***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

18.08.2017 18:16***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.722.905 8.193.228
Dönem Karı (Zararı)
41.808.456 43.947.083
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.808.456 11.397.306
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 32.549.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.929.239 34.964.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 24.052.494 17.896.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-23.778 1.462.980
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.995 1.615.196
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-44.773 -152.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.361.516 1.172.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.361.516 1.172.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,23 758.316 6.693.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.077.312 -150.802
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.164.637 7.346.241
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.255.195 1.207.678
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.584.204 -1.709.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.018.012 5.660.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.104.093 -763.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.013.250 2.851.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -83.954 -9.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.725.607 31.459.511
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.543.654 20.194.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.482.770 -70.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.980.244 -815.207
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.751.994 -795.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.851.931 4.191.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-746.336 1.401.949
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.480.232 5.376.351
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.143.754 355.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-631.184 1.620.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.288.058 1.563.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
656.874 57.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.987.912 110.371.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -361.862 -203.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.373.131 -6.348.860
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -95.625.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.003.289 -42.345.368
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-67.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.053.872 130.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -54.316.234 -36.187.619
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.777.662
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -341.000 -237.689
Alınan Faiz
667.208 150.802
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -8.978.838
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.693 -30.680.849
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
254.188.586 39.429.986
Kredilerden Nakit Girişleri
254.188.586 39.429.986
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-237.655.341 -70.080.335
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-237.655.341 -70.080.335
Ödenen Temettüler
17 -17.500.000 -13.500.000
Ödenen Faiz
-2.326.656 -2.509.538
Alınan Faiz
3.410.104 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 15.979.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.609.501 -64.832.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.609.501 -64.832.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.206.315 116.358.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.596.814 51.525.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.808.456 43.947.083 25.469.615 33.647.737
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-829.070 -2.755.458 -847.908 -2.690.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-597.334 -3.444.323 -682.184 -3.363.632
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-439.004 0 -377.702 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-439.004 0 -377.702 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207.268 688.865 211.978 672.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
119.467 688.865 136.437 672.727
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
87.801 0 75.541 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.275.514 -246.673 -2.953.693 16.151
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.275.514 -246.673 -2.953.693 16.151
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.275.514 -246.673 -2.953.693 16.151
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.104.584 -3.002.131 -3.801.601 -2.674.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.703.872 40.944.952 21.668.014 30.972.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.065.949 895.202 961.666 895.202
Ana Ortaklık Payları
36.637.923 40.049.750 20.706.348 30.077.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.596.814 91.206.315 103.196.750
Ticari Alacaklar
6 191.106.311 141.102.207 390.299.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 10.180.349 10.871.744 699.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
180.925.962 130.230.463 389.600.141
Diğer Alacaklar
52.176.141 54.686.543 1.838.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 51.222.109 51.130.369 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
954.032 3.556.174 1.838.908
Stoklar
7 62.214.117 65.149.588 109.402.528
Peşin Ödenmiş Giderler
11.200.596 8.772.602 7.993.857
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.732 3.986 2.919.296
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.958.772 2.670.714 10.918.574
ARA TOPLAM
366.257.483 363.591.955 626.569.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
366.257.483 363.591.955 626.569.239
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
67.135 0 0
Ticari Alacaklar
6 813.678 1.550.317 13.445.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
813.678 1.550.317 13.445.390
Diğer Alacaklar
480.280 452.648 418.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
480.280 452.648 418.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 421.865.872 406.112.982 8.125.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 260.112.203 259.771.203 244.706.712
Maddi Duran Varlıklar
12 625.977.651 623.323.097 700.074.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.133.930 2.448.600 4.840.083
Peşin Ödenmiş Giderler
36.922.533 33.598.533 28.942.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 44.288.942 39.533.042 29.493.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.392.662.224 1.366.790.422 1.030.047.151
TOPLAM VARLIKLAR
