklar
8 16.711.962 16.900.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 247.448 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.464.514 16.900.852
Diğer Alacaklar
9 3.806 3.806
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 3.806
Stoklar
10 1.449.506 1.371.889
Peşin Ödenmiş Giderler
13 533.539 274.531
Diğer Dönen Varlıklar
25 4.264.251 3.751.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.264.251 3.751.445
ARA TOPLAM
26.801.397 23.561.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.801.397 23.561.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 21.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 21.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 620.582 620.582
Maddi Duran Varlıklar
15 35.542.977 35.661.333
Arazi ve Arsalar
2.955.425 2.955.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.704.049 19.704.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
1.399.602 899.602
Mobilya ve Demirbaşlar
29.827.779 29.787.116
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.616.211 14.607.211
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-42.588.973 -41.920.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 553.229 555.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
553.229 555.326
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.418 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.418 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.358.332 2.485.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
29 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 76.808 153.617
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
76.808 153.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.179.363 39.496.912
TOPLAM VARLIKLAR
64.980.760 63.058.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
37 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
37 0 0
Ticari Borçlar
8 2.678.164 2.542.274
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 735.884 1.139.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.942.280 1.402.731
Diğer Borçlar
1.671.127 850.408
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 992.839 516.260
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24 678.288 334.148
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 21.521.643 15.260.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
518.251 549.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 518.251 549.451
ARA TOPLAM
26.389.185 19.203.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.389.185 19.203.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 5.413.198 4.207.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.413.198 4.207.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.142.249 1.129.187
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 153.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 0 153.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.555.447 5.490.443
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.944.632 24.693.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26 32.036.128 38.364.624
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -275.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -275.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -275.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
26 1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 19.419.158 20.602.973
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -6.604.338 -1.183.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.036.128 38.364.624
TOPLAM KAYNAKLAR
64.980.760 63.058.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 2.230.786 35.228.542
Satışların Maliyeti
27 -4.771.631 -35.528.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.540.845 -299.602
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.540.845 -299.602
Genel Yönetim Giderleri
28 -797.205 -1.987.548
Pazarlama Giderleri
28 -802.978 -1.773.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 38.986 256.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -787.248 -883.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.889.290 -4.687.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.889.290 -4.687.945
Finansman Gelirleri
32 951.889 12.787.661
Finansman Giderleri
21-32 -1.041.504 -11.697.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.978.905 -3.598.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.625.433 2.414.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.409.350 1.136.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-216.083 1.278.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.604.338 -1.183.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.604.338 -1.183.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.604.338 -1.183.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 275.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
353.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -77.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-77.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 275.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.604.338 -907.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.604.338 -907.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933513


BIST
'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATLAS 5,30 7.640.193 % 0,00  
ATSYH 49,98 4.190.006 % 0,00  
ATAGY 15,31 28.973.798 % 0,00  
AVTUR 10,38 6.846.836 % 0,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5951 31,6208 % 0,16  
Euro 34,2903 34,3713 % 0,15  
Sterlin 39,9444 40,1448 % 0,00  
Frank 35,5218 35,7357 % -0,04  
Riyal 8,4005 8,4426 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,78 23,82 % 0,66  
Platin 891,20 892,18 % 0,66  
Paladyum 946,01 949,85 % 0,66  
Brent Pet. 82,43 82,43 % 0,66  
Altın Ons 2.115,25 2.115,63 % 0,66