***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

31.10.2019 18:19***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.931.067 26.979.514 35.454.410 -17.020.340
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.257.013 -260.778 -193.114 -641.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.483.099 -110.011 -229.254 -286.050
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-338.168 -215.961 -12.139 -515.747
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -338.168 -215.961 -12.139 -515.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
564.254 65.194 48.279 160.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 496.620 22.002 45.851 57.210
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
9 67.634 43.192 -48.934 -12.025.033 1.980.963 -6.459.776
Yabancı Para Çevrim Farkları
-96.687 -12.025.033 1.813.240 -6.459.776
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-96.687 -12.025.033 1.813.240 -6.459.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
47.753 0 167.723 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
47.753 0 167.723 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.305.947 -12.285.811 1.787.849 -7.101.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.625.120 14.693.703 37.242.259 -24.121.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.439.223 2.431.012 933.344 1.368.619
Ana Ortaklık Payları
38.185.897 12.262.691 36.308.915 -25.490.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 221.767.097 153.828.929
Finansal Yatırımlar
100.000
Ticari Alacaklar
6 262.340.686 279.959.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 5.222.979 11.798.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
257.117.707 268.160.480
Diğer Alacaklar
99.080.314 77.747.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 70.737.175 78.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.343.139 77.668.416
Stoklar
7 118.352.461 148.642.367
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.898.181 11.690.051
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
162.633 5.013.151
Diğer Dönen Varlıklar
16 11.764.945 3.061.938
ARA TOPLAM
723.366.317 680.043.054
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
738.990.442 680.043.054
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
24.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.500
Diğer Alacaklar
435.891 411.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.891 411.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 433.401.190 420.478.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 261.096.908 262.425.908
Maddi Duran Varlıklar
12 812.419.549 794.684.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 50.358.947 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.622.262 3.135.076
Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.160.156 40.845.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 17.855.261 55.323.173
Diğer Duran Varlıklar
1.096.278 663.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.620.470.942 1.577.967.915
TOPLAM VARLIKLAR
2.359.461.384 2.258.010.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 68.597.406 114.316.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 160.359.850 209.830.191
Ticari Borçlar
6 174.717.743 214.714.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 78.427 389.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
174.639.316 214.325.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.415.524 5.099.642
Diğer Borçlar
3.170.530 2.205.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 250.000 230.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.920.530 1.974.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.548.539 2.455.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
793.031 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.153.675 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.153.675 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.677.567 4.938.823
ARA TOPLAM
423.433.865 570.386.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
423.433.865 570.386.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 332.530.661 60.730.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
9 533.199 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 12.603.107 12.054.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.603.107 12.054.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 82.833.592 121.617.116
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.500.559 194.401.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
851.934.424 764.788.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.475.380.305 1.464.117.336
Ödenmiş Sermaye
17 758.500.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
307.639.349 310.362.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.639.349 310.362.796
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
321.770.077 322.322.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.130.728 -11.959.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.802.614 -24.296.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
-24.802.614 -24.296.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.455.147 42.221.733
Diğer Yedekler
17 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
530.322.532 922.130.032
Net Dönem Karı veya Zararı
40.396.237 27.829.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 32.146.655 29.105.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.507.526.960 1.493.222.418
TOPLAM KAYNAKLAR
2.359.461.384 2.258.010.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 773.895.678 825.286.103 262.113.189 325.799.546
Satışların Maliyeti
18 -655.005.329 -649.950.632 -228.911.765 -241.031.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.890.349 175.335.471 33.201.424 84.767.912
BRÜT KAR (ZARAR)
118.890.349 175.335.471 33.201.424 84.767.912
Genel Yönetim Giderleri
-58.881.440 -45.698.810 -17.240.451 -15.143.048
Pazarlama Giderleri
-8.063.807 -17.231.937 -1.948.874 -10.933.286
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.779.801 -3.119.757 -1.549.606 -2.011.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.423.761 16.303.556 1.699.831 8.804.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.752.667 -17.221.721 -3.364.525 -12.489.017
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 12.612.680 -46.464.176 27.615.513 -58.003.948
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.449.075 61.902.626 38.413.312 -5.008.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 5.277.444 2.975.020 302 1.918.618
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.305.895 -5.910.865 -356 -266.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.420.624 58.966.781 38.413.258 -3.356.357
