***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

05.11.2018 18:11***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.684.262 -61.722.925
Dönem Karı (Zararı)
34.001.527 60.545.481
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.001.527 60.545.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.087.277 14.775.451
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 31.511.618 37.106.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.409.555 383.815
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.177.709 652.967
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 231.846 -269.152
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 1.303.811 1.567.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.303.811 1.567.398
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.785.786 1.235.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.035.282 -6.033.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 11.959.435 6.260.345
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 41.395 2.660.694
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -179.762 -1.652.087
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
97.342.323 -4.477.201
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.439.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 5.531.742
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-91.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 39.442.163 -19.210.711
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 13.448.080 -201.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -2.595.897 -1.628.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.546.126 -123.148.633
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.261.184 -110.866.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.810.482 1.034.602
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.142.462 -7.689.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
45.411 -4.952.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.050.808 -19.850.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.582.997 555.387
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.792.726 4.279.410
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.889.961 932.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.886.023 13.407.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.031.082 -3.041.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.854.941 16.448.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
197.542.678 -47.827.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -748.476 -980.891
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.109.940 -12.914.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.286.112 -35.610.781
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-67.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.104.816 36.989.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -49.141.707 -72.925.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
993.258
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-341.000
Alınan Faiz
3.757.521 733.943
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-858.321 28.572.922
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
609.281.234 327.543.600
Kredilerden Nakit Girişleri
5 609.281.234 327.543.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-586.861.732 -283.766.690
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -586.861.732 -283.766.690
Ödenen Temettüler
16 -21.500.000 -17.500.000
Ödenen Faiz
5 -6.055.584 -3.003.832
Alınan Faiz
4.277.761 5.299.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.539.829 -68.760.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.539.829 -68.760.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.972.561 91.206.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.512.390 22.445.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34.001.527 60.545.481 -9.998.327 18.737.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-260.778 -949.699 -641.437 -120.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -110.011 -822.154 -286.050 -224.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-215.961 -364.970 -515.747 74.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -215.961 -364.970 -515.747 74.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.194 237.425 160.360 30.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 22.002 164.431 57.210 44.964
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
9 43.192 72.994 103.150 -14.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.025.033 -4.513.439 -6.459.776 -1.237.925
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.025.033 -4.513.439 -6.459.776 -1.237.925
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-12.025.033 -4.513.439 -6.459.776 -1.237.925
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.285.811 -5.463.138 -7.101.213 -1.358.554
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.715.716 55.082.343 -17.099.540 17.378.471
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.431.012 2.907.337 1.368.619 1.841.388
Ana Ortaklık Payları
19.284.704 52.175.006 -18.468.159 15.537.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 148.512.390 18.972.561
Finansal Yatırımlar
199.998
Ticari Alacaklar
6 351.245.013 242.732.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 9.825.457 9.411.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
341.419.556 233.321.657
Diğer Alacaklar
66.899.596 55.332.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 2.069.442 51.096.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.830.154 4.236.374
Stoklar
7 132.082.748 88.172.132
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.500.339 9.480.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
309.160 6.339
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.148.830 3.179.912
ARA TOPLAM
710.698.076 418.076.930
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
710.698.076 418.076.930
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 338.605 808.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
338.605 808.574
Diğer Alacaklar
749.329 506.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
749.329 506.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 399.405.708 439.020.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 264.324.274 270.849.274
Maddi Duran Varlıklar
11 793.020.141 759.980.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.909.426 3.051.516
Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.835.033 40.900.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 51.445.307 55.256.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.553.027.823 1.570.373.226