1.758.919.707 1.730.382.377 1.656.616.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 26.143.207 6.185.430 37.899.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 132.881.216 106.531.915 393.777.419
Ticari Borçlar
6 78.786.663 91.222.798 145.618.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 172.936 115.310 11.434.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
78.613.727 91.107.488 134.183.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.852.249 4.598.585 5.323.081
Diğer Borçlar
11.285.072 804.840 1.824.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 9.856.868 6.208 6.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.428.204 798.632 1.818.512
Ertelenmiş Gelirler
8 1.082.946 3.781.550 3.886.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
371.404 8.135.928 4.162.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 599.463 599.463 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
599.463 599.463 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 7.105.225 6.448.351 3.950.726
ARA TOPLAM
262.107.445 228.308.860 597.741.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.107.445 228.308.860 597.741.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 58.220.871 82.853.158 124.340.822
Ertelenmiş Gelirler
19.850 465.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.123.446 8.526.458 12.968.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.123.446 8.526.458 12.968.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 72.154.092 74.138.770 77.381.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.518.259 165.983.386 214.690.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.625.704 394.292.246 812.431.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.334.021.877 1.314.883.954 824.445.517
Ödenmiş Sermaye
17 370.000.000 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.467.266 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 201.908.818 202.737.888 264.919.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
201.908.818 202.737.888 264.919.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
211.952.188 211.952.188 269.346.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.043.370 -9.214.300 -4.427.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.348.150 -8.072.636 -2.217.237
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.348.150 -8.072.636 -2.217.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.062.818 28.530.253 25.484.767
Diğer Yedekler
17 -208.727.832 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
876.786.230 422.995.057 310.963.255
Net Dönem Karı veya Zararı
40.742.507 482.823.738 39.425.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 22.272.126 21.206.177 19.739.049
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.356.294.003 1.336.090.131 844.184.566
TOPLAM KAYNAKLAR
1.758.919.707 1.730.382.377 1.656.616.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 358.891.085 221.939.166 195.808.999 115.485.158
Satışların Maliyeti
18 -305.759.287 -181.740.433 -171.262.117 -91.722.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.131.798 40.198.733 24.546.882 23.763.026
BRÜT KAR (ZARAR)
53.131.798 40.198.733 24.546.882 23.763.026
Genel Yönetim Giderleri
-13.705.811 -10.309.071 -3.680.424 -9.978.890
Pazarlama Giderleri
-13.613.519 -8.042.384 -9.770.628 -4.410.094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.320.239 -775.446 -705.505 5.807.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.239.208 3.309.339 255.231 859.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.578.446 -3.869.031 338.181 -1.969.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 16.104.093 763.636 8.867.876 180.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.257.084 21.275.776 19.851.613 14.252.178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 93.221 9.054 46.489 9.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -9.267 0 0 36.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.341.038 21.284.830 19.898.102 14.297.923
Finansman Gelirleri
22 7.183.001 1.808.709 542.291 1.058.916
Finansman Giderleri
22 -11.728.833 -8.844.883 -1.863.332 -4.680.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.795.206 14.248.656 18.577.061 10.675.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.013.250 -2.851.350 6.892.554 -1.529.029
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.448.565 -4.727.787 -574.685 -2.549.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.461.815 1.876.437 7.467.239 1.020.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.808.456 11.397.306 25.469.615 9.146.897
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9 0 32.549.777 0 24.500.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.808.456 43.947.083 25.469.615 33.647.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.065.949 895.202 961.666 523.227
Ana Ortaklık Payları
40.742.507 43.051.881 24.507.949 33.124.510
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 305.554.887 33.024.205 812.635.925 19.129.418 831.765.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
5.408.368 6.401.224 11.809.592 609.631 12.419.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 310.963.255 39.425.429 824.445.517 19.739.049 844.184.566
Transferler
1.075.986 38.349.443 -39.425.429 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.755.458 -246.673 43.051.881 40.049.750 895.202 40.944.952
Dönem Karı (Zararı)
43.051.881 43.051.881 895.202 43.947.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.755.458 -246.673 -3.002.131 -3.002.131
Kar Payları
17 -13.500.000 -13.500.000 -13.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -7.182.559 -2.463.910 26.560.753 -208.727.832 335.812.698 43.051.881 850.995.267 20.634.251 871.629.518
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 411.185.465 472.590.747 1.292.841.371 19.867.576 1.312.708.947
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
11.809.592 10.232.991 22.042.583 1.338.601 23.381.184
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 422.995.057 482.823.738 1.314.883.954 21.206.177 1.336.090.131
Transferler
11.532.565 471.291.173 -482.823.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.070 -3.275.514 40.742.507 36.637.923 1.065.949 37.703.872
Dönem Karı (Zararı)
40.742.507 40.742.507 1.065.949 41.808.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.070 -3.275.514 -4.104.584 -4.104.584
Kar Payları
-17.500.000 -17.500.000 -17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -10.043.370 -11.348.150 40.062.818 -208.727.832 876.786.230 40.742.507 1.334.021.877 22.272.126 1.356.294.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626393


BIST
18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4670 7,4730 % 0,11  
Euro 9,0700 9,0824 % 0,28  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 4,58  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,35 25,39 0,22  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 56,05 56,05 0,19