***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

17.08.2016 18:07
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 13.788.388 17.881.247
Satışların Maliyeti
22.2 -8.732.489 -11.949.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.055.899 5.932.197
BRÜT KAR (ZARAR)
5.055.899 5.932.197
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -1.855.232 -1.246.215
Pazarlama Giderleri
24.2 -849.334 -528.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -162.035 -149.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 479.715 363.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -353.241 -790.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.315.772 3.581.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 77.228
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.315.772 3.658.549
Finansman Gelirleri
27 248.908 606.987
Finansman Giderleri
27 -216.432 -161.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.348.248 4.103.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-580.740 -874.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -554.712 -1.200.926
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -26.028 326.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.767.508 3.229.450
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.767.508 3.229.450
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 -27.077 -26.750
Ana Ortaklık Payları
29 1.794.585 3.256.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -49.312 -13.547 750.994 -279.058 1.464.441 10.735.070 -62.979 10.672.091
Transferler
205.097 1.259.344 -1.464.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -79.046 -43.161 3.256.200 3.133.993 -10.278 3.123.715
Dönem Karı (Zararı)
3.256.200 -26.750 3.229.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.046 -43.161 -122.207 16.472 -105.735
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21.7 -1.263.355 -1.263.355 -1.263.355
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -128.358 -56.708 956.091 -283.069 3.256.200 12.605.708 -73.257 12.532.451
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -122.521 -98.062 956.091 -283.069 6.909.328 16.223.319 -20.293 16.203.026
Transferler
777.642 6.131.686 -6.909.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 38.054 69 1.794.585
Dönem Karı (Zararı)
1.794.585 1.794.585 -27.077 1.767.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.054 69 38.123 292 38.415
Kar Payları
21.7 -5.267.483 -5.267.483 -5.267.483
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
120.000 120.000 120.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -84.467 -97.993 1.733.733 701.134 1.794.585 12.908.544 -47.078 12.861.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.437.943 -8.010
Dönem Karı (Zararı)
29 1.767.508 3.229.450
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.767.508 3.229.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
487.219 73.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 362.214 273.209
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.825 50.213
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.825 11.218
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.676 50.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 106.676 50.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -23.524 25.556
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -182.353 -91.988
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 158.829 117.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 26.028 -326.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
817.772 -1.987.828
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 835.397 -6.479.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
835.397 -6.479.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -487.802 -43.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-487.802 -43.678
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -139.698 -185.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 106.765 -226.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -551.107 2.123.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-551.107 2.123.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -75.623 33.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -965.993 929.724
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.600 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-978.593 929.724
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 376.716 2.223.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.719.117 -362.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 1.719.117 -362.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.072.499 1.314.767
Ödenen Temettüler
21.7 -5.267.483 -1.263.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -242.959 -59.422
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-614.468 -455.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-614.468 -455.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -570.786 -426.242
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -43.682 -29.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.833 20.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000 20.867
Kredilerden Nakit Girişleri
9 200.000 20.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.833 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -208.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.061.244 -442.850
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.5 69 -43.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.061.175 -486.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.308.946 3.196.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.247.771 2.710.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.767.508 3.229.450
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.054 -79.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 47.568 -98.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.514 19.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -9.514 19.761
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
361 -26.689
Yabancı Para Çevrim Farkları
361 -26.689
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.5 361 -26.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.415 -105.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.805.923 3.123.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.785 -10.278
Ana Ortaklık Payları
1.832.708 3.133.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.247.771 4.308.946
Ticari Alacaklar
10 9.279.356 10.289.407
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.279.356 10.289.407
Diğer Alacaklar
11 489.342 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
489.342 0
Stoklar
13 1.610.862 1.471.164
Peşin Ödenmiş Giderler
14 299.110 405.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
299.110 405.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 242.959 1.625.774
Diğer Dönen Varlıklar
20 0 93.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
93.343
ARA TOPLAM
13.169.400 18.194.509
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.169.400 18.194.509
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 318.296 319.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
318.296 319.836
Maddi Duran Varlıklar
15 3.035.838 2.811.169
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.284.452 1.958.950
Taşıtlar
92.888 119.041
Mobilya ve Demirbaşlar
261.453 278.451
Özel Maliyetler
397.045 454.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 75.230 47.645
Diğer Haklar
75.230 47.645
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 161.205 215.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.590.569 3.394.298
TOPLAM VARLIKLAR
16.759.969 21.588.807
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 50.169 59.002
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.169 59.002
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.169 59.002
Ticari Borçlar
10 1.654.762 2.388.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.654.762 2.388.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 240.989 74.522
Diğer Borçlar
11 230.056 61.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16.842 4.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
213.214 57.491
Ertelenmiş Gelirler
14 522.447 145.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
522.447 145.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 554.712 1.855.495
Kısa Vadeli Karşılıklar
156.007 231.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 156.007 231.630
ARA TOPLAM
3.409.142 4.816.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.409.142 4.816.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
407.787 468.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 407.787 468.971
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 81.574 100.475
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.361 569.446
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.898.503 5.385.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.908.544 16.223.319
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-84.467 -122.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.467 -122.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -84.467 -122.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-97.993 -98.062
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 -97.993 -98.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 1.733.733 956.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 701.134 -283.069
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.794.585 6.909.328
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 -47.078 -20.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.861.466 16.203.026
TOPLAM KAYNAKLAR
16.759.969 21.588.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553466


BIST
18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8755 17,8778 % -0,12  
Euro 18,3982 18,4503 % 0,94  
Sterlin 21,7824 21,8917 % 1,00  
Frank 18,8846 18,9984 % 0,93  
Riyal 4,7407 4,7645 % -0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -2,89  
Altın Gr. 1.029 1.029 -4,96  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.887 6.975 -22,00  
Yarım 3.356 3.410 -11,00  
Çeyrek 1.683 1.704 -6,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,60 0,06  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 -0,01  
B. Petrol 96,97 96,97 0,66