***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.11.2019 18:12
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.1 53.025.202 41.537.078
Satışların Maliyeti
22.2 -38.842.362 -26.214.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.182.840 15.322.859
BRÜT KAR (ZARAR)
14.182.840 15.322.859
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -4.338.517 -3.813.342
Pazarlama Giderleri
24.2 -2.611.535 -1.773.388
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -1.309.045 -1.106.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.783.541 2.438.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.335.072 -1.161.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.372.212 9.906.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 65.593
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -417
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.437.805 9.906.525
Finansman Gelirleri
27 157.404 154.260
Finansman Giderleri
27 -25.284 -105.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.569.925 9.955.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.566.247 -2.612.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.445.912 -2.844.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -120.335 232.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.003.678 7.343.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.003.678 7.343.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
29 4.003.678 7.343.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
735.431 5.172.284
Dönem Karı (Zararı)
4.003.678 7.343.005
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 4.003.678 7.343.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.295.204 1.291.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15_16 1.965.859 941.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
84.200 7.101
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 32.297 7.101
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
146.805 342.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 146.805 342.297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -21.995 232.829
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -651.921 -416.387
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 629.926 649.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 120.335 -232.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.001.247 -1.916.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 199.983 -6.047.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
99.642 -1.066.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
100.341 -4.981.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -33.805 -243.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.805 -243.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.619.674 70.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 777.419 -423.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 132.005 1.018.952
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
133.317 86.868
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.312 932.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -325.310 690.731
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.015.393 867.155
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.015.393 867.155
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -559.241 561.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.442.769 1.589.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.442.769 1.589.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.297.635 6.718.357
Ödenen Temettüler
27.1 -3.411.766
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.150.438 -1.546.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.478.969 -4.857.332
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-123.892
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.652
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.478.969 -4.735.092
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.193.906 -4.679.203
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -285.063 -55.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.116 8.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.116 8.913
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -26.116 8.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.769.654 323.865
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.5 110.204 883.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.659.450 1.207.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.875.405 3.667.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.215.955 4.875.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 30.09.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.215.955 4.875.405
Ticari Alacaklar
10 21.067.088 21.929.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.267.588 1.367.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.799.500 20.562.064
Diğer Alacaklar
11 16.977 17.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.977 17.971
Stoklar
13 5.262.378 3.694.607
Peşin Ödenmiş Giderler
14 567.639 849.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
567.639 849.575
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.150.438 1.546.073
Diğer Dönen Varlıklar
20 117.114 13.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
117.114 13.810
ARA TOPLAM
31.397.589 32.926.735
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.397.589 32.926.735
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 648.486 613.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
648.486 613.687
Maddi Duran Varlıklar
15 5.999.414 6.907.448
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.807.400 3.138.798
Taşıtlar
194.176 40.675
Mobilya ve Demirbaşlar
418.447 361.073
Özel Maliyetler
1.579.391 1.900.096
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.466.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.533.187 115.495
Diğer Haklar
1.533.187 115.495
Peşin Ödenmiş Giderler
14 495.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
495.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 496.944 600.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.678.031 8.732.482
TOPLAM VARLIKLAR
40.075.620 41.659.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.834 27.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.834 27.950
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.834 27.950
Ticari Borçlar
10 3.848.598 4.368.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
225.825 92.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.622.773 4.276.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 861.805 367.308
Diğer Borçlar
11 494.582 605.869
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
494.582 605.869
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 536.793 1.096.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
536.793 1.096.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.445.912 2.844.515
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 597.206 922.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
597.206 922.516
ARA TOPLAM
7.786.730 10.232.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.786.730 10.232.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 893.508 730.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
893.508 730.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 130.294 116.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.802 847.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.810.532 11.079.841
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.265.088 30.579.376
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.4 -88.983 -76.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.983 -76.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.983 -76.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.5 955.764 849.012
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
955.764 849.012
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 2.217.534 1.859.393
Yasal Yedekler
2.217.534 1.859.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 15.315.543 11.742.445
Net Dönem Karı veya Zararı
29 4.003.678 7.343.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.265.088 30.579.376
TOPLAM KAYNAKLAR
40.075.620 41.659.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -97.183 -57.809 1.859.393 4.599.934 7.270.193 22.436.080 -151.073 22.285.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2 -3.790 -3.790 -3.790
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.270.193 -7.270.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 21.152 906.821 7.343.005 8.270.978 8.270.978
Dönem Karı (Zararı)
7.343.005 7.343.005 7.343.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
21.3 -123.892 -123.892 151.073 27.181
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.005 7.343.005 30.579.376 30.579.376
Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.445 7.343.005 30.579.376 30.579.376
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
358.141 6.984.864 -7.343.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -12.952 106.752 4.003.678 4.097.478 4.097.478
Dönem Karı (Zararı)
4.003.678 4.003.678 4.003.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.952 106.752 93.800 93.800
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21.3 -3.411.766 -3.411.766 -3.411.766
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.003.678 7.343.005
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.952 21.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -16.193 26.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.241 -5.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 3.241 -5.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
106.752 906.820
Yabancı Para Çevrim Farkları
106.752 906.820
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.5 106.752 906.820
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.800 927.973
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.097.478 8.270.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.097.478 8.270.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799982


BIST
18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9499 17,9514 % -0,04  
Euro 18,2331 18,2697 % 0,09  
Sterlin 21,5685 21,6767 % -0,09  
Frank 18,8969 19,0107 % -0,04  
Riyal 4,7650 4,7889 % -0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.781 -0,08  
Altın Gr. 1.028 1.028 -11,58  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.888 6.956 -36,00  
Yarım 3.356 3.401 -17,00  
Çeyrek 1.683 1.700 -9,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,35 0,04  
Gümüş Gr. 11,69 11,72 -0,31  
B. Petrol 93,36 93,36 -4,79