***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

03.05.2018 21:22***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.261.047 -16.613.844
Dönem Karı (Zararı)
19.025.210 16.338.841
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.025.210 16.338.841
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.784.569 7.325.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 11.227.722 12.662.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.831.103 1.220.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 336.280 65.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.829.757 -4.276.939
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-91.904 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-91.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.388.360 -7.187.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.779.253 4.879.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 4.920.232 -37.465
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -717.510 -46.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.637.742 9.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.041.341 -30.896.971
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.336.524 -36.158.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.251.739 -6.372.227
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.652.314 -12.045.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.840.048 14.231.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.840.810 9.447.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.768.438 -7.232.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -352.887 -268.983
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.154.504 -9.112.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.018.800 -37.188.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.049.842 222.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -14.828.815 -8.515.741
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
593.258 102.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-566.054
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-30.417.132
Alınan Faiz
2.166.915 1.984.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.738.565 56.489.851
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.552.617 162.680.320
Kredilerden Nakit Girişleri
169.552.617 162.680.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.680.109 -103.710.929
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.680.109 -103.710.929
Ödenen Faiz
-2.133.943 -2.479.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.980.812 2.687.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.980.812 2.687.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.972.561 91.206.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.953.373 93.893.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.025.210 16.338.841
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-588.102 18.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -504.758 84.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-230.369 -61.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -230.369 -61.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
147.025 -4.709
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
100.952 -16.970
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
11 46.073 12.261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.711.012 -321.821
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.711.012 -321.821
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.711.012 -321.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.299.114 -302.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.726.096 16.035.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
356.161 104.283
Ana Ortaklık Payları
15.369.935 15.931.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.953.373 18.972.561
Finansal Yatırımlar
199.998
Ticari Alacaklar
6 273.536.689 242.732.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.045.242 9.411.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
265.491.447 233.321.657
Diğer Alacaklar
7 56.345.390 55.332.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
51.240.573 51.096.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.104.817 4.236.374
Stoklar
8 97.774.391 88.172.132
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.820.159 9.480.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 30.966 6.339
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.289.961 3.179.912
ARA TOPLAM
520.750.929 418.076.930
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
520.750.929 418.076.930
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 729.343 808.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
729.343 808.574
Diğer Alacaklar
7 314.337 506.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
314.337 506.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 447.224.704 439.020.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 264.618.274 270.849.274
Maddi Duran Varlıklar
13 766.113.209 759.980.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.925.105 3.051.516
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.881.030 40.900.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 56.307.465 55.256.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.579.113.467 1.570.373.226
TOPLAM VARLIKLAR
2.099.864.396 1.988.450.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 34.357.194 52.927.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 138.684.503 147.022.888
Ticari Borçlar
6 122.411.190 91.571.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.182.560 217.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
121.228.630 91.354.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.314.210 5.483.774
Diğer Borçlar
7 1.641.322 4.143.738
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
223.541 170.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.417.781 3.973.182
Türev Araçlar
91.904
Ertelenmiş Gelirler
9 2.822.929 6.139.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.435.740 4.373.898
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.803.461 558.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.803.461 558.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.832.022 3.584.714
ARA TOPLAM
317.302.571 315.897.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
317.302.571 315.897.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 135.617.655 39.847.667
Ertelenmiş Gelirler
9 99.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.279.222 10.203.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.279.222 10.203.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 135.012.914 137.475.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.909.791 187.626.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
599.212.362 503.524.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.473.683.324 1.458.313.389
Ödenmiş Sermaye
18 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 301.982.446 302.629.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
301.982.446 302.629.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
312.900.151 312.900.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.917.705 -10.270.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.575.366 -15.865.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
-18.575.366 -15.865.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.062.818 40.062.818
Diğer Yedekler
18 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
945.617.196 846.985.924
Net Dönem Karı veya Zararı
18.726.576 98.631.272
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 26.968.710 26.612.549
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.500.652.034 1.484.925.938
TOPLAM KAYNAKLAR
2.099.864.396 1.988.450.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 228.838.376 163.082.086
Satışların Maliyeti
19 -194.020.307 -134.497.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.818.069 28.584.916
BRÜT KAR (ZARAR)
34.818.069 28.584.916
Genel Yönetim Giderleri
-6.763.216 -10.025.387
Pazarlama Giderleri
-10.380.968 -3.842.891
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-574.713 -614.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.976.203 6.983.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.416.455 -3.916.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 8.388.360 7.236.217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.047.280 24.405.471
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 722.607 46.732
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -5.642.839 -9.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.127.048 24.442.936
Finansman Gelirleri
23 5.317.161 6.640.710
Finansman Giderleri
23 -6.639.746 -9.865.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.804.463 21.218.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.779.253 -4.879.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.374.260 -3.873.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.595.007 -1.005.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.025.210 16.338.841
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.025.210 16.338.841
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
298.634 104.283
Ana Ortaklık Payları
18.726.576 16.234.558
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,05100000 0,04400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 411.185.465 472.590.747 1.292.841.371 19.867.576 1.312.708.947
Transferler
302.955 472.287.792 -472.590.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.880 -321.821 16.234.558 15.980.617 104.283 16.084.900
Dönem Karı (Zararı)
16.234.558 16.234.558 16.234.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.880 -321.821 -253.941 104.283 -149.658
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.146.420 -8.394.457 28.833.208 -208.727.832 883.473.257 16.234.558 1.308.821.988 19.971.859 1.328.793.847
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 841.551.111 98.631.272 1.452.878.576 26.628.526 1.479.507.102
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,5 5.434.813 5.434.813 -15.977 5.418.836
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938
Transferler
98.631.272 -98.631.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-646.921 -2.709.720 18.726.576 15.369.935 356.161 15.726.096
Dönem Karı (Zararı)
18.726.576 18.726.576 298.634 19.025.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-646.921 -2.709.720 -3.356.641 57.527 -3.299.114
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.917.705 -18.575.366 40.062.818 -208.727.832 945.617.196 18.726.576 1.473.683.324 26.968.710 1.500.652.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680971


BIST
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4580 7,4627 % 1,38  
Euro 8,9905 9,0376 % 0,77  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -21,14  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,75 -0,81  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,11  
B. Petrol 54,91 54,91 -1,51