TOPLAM VARLIKLAR
2.263.725.899 1.988.450.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 82.755.473 52.927.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 172.280.053 147.022.888
Ticari Borçlar
6 225.442.189 91.571.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 86.675 217.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
225.355.514 91.354.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 7.066.771 5.483.774
Diğer Borçlar
5.936.464 4.143.738
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 3.384.181 170.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.552.283 3.973.182
Türev Araçlar
91.904
Ertelenmiş Gelirler
8 3.349.107 6.139.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.373.898
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 558.062 558.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
558.062 558.062
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.439.652 3.584.714
ARA TOPLAM
502.827.771 315.897.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.827.771 315.897.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 139.230.367 39.847.667
Ertelenmiş Gelirler
99.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 10.869.075 10.203.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.869.075 10.203.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 125.657.032 137.475.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
275.756.474 187.626.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
778.584.245 503.524.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.456.098.093 1.458.313.389
Ödenmiş Sermaye
16 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
302.297.654 302.629.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 302.297.654 302.629.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
312.900.151 312.900.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.602.497 -10.270.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.761.110 -15.865.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
-27.761.110 -15.865.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.221.733 40.062.818
Diğer Yedekler
16 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
921.958.281 846.985.924
Net Dönem Karı veya Zararı
31.511.881 98.631.272
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 29.043.561 26.612.549
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.485.141.654 1.484.925.938
TOPLAM KAYNAKLAR
2.263.725.899 1.988.450.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 825.286.103 557.475.256 325.799.546 198.584.171
Satışların Maliyeti
17 -634.914.095 -452.566.329 -240.667.854 -156.127.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.372.008 104.908.927 85.131.692 42.456.278
BRÜT KAR (ZARAR)
190.372.008 104.908.927 85.131.692 42.456.278
Genel Yönetim Giderleri
-45.698.810 -41.841.014 -15.143.048 -18.814.352
Pazarlama Giderleri
-32.268.474 -20.690.623 -11.297.066 -7.077.104
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.119.757 -1.832.870 -2.011.730 -512.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.303.556 6.757.810 8.697.128 -481.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -17.221.721 -5.997.976 -12.381.500 -2.419.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -39.442.163 19.502.687 -50.981.935 3.398.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.924.639 60.806.941 2.013.541 16.549.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.975.020 1.679.991 1.918.618 1.586.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -5.910.865 -51.800 -266.503 -42.533
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.988.794 62.435.132 3.665.656 18.094.094
Finansman Gelirleri
21 102.922.898 11.911.318 81.861.390 4.728.317
Finansman Giderleri
21 -121.462.085 -14.002.376 -92.913.466 -2.273.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.449.607 60.344.074 -7.386.420 20.548.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.448.080 201.407 -2.611.907 -1.811.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -16.201.837 -7.424.224 -4.624.015 -2.975.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.753.757 7.625.631 2.012.108 1.163.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.001.527 60.545.481 -9.998.327 18.737.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.001.527 60.545.481 -9.998.327 18.737.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.489.646 2.907.337 1.467.145 1.841.388
Ana Ortaklık Payları
23 31.511.881 57.638.144 -11.465.472 16.895.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,08500000 0,15600000 -0,03100000 0,04600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 422.995.057 482.823.738 1.314.883.954 21.206.177 1.336.090.131
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.532.565 471.291.173 -482.823.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-949.699 -4.513.439 57.638.144 52.175.006 2.907.337 55.082.343
Dönem Karı (Zararı)
57.638.144 57.638.144 2.907.337 60.545.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-949.699 -4.513.439 -5.463.138 -5.463.138
Kar Payları
16 -17.500.000 -17.500.000 -17.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -10.163.999 -12.586.075 40.062.818 -208.727.832 876.786.230 57.638.144 1.349.558.960 24.113.514 1.373.672.474
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 841.551.111 98.631.272 1.452.878.576 26.628.526 1.479.507.102
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,5 5.434.813 5.434.813 -15.977 5.418.836
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938
Transferler
2.158.915 96.472.357 -98.631.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.713 -11.895.464 31.511.881 19.284.704 2.431.012 21.715.716
Dönem Karı (Zararı)
31.511.881 31.511.881 2.489.645 34.001.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.713 -11.895.464 -12.227.177 -58.633 -12.285.810
Kar Payları
16 -21.500.000 -21.500.000 -21.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.602.497 -27.761.110 42.221.733 -208.727.832 921.958.281 31.511.881 1.456.098.093 29.043.561 1.485.141.654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717737


BIST
18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7763 7,7785 % 1,57  
Euro 9,0626 9,0757 % 1,89  
Sterlin 9,9707 10,0207 % 2,45  
Frank 8,3877 8,4383 % 2,13  
Riyal 2,0693 2,0797 % 1,65  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 11,76  
Altın Gr. 469 469 10,81  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 0,46  
Gümüş Gr. 5,85 5,85 0,21  
B. Petrol 42,79 42,79 0,38