***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 18:11
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Transferler
13.023.621 -13.023.621 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.183.815 -1.183.815 -1.183.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
610.400 610.400 610.400
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Transferler
-1.183.815 1.183.815 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-13.586.036 -13.586.036 -13.586.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.842 275.842 275.842
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 0 2.192.704 19.419.158 -13.586.036 25.054.430 25.054.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.950.798 6.076.838
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
27.475.855 20.676.483
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7.748.044 2.154.408
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
19.727.811 18.522.075
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-19.525.057 -14.599.645
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-16.037.736 -13.378.182
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-3.487.321 -1.221.463
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
7.950.798 6.076.838
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.717.792 -1.990.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.717.792 -1.990.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.717.792 -1.990.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.848.679 -541.837
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.848.679 166.739
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -700.000
Ödenen Faiz
0 -8.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.081.685 3.544.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.081.685 3.544.376
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.258.695 2.853.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.340.380 6.397.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.340.380 1.258.695
Ticari Alacaklar
8 11.684.987 16.900.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 263.650 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.421.337 16.900.852
Diğer Alacaklar
9 3.806 3.806
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 3.806
Stoklar
10 2.958.139 1.371.889
Peşin Ödenmiş Giderler
13 422.880 274.531
Diğer Dönen Varlıklar
25 4.989.315 3.751.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.989.315 3.751.445
ARA TOPLAM
28.399.507 23.561.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.399.507 23.561.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 21.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 21.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 620.582 620.582
Maddi Duran Varlıklar
15 44.031.401 35.661.333
Arazi ve Arsalar
11.371.681 2.955.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.704.049 19.704.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
1.488.710 899.602
Mobilya ve Demirbaşlar
30.443.410 29.787.116
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.663.345 14.607.211
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-43.268.678 -41.920.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 551.131 555.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
551.131 555.326
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.814 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.814 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.142.142 2.485.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
29 0 0
Diğer Duran Varlıklar
25 38.404 153.617
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
38.404 153.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.411.491 39.496.912
TOPLAM VARLIKLAR
75.810.998 63.058.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
37 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
37 0 0
Ticari Borçlar
8 7.505.847 2.542.274
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.602.213 1.139.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.903.634 1.402.731
Diğer Borçlar
10.395.819 850.408
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 8.848.679 516.260
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24 1.547.140 334.148
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 23.606.417 15.260.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
669.346 549.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 669.346 549.451
ARA TOPLAM
42.177.429 19.203.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.177.429 19.203.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.964.044 4.207.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.964.044 4.207.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.615.095 1.129.187
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 153.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 0 153.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.579.139 5.490.443
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.756.568 24.693.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26 25.054.430 38.364.624
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -275.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -275.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -275.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
26 1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 19.419.158 20.602.973
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -13.586.036 -1.183.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.054.430 38.364.624
TOPLAM KAYNAKLAR
75.810.998 63.058.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 7.716.301 2.154.408 5.485.515 124.077
Satışların Maliyeti
27 -16.037.736 -13.378.182 -11.266.105 -7.413.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-8.321.435 -11.223.774 -5.780.590 -7.289.387
BRÜT KAR (ZARAR)
-8.321.435 -11.223.774 -5.780.590 -7.289.387
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.596.513 -682.128 -799.308 -275.985
Pazarlama Giderleri
28 -1.890.808 -539.335 -1.087.830 -319.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 50.575 114.739 11.589 38.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -372.013 -1.026.417 415.235 1.778.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.130.194 -13.356.915 -7.240.904 -6.067.583
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.130.194 -13.356.915 -7.240.904 -6.067.583
Finansman Gelirleri
32 1.647.341 8.047.861 695.452 2.398.781
Finansman Giderleri
21-32 -1.788.711 -7.905.922 -747.207 -2.706.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.271.564 -13.214.976 -7.292.659 -6.375.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.314.472 1.788.400 310.961 307.196
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-787.425 1.136.208 621.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-527.047 652.192 -310.964 307.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.586.036 -11.426.576 -6.981.698 -6.068.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.586.036 -11.426.576 -6.981.698 -6.068.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.586.036 -11.426.576 -6.981.698 -6.068.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 275.842 0 -1.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
353.643 -1.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -77.801 0 433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-77.801 433
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 275.842 0 -1.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.586.036 -11.150.734 -6.981.698 -6.069.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.586.036 -11.150.734 -6.981.698 -6.069.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956135


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66