***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2022 18:15
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -1.183.815 38.364.624 38.364.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.183.815 1.183.815 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
42.859.661 42.859.661 42.859.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.842 275.842 275.842
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
38.802.960 38.802.960 38.802.960
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 0 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 38.802.960 2.192.704 19.419.158 42.859.661 120.303.087 120.303.087
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23.846.400 -15.979.009 -12.795 606.294 4.400.000 29.998.771 -42.859.661 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
81.707.624 81.707.624 81.707.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.883.200 0 0 38.802.960 2.798.998 4.400.000 49.417.929 81.707.624 202.010.711 202.010.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.700.578 26.892.392
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
229.873.065 92.633.144
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
229.873.065 92.633.144
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
129.882.639 -54.779.306
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
133.883.062 -50.456.989
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-4.000.423 -4.322.317
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
359.755.704 37.853.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-246.055.126 -10.961.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.141.192 -11.255.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.141.192 -11.255.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.141.192 -11.255.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.596.089 998.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.596.089 998.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.155.475 16.635.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.155.475 16.635.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.171.880 1.258.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.327.355 17.894.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 109.327.355 18.171.880
Ticari Alacaklar
8 52.591.879 19.806.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 9.987.182 329.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.604.697 19.476.985
Diğer Alacaklar
9 1.659 3.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.659 3.806
Stoklar
10 6.296.660 1.729.834
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.772.316 6.904.405
Diğer Dönen Varlıklar
25 2.110.650 15.682.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.110.650 15.682.997
ARA TOPLAM
173.100.519 62.299.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.100.519 62.299.428
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 21.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 21.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 620.582 620.582
Maddi Duran Varlıklar
15 112.795.200 90.881.985
Arazi ve Arsalar
11.896.681 11.371.681
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
107.545.222 107.545.222
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
3.103.325 1.488.710
Mobilya ve Demirbaşlar
41.033.448 33.451.074
Yapılmakta Olan Yatırımlar
37.094.701 20.675.858
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-97.507.061 -93.279.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 540.645 546.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
540.645 546.937
Peşin Ödenmiş Giderler
13 490.035 248.813
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
490.035 248.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.182.524 3.067.249
Diğer Duran Varlıklar
25 0 1.696.674
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 1.696.674
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.650.003 97.083.257
TOPLAM VARLIKLAR
291.750.522 159.382.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
37 0 0
Ticari Borçlar
8 31.771.707 11.672.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 3.951.781 6.646.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.819.926 5.026.813
Diğer Borçlar
9.059.909 3.376.698
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 3.596.089 2.125.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24 5.463.820 1.251.549
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 16.598.498 6.321.316
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 10.538.248 5.924.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.094.645 1.905.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 5.094.645 1.905.206
ARA TOPLAM
73.063.007 29.200.752
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.063.007 29.200.752
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 13.617.308 7.198.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.617.308 7.198.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.059.496 1.759.502
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 920.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 0 920.615
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.676.804 9.878.846
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.739.811 39.079.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26 202.010.711 120.303.087
Ödenmiş Sermaye
24.883.200 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
0 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.802.960 38.802.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.802.960 38.802.960
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 38.802.960 38.802.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 7.198.998 1.022.162
Yasal Yedekler
2.798.998 791.955
Girişim Sermayesi Fonu
4.400.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 230.207
Diğer Yedekler
26 0 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 49.417.929 19.419.158
Net Dönem Karı veya Zararı
26 81.707.624 42.859.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.010.711 120.303.087
TOPLAM KAYNAKLAR
291.750.522 159.382.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 228.012.774 92.064.088 173.947.278 84.347.787
Satışların Maliyeti
27 -133.883.062 -50.456.989 -76.461.789 -34.419.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.129.712 41.607.099 97.485.489 49.928.534
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
94.129.712 41.607.099 97.485.489 49.928.534
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.989.943 -2.023.441 -1.012.888 -426.928
Pazarlama Giderleri
28 -1.010.480 -2.298.876 -271.013 -408.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 2.021.430 199.723 1.736.210 149.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -2.036.733 -260.355 15.217 111.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.113.986 37.224.150 97.953.015 49.354.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.113.986 37.224.150 97.953.015 49.354.344
Finansman Gelirleri
32 11.372.385 3.020.964 4.372.534 1.373.623
Finansman Giderleri
21-32 -8.501.646 -2.334.673 -3.272.191 -545.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.984.725 37.910.441 99.053.358 50.182.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -11.277.101 -10.391.540 -10.162.477 -9.077.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.154.073 -668.267 -9.786.705 119.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.123.028 -9.723.273 -375.772 -9.196.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
81.707.624 27.518.901 88.890.881 41.104.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074752


BIST
'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0006 31,0116 % 0,33  
Euro 33,5605 33,5838 % 0,41  
Sterlin 39,0446 39,2405 % 0,36  
Frank 35,1063 35,3178 % 0,50  
Riyal 8,2425 8,2838 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,88 22,90 % 0,66  
Platin 883,93 886,31 % 0,66  
Paladyum 950,40 952,92 % 0,66  
Brent Pet. 83,02 83,02 % 0,66  
Altın Ons 2.025,26 2.025,56 % 0,66