***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 18:15
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Transferler
-1.183.815 1.183.815 0 0
Dönem Karı (Zararı)
42.859.661 42.859.661 42.859.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.842 275.842 275.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
38.802.960 38.802.960 38.802.960
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 0 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087
Transferler
23.846.400 -15.979.009 -12.795 606.294 4.400.000 29.998.771 -42.859.661 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-12.221.011 -12.221.011 -12.221.011
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
38.802.960
Dönem Sonu Bakiyeler
24.883.200 0 0 38.802.960 2.798.998 4.400.000 49.417.929 -12.221.011 108.082.076 108.082.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.818.932 2.136.462
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
3.007.096 8.508.276
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.007.096 2.247.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 6.261.276
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
11.782.567 -6.371.814
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
13.244.920 -4.771.631
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-1.462.353 -1.600.183
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
14.789.663 2.136.462
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.029.269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.486.190 -549.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.486.190 -549.663
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.486.190 -549.663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.106.821 992.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.106.821 992.839
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.439.563 2.579.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.439.563 2.579.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.171.880 1.258.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.611.443 3.838.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.611.443 18.171.880
Ticari Alacaklar
8 17.174.187 19.806.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 501.695 329.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.672.492 19.476.985
Diğer Alacaklar
9 3.806 3.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806 3.806
Stoklar
10 5.374.568 1.729.834
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.655.688 6.904.405
Diğer Dönen Varlıklar
25 8.822.132 15.682.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.822.132 15.682.997
ARA TOPLAM
69.641.824 62.299.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.641.824 62.299.428
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 21.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 21.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 620.582 620.582
Maddi Duran Varlıklar
15 95.106.034 90.881.985
Arazi ve Arsalar
11.371.681 11.371.681
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
107.545.222 107.545.222
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
1.488.710 1.488.710
Mobilya ve Demirbaşlar
35.018.932 33.451.074
Yapılmakta Olan Yatırımlar
24.594.190 20.675.858
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-94.541.585 -93.279.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 544.840 546.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
544.840 546.937
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.589 248.813
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.589 248.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.701.231 3.067.249
Diğer Duran Varlıklar
25 718.995 1.696.674
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
M DURAN VARLIKLAR
99.719.288 97.083.257
TOPLAM VARLIKLAR
169.361.112 159.382.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
37 0 0
Ticari Borçlar
8 9.989.872 11.672.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.759.552 6.646.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.230.320 5.026.813
Diğer Borçlar
7.061.520 3.376.698
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 5.106.821 2.125.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24 1.954.699 1.251.549
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 29.846.564 6.321.316
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 5.924.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.000.588 1.905.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 2.000.588 1.905.206
ARA TOPLAM
48.898.544 29.200.752
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.898.544 29.200.752
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.109.853 7.198.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.109.853 7.198.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 2.270.639 1.759.502
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 920.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 0 920.615
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.380.492 9.878.846
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.279.036 39.079.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26 108.082.076 120.303.087
Ödenmiş Sermaye
24.883.200 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
0 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.802.960 38.802.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.802.960 38.802.960
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 38.802.960 38.802.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 7.198.998 1.022.162
Yasal Yedekler
2.798.998 791.955
Girişim Sermayesi Fonu
4.400.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 230.207
Diğer Yedekler
26 0 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 49.417.929 19.419.158
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -12.221.011 42.859.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.082.076 120.303.087
TOPLAM KAYNAKLAR
169.361.112 159.382.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 2.919.730 2.230.786
Satışların Maliyeti
27 -13.244.920 -4.771.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-10.325.190 -2.540.845
BRÜT KAR (ZARAR)
-10.325.190 -2.540.845
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.086.871 -797.205
Pazarlama Giderleri
28 -375.482 -802.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 247.297 38.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -1.350.253 -787.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.890.499 -4.889.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.890.499 -4.889.290
Finansman Gelirleri
32 3.080.197 951.889
Finansman Giderleri
21-32 -979.420 -1.041.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.789.722 -4.978.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.431.289 -1.625.433
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.000.697 -1.409.350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-430.592 -216.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.221.011 -6.604.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.221.011 -6.604.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.221.011 -6.604.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -12.221.011 -6.604.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025790


BIST
'
10:238.944
Değişim :  0,41% |  36,50
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:23
PENTA 22,68 226.460.992 % 9,99  
SAMAT 73,80 165.637.990 % 9,99  
LMKDC 38,12 74.687.792 % 9,98  
LINK 457,50 120.914.417 % 9,98  
OZSUB 42,10 46.311.167 % 9,98  
10:23 Alış Satış %  
Dolar 31,5956 31,6008 % 0,10  
Euro 34,3022 34,3294 % 0,03  
Sterlin 39,9377 40,1380 % -0,01  
Frank 35,5058 35,7197 % -0,08  
Riyal 8,3992 8,4413 % 0,07  
10:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,82 23,86 % 0,66  
Platin 891,77 893,42 % 0,66  
Paladyum 949,45 953,43 % 0,66  
Brent Pet. 82,40 82,40 % 0,66  
Altın Ons 2.115,18 2.115,52 % 0,66