***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 18:31
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22,1 25.756.459 18.100.508
Satışların Maliyeti
22,2 -16.628.163 -11.374.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.128.296 6.726.162
BRÜT KAR (ZARAR)
9.128.296 6.726.162
Genel Yönetim Giderleri
24,1 -2.034.682 -2.122.036
Pazarlama Giderleri
24,2 -1.060.054 -1.129.008
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24,3 -587.396 -247.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.023.161 1.489.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -636.163 -694.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.833.162 4.022.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 99.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.833.162 4.121.663
Finansman Gelirleri
27 126.661 203.096
Finansman Giderleri
27 -30.715 -233.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.929.108 4.090.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.526.151 -1.041.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.545.503 -1.076.140
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 19.352 34.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.402.957 3.049.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.402.957 3.049.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21,8 -84.762 -32.987
Ana Ortaklık Payları
29 4.487.719 3.082.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -116.655 -154.486 1.833.733 -298.869 5.453.874 15.579.149 -67.134 15.512.015
Transferler
5.453.874 -5.453.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 85.652 9.226 3.082.373 3.177.251 -31.295 3.145.956
Dönem Karı (Zararı)
3.082.373 3.082.373 -32.987 3.049.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
85.652 9.226 94.878 1.692 96.570
Kar Payları
21,7 -483.871 -483.871 -483.871
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -31.003 -145.260 1.833.733 4.671.134 3.082.373 18.272.529 -98.429 18.174.100
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -97.183 -57.809 1.859.393 4.599.934 7.270.193 22.436.080 -151.073 22.285.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.790 -3.790 -3.790
Transferler
7.270.193 -7.270.193
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 23.412 429.640 4.487.719 4.940.771 -115.427 4.825.344
Dönem Karı (Zararı)
4.487.719 4.487.719 -84.762 4.402.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.412 429.640 453.052 -30.665 422.387
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -73.771 371.831 1.859.393 11.866.337 4.487.719 27.373.061 -266.500 27.106.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.905.587 1.235.266
Dönem Karı (Zararı)
29 4.402.957 3.049.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.402.957 3.049.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
718.555 629.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 571.264 407.222
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.101 79.234
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 7.101 79.166
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 68
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.300 117.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 25.300 117.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 134.242 59.788
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -385.223 -127.344
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 519.465 187.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -19.352 -34.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.533.859 -1.827.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.864.716 232.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.868.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.121 232.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -81.246 36.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.246 36.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -516.220 -1.262.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -66.258 -195.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -677.094 -390.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-677.094 -390.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 105.845 52.967
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -719.436 -198.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-719.436 -198.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 -317.355 -1.325.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.602.621 1.221.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 1.602.621 1.221.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.587.653 1.851.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -682.066 -616.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.329.366 -611.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 26.703
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.329.366 -638.054
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.275.862 -591.313
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -53.504 -46.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.791 -15.924
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.791 -15.924
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.791 -15.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-428.570 607.991
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21,5 421.417 2.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.153 610.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.667.845 1.423.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.660.692 2.034.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.402.957 3.049.386
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.410 85.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 29.263 107.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.853 -21.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -5.853 -21.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
398.977 10.915
Yabancı Para Çevrim Farkları
21,5 398.977 10.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
422.387 96.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.825.344 3.145.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-115.427 -31.295
Ana Ortaklık Payları
4.940.771 3.177.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.660.692 3.667.845
Ticari Alacaklar
10 17.876.029 16.537.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.169.777 300.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.706.252 16.236.939
Diğer Alacaklar
11 13.682 11.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.682 11.316
Stoklar
13 4.281.595 3.765.375
Peşin Ödenmiş Giderler
14 341.464 883.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
341.464 883.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 682.066 1.600.227
Diğer Dönen Varlıklar
20 622 3.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
622 3.014
ARA TOPLAM
26.856.150 26.468.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.856.150 26.468.849
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 456.070 377.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
456.070 377.190
Maddi Duran Varlıklar
15 4.847.439 3.106.247
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.838.670 2.150.009
Taşıtlar
27.121 28.841
Mobilya ve Demirbaşlar
352.169 326.835
Özel Maliyetler
1.629.479 600.562
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 126.742 101.609
Diğer Haklar
126.742 101.609
Peşin Ödenmiş Giderler
14 646.487 38.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
646.487 38.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 371.494 351.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.448.232 3.975.096
TOPLAM VARLIKLAR
33.304.382 30.443.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 14.246 19.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.246 19.037
Ticari Borçlar
10 2.703.632 3.765.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.612 5.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.699.020 3.760.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 352.745 311.314
Diğer Borçlar
11 332.852 380.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
332.852 380.378
Ertelenmiş Gelirler
14 217.489 534.844
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
217.489 534.844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.545.503 2.257.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 337.630 231.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
337.630 231.785
ARA TOPLAM
5.504.097 7.501.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.504.097 7.501.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 592.429 561.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
592.429 561.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 101.295 95.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
693.724 657.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.197.821 8.158.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.373.061 22.436.080
Ödenmiş Sermaye
21,1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21,3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.771 -97.183
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.771 -97.183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,4 -73.771 -97.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
371.831 -57.809
Yabancı Para Çevrim Farkları
21,5 371.831 -57.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.859.393 1.859.393
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21,6 1.859.393 1.859.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21,7 11.866.337 4.599.934
Net Dönem Karı veya Zararı
29 4.487.719 7.270.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21,8 -266.500 -151.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.106.561 22.285.007
TOPLAM KAYNAKLAR
33.304.382 30.443.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703637


BIST
14:353.018
Değişim :  -0,06% |  -1,72
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
3.008
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:34
SAYAS 50,60 56.694.440 % 10,00  
HKTM 13,31 1.172.132 % 10,00  
SEYKM 9,25 68.054.411 % 9,99  
OYLUM 4,08 26.643.828 % 9,97  
RYSAS 10,06 68.406.273 % 9,95  
14:34 Alış Satış %  
Dolar 18,1073 18,1114 % 0,18  
Euro 18,1970 18,2219 % -0,21  
Sterlin 21,3649 21,4720 % -0,60  
Frank 18,8372 18,9506 % 0,18  
Riyal 4,8059 4,8300 % 0,21  
14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -6,20  
Altın Gr. 1.019 1.019 -2,74  
Cumhuriyet 6.805 6.908 -49,00  
Tam 6.839 6.891 -46,00  
Yarım 3.332 3.369 -23,00  
Çeyrek 1.671 1.684 -11,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,29 -0,27  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 -0,15  
B. Petrol 94,50 94,50 -2,09