***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

27.10.2016 17:45***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.227.379 -33.944.180
Dönem Karı (Zararı)
45.833.981 -11.420.047
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.276.357 135.428.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 34.811.922 35.920.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-403.307 330.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.202.484 15.982.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 26.540.680 18.301.533
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.306.557 65.817.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -600.277 -3.417.168
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 12.345.781 3.178.534
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
72.517 -604.722
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.821 -604.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 76.338
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -81.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.378.869 -147.261.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.371.334 -153.199.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.089.115 -4.970.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.490.368 -5.543.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.926.051 16.547.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.497.999 -94.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.731.469 -23.252.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.461.592 -1.566.737
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.497.256 -9.124.458
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.659.037 -45.298.067
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 122.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
483.841 752.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -69.137.543 -52.709.639
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.321.917 11.306.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -237.689 -5.789.865
Alınan Faiz
910.437 1.020.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.331.230 123.378.030
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
293.712.321 326.349.496
Kredilerden Nakit Girişleri
293.712.321 326.349.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.073.561 -173.324.409
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.073.561 -173.324.409
Ödenen Temettüler
-13.500.000 -13.198.306
Ödenen Faiz
-24.807.530 -16.448.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.555.186 44.135.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.555.186 44.135.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 116.358.694 80.511.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 76.803.508 124.647.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.833.981 -11.420.047 1.886.898 -19.917.673
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-530.619 1.041.766 2.224.839 1.770.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-663.274 1.302.207 2.781.049 2.213.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
132.655 -260.441 -556.210 -442.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
132.655 -260.441 -556.210 -442.644
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.837.895 4.857.611 -1.591.222 6.126.371
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.837.895 4.857.611 -1.591.222 6.126.371
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.837.895 4.857.611 -1.591.222 6.126.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.368.514 5.899.377 633.617 7.896.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.465.467 -5.520.670 2.520.515 -12.020.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.499.549 262.774 604.347 138.973
Ana Ortaklık Payları
41.965.918 -5.783.444 1.916.168 -12.159.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 76.803.508 116.358.694
Ticari Alacaklar
7 497.120.993 377.137.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 1.062.801 699.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
496.058.192 376.438.197
Diğer Alacaklar
1.647.898 1.838.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.647.898 1.838.908
Stoklar
8 114.296.203 109.402.528
Peşin Ödenmiş Giderler
14.601.709 7.993.857
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
450.493 2.919.296
Diğer Dönen Varlıklar
16 9.864.568 10.918.574
ARA TOPLAM
714.785.372 626.569.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
714.785.372 626.569.239
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 4.681.775 13.445.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.681.775 13.445.390
Diğer Alacaklar
410.610 418.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
410.610 418.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 8.726.187 8.125.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 241.546.146 244.706.712
Maddi Duran Varlıklar
12 734.668.850 700.074.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.358.647 4.840.083
Peşin Ödenmiş Giderler
34.676.507 28.942.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 21.366.543 17.074.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.050.435.265 1.017.627.928
TOPLAM VARLIKLAR
1.765.220.637 1.644.197.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 264.020.573 37.899.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 267.830.878 393.777.419
Ticari Borçlar
7 128.691.968 145.618.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 12.548.199 11.434.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
116.143.769 134.183.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.317.017 5.323.081
Diğer Borçlar
5.390.875 1.824.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.512.797 6.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