Finansman Gelirleri
22 26.688.980 102.922.898 -14.332.576 81.861.390
Finansman Giderleri
22 -35.124.733 -121.462.085 14.747.469 -92.913.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.984.871 40.427.594 38.828.151 -14.408.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.053.804 -13.448.080 -3.373.741 -2.611.907
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.695.821 -16.201.837 -962.919 -4.624.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 642.017 2.753.757 -2.410.822 2.012.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.931.067 26.979.514 35.454.410 -17.020.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.931.067 26.979.514 35.454.410 -17.020.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.534.830 2.489.646 937.684 1.467.145
Ana Ortaklık Payları
24 40.396.237 24.489.868 34.516.726 -18.487.485
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,05700000 0,06600000 0,04700000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.052.916 170.684.262
Dönem Karı (Zararı)
42.931.067 26.979.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.931.067 26.979.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.579.490 199.109.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 37.144.747 31.511.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.867.930 2.409.555
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.104.994 2.177.709
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -237.064 231.846
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 3.209.811 1.303.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.955.117 1.303.811
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.254.694 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.451.044 3.785.786
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -8.177.527 -8.035.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 18.759.266 11.959.435
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
41.395
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -130.695 -179.762
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.436.383 97.342.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -91.904
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -91.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.612.680 46.464.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 7.053.804 13.448.080
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.971.549 2.935.845
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.227.095 -2.595.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 255.546 5.531.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.588.555 -28.546.126
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
100.000 199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.489.131 -110.261.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.930.843 -11.810.482
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.526.970 -44.142.462
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.438.797 45.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.997.134 134.050.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.315.882 1.582.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
965.324 1.792.726
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
93.424 -2.889.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.397.088 2.886.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.135.833 1.031.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
738.745 1.854.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.099.112 197.542.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.889.621 -748.476
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.229.248 -26.109.940
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.927.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.720.136 -36.008.351
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.320.578 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.052.797 4.104.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -70.415.565 -49.141.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.073.454 993.258
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-70.287.771 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-70.287.771 0
Alınan Faiz
8.177.527 8.035.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.605.388 -5.136.082
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
817.993.942 609.281.234
Kredilerden Nakit Girişleri
5 817.993.942 609.281.234
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-687.382.491 -586.861.732
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -687.382.491 -586.861.732
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -15.020.566 0
Ödenen Temettüler
17 -25.000.000 -21.500.000
Ödenen Faiz
5 -12.985.497 -6.055.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.938.168 129.539.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.938.168 129.539.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.828.929 18.972.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 221.767.097 148.512.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938
Transferler
2.158.915 96.472.357 -98.631.272
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.713 -11.895.464 24.489.868 12.262.691 2.431.012 14.693.703
Dönem Karı (Zararı)
24.489.868 24.489.868 2.489.645 26.979.513
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.713 -11.895.464 -12.227.177 -58.633 -12.285.810
Kar Payları
17 -21.500.000 -21.500.000 -21.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.602.497 -27.761.110 42.221.733 -208.727.832 921.958.281 24.489.868 1.449.076.080 29.043.561 1.478.119.641
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Transferler
388.500.000 5.233.414 -390.903.964 -27.829.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 40.396.237 38.185.897 2.439.223 40.625.120
Dönem Karı (Zararı)
40.396.237 40.396.237 2.534.830 42.931.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 -2.210.340 -95.607 -2.305.947
Kar Payları
17 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-53.798 -1.869.130 -1.922.928 602.350 -1.320.578
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.770.077 -14.130.728 -24.802.614 47.455.147 -208.727.832 530.322.532 40.396.237 1.475.380.305 32.146.655 1.507.526.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795925


BIST
18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7419 7,7443 % 0,30  
Euro 9,0974 9,1061 % 0,55  
Sterlin 9,9411 9,9909 % 0,15  
Frank 8,3845 8,4350 % 0,64  
Riyal 2,0567 2,0670 % 0,45  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 20,20  
Altın Gr. 474 474 7,32  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 0,58  
Gümüş Gr. 5,94 5,94 0,18  
B. Petrol 40,77 40,77 -1,53