***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2017 18:13
***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor


***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.810.158 -6.502.198
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
32.750.495 15.682.188
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
28 31.090.508 15.105.841
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
28 1.659.987 576.347
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-28.131.322 -21.036.034
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
28 -26.233.236 -19.872.346
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
29 -1.898.086 -1.163.688
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
4.619.173 -5.353.846
Ödenen Faiz
33 -2.314.318 -1.723.191
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 -5.115.013 574.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-782.718 -1.056.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.304 -5.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.304 -5.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -785.022 -1.051.231
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.659.892 7.555.325
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.659.892 7.555.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.016 -3.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.016 -3.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 156.543 63.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 223.559 60.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 1.186.694 815.946 20.002.230 20.002.230
Transferler
27 41.838 774.108 -815.946 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 -9.762.217 -9.762.217 -9.762.217
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013
Transferler
-9.762.217 9.762.217 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.378.414 4.378.414 4.378.414
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 -7.801.415 4.378.414 14.618.427 14.618.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.899.581 1.109.655
Ticari Alacaklar
10 13.005.226 2.155.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.879 223.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.996.347 1.931.979
Stoklar
13 2.965.577 2.768.372
Diğer Dönen Varlıklar
3.680.949 4.042.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.680.949 4.042.038
ARA TOPLAM
24.551.333 10.075.887
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.551.333 10.075.887
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
28.325 12.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.325 12.065
Maddi Duran Varlıklar
18 29.135.614 29.660.667
Arazi ve Arsalar
3.051.008 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
18.890.503 18.890.503
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
647.685 647.685
Mobilya ve Demirbaşlar
20.065.223 19.412.078
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.016.076 10.886.358
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-34.163.765 -32.855.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 583.932 591.028
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
583.932 591.028
Ertelenmiş Vergi Varlığı
773.149 2.149.767
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.521.020 32.413.527
TOPLAM VARLIKLAR
55.072.353 42.489.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.326.126 21.950.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.326.126 21.950.477
Banka Kredileri
23.326.126 21.950.477
Ticari Borçlar
10 7.296.918 2.427.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 1.010.802 349.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37 6.286.116 2.077.395
Diğer Borçlar
1.700.685 1.465.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 1.339.936 1.152.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 360.749 312.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 7.284.586 5.620.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.284.586 5.620.253
ARA TOPLAM
39.608.315 31.463.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.608.315 31.463.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 845.611 785.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
845.611 785.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
845.611 785.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.453.926 32.249.401
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 14.618.427 10.240.013
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.012.824 1.012.824
Yasal Yedekler
782.617 782.617
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -7.801.415 1.960.802
Net Dönem Karı veya Zararı
36 4.378.414 -9.762.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.618.427 10.240.013
TOPLAM KAYNAKLAR
55.072.353 42.489.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32.592.490 15.491.234 24.613.419 11.099.280
Satışların Maliyeti
28-30 -26.233.236 -19.872.346 -13.821.123 -9.499.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.359.254 -4.381.112 10.792.296 1.600.264
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.359.254 -4.381.112 10.792.296 1.600.264
Genel Yönetim Giderleri
29 -986.583 -711.620 -681.819 -213.272
Pazarlama Giderleri
29 -911.503 -452.068 -369.834 -110.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.266.200 1.217.246 653.530 694.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.688.202 -241.935 -547.822 -128.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.039.166 -4.569.489 9.846.351 1.842.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.039.166 -4.569.489 9.846.351 1.842.699
Finansman Giderleri
33 -2.314.318 -1.723.191 -820.774 -758.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.724.848 -6.292.680 9.025.577 1.084.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.346.434 1.188.991 -1.840.861 1.244.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.346.434 1.188.991 -1.840.861 1.244.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637340


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0906 31,0986 % 0,19  
Euro 33,6539 33,6746 % 0,15  
Sterlin 39,2522 39,4491 % 0,12  
Frank 35,1424 35,3541 % 0,16  
Riyal 8,2673 8,3088 % 0,20  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,78 22,82 % 0,66  
Platin 894,28 897,76 % 0,66  
Paladyum 963,20 967,78 % 0,66  
Brent Pet. 80,40 80,40 % 0,66  
Altın Ons 2.031,82 2.032,06 % 0,66