878.078 1.818.512
Ertelenmiş Gelirler
9 2.152.337 3.886.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.640.773 4.162.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.751.140 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.751.140 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 7.622.559 3.950.726
ARA TOPLAM
694.418.120 597.741.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
694.418.120 597.741.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 114.910.195 124.340.822
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.718.832 12.968.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 17.718.832 12.968.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 76.442.680 77.381.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.071.707 214.690.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
903.489.827 812.431.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
841.101.843 812.635.925
Ödenmiş Sermaye
17 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 264.389.030 264.919.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
264.389.030 264.919.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
269.346.750 269.346.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.957.720 -4.427.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.055.132 -2.217.237
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.055.132 -2.217.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.560.752 25.484.767
Diğer Yedekler
17 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
324.003.107 305.554.887
Net Dönem Karı veya Zararı
44.334.432 33.024.205
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 20.628.967 19.129.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
861.730.810 831.765.343
TOPLAM KAYNAKLAR
1.765.220.637 1.644.197.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 737.102.621 715.037.345 221.372.203 256.790.951
Satışların Maliyeti
18 -524.060.812 -544.124.776 -163.735.198 -204.364.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.041.809 170.912.569 57.637.005 52.426.260
BRÜT KAR (ZARAR)
213.041.809 170.912.569 57.637.005 52.426.260
Genel Yönetim Giderleri
-31.589.124 -26.103.857 -10.094.419 -9.030.461
Pazarlama Giderleri
-82.103.409 -72.657.263 -25.833.691 -22.743.101
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.521.861 -6.706.845 -2.357.985 -3.321.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.522.534 16.459.603 4.110.130 8.630.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.196.634 -20.163.751 1.052.319 -6.655.244
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 600.277 3.417.168 -163.359 547.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.753.592 65.157.624 24.350.000 19.854.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 27.855 604.722 18.801 -24.923
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -100.372 -6.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.681.075 65.762.346 24.362.447 19.829.465
Finansman Gelirleri
22 5.838.740 13.585.205 1.051.472 4.725.814
Finansman Giderleri
22 -42.340.053 -87.589.064 -22.090.562 -45.130.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.179.762 -8.241.513 3.323.357 -20.574.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.345.781 -3.178.534 -1.436.459 657.305
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -17.182.413 -9.645.059 -2.245.078 -1.047.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.836.632 6.466.525 808.619 1.704.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.833.981 -11.420.047 1.886.898 -19.917.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.833.981 -11.420.047 1.886.898 -19.917.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.499.549 262.774 604.347 138.973
Ana Ortaklık Payları
44.334.432 -11.682.821 1.282.551 -20.056.646
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 24 0,12000000 -0,03200000 0,00300000 -0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 235.746.750 -3.064.311 745.789 22.983.012 -208.011.543 269.781.320 50.275.322 763.053.825 18.032.460 781.086.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.501.755 47.773.567 -50.275.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.765 -4.857.611 -11.682.822 -17.582.198 262.774 -17.319.424
Dönem Karı (Zararı)
-11.682.822 -11.682.822 -11.682.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.765 -4.857.611 -5.899.376 262.774 -5.636.602
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -1.198.306 -13.198.306
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 235.746.750 -4.106.076 -4.111.822 25.484.767 -208.011.543 305.554.887 -11.682.822 733.471.627 17.096.928 750.568.555
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 305.554.887 33.024.205 812.635.925 19.129.418 831.765.343
Transferler
1.075.986 31.948.220 -33.024.205 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-530.619 -1.837.895 44.334.432 41.965.918 1.499.549 43.465.467
Dönem Karı (Zararı)
44.334.432 44.334.432 44.334.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-530.619 -1.837.865 -2.368.514 1.499.549 -868.965
Kar Payları
17 -13.500.000 -13.500.000 -13.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.957.720 -4.055.132 26.560.752 -208.727.832 324.003.107 44.334.432 841.101.843 20.628.967 861.730.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564390


BIST
18:051.124
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6783 7,6877 % 0,39  
Euro 8,9254 8,9452 % 0,43  
Sterlin 9,7830 9,8320 % 0,52  
Frank 8,2361 8,2857 % 0,28  
Riyal 2,0418 2,0520 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -5,02  
Altın Gr. 459 459 0,32  
Cumhuriyet 3.060 3.105 7,00  
Tam 3.046 3.121 17,87  
Yarım 1.472 1.510 8,64  
Çeyrek 738 755 4,32  
Gümüş.Ons 22,58 22,62 -0,29  
Gümüş Gr. 5,61 5,62 -0,03  
B. Petrol 42,05 42,05 -0,36