***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 18:47
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 30.521.988 17.094.934
Satışların Maliyeti
22.1 -17.630.247 -11.412.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.891.741 5.681.975
BRÜT KAR (ZARAR)
12.891.741 5.681.975
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -2.274.430 -1.615.052
Pazarlama Giderleri
24.2 -989.858 -857.605
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -613.062 -371.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 666.594 487.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.478.602 -989.677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.202.383 2.335.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.202.383 2.335.422
Finansman Gelirleri
27 112.288 58.880
Finansman Giderleri
27 -184.623 -25.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.130.048 2.368.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.859.787 -467.546
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.017.781 -690.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 157.994 222.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.270.261 1.901.252
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.270.261 1.901.252
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.270.261 1.901.252
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.057.538 2.953.769
Dönem Karı (Zararı)
6.270.261 1.901.252
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.270.261 1.901.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.695.229 984.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 793.209 464.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
207.580 269.655
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 207.580 269.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
405.101 20.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 405.101 20.795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
334.694 446.273
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -112.288 -58.880
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 168.052 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -40.520 -42.024
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 319.450 547.177
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
94.858 -684.391
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.859.787 467.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.943.820 139.145
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.249.780 42.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-672.949 250.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.576.831 -208.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.592 -36.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.592 -36.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-879.661 488.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.177.988 -394.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.189.945 540.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
619.181 204.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.570.764 335.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-744.453 563.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.021 -510.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-109.021 -510.099
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
56.189 -528.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.459 -25.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-150.593 -55.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
125.134 30.250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.021.670 3.024.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -118.730 -62.317
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.845.402 -8.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.994 -69.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.282 -127.922
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -125.282 -126.471
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.451
Alınan Faiz
112.288 58.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-487.903 -1.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-487.903 -1.834
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.876 -1.834
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-485.027 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.641 2.882.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
98.355 66.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
654.996 2.949.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.876.395 3.215.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.531.391 6.165.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 30.09.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.531.391 9.876.395
Ticari Alacaklar
36.821.969 29.099.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.124.035 1.451.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.697.934 27.648.133
Diğer Alacaklar
81.610 31.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 81.610 31.268
Stoklar
13 7.692.880 6.813.219
Peşin Ödenmiş Giderler
1.757.974 579.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.757.974 579.986
Diğer Dönen Varlıklar
295.978 140.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 295.978 140.511
ARA TOPLAM
57.181.802 46.540.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.181.802 46.540.598
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
753.217 799.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 753.217 799.967
Maddi Duran Varlıklar
5.046.001 5.297.417
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.1 3.150.150 3.326.827
Taşıtlar
15.1 96.598 108.735
Mobilya ve Demirbaşlar
15.1 526.929 466.879
Özel Maliyetler
15.1 1.272.324 1.394.976
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 4.666.596 4.634.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.176.393 1.254.069
Diğer Haklar
16 1.176.393 1.254.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 802.554 659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.444.761 12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR
69.626.563 59.185.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.054.029 994.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.054.029 994.872
Banka Kredileri
9 343 3.219
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.053.686 991.653
Ticari Borçlar
10 11.384.810 7.235.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 713.785 94.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.671.025 7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 588.681 1.333.134
Diğer Borçlar
308.694 417.715
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 308.694 417.715
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
169.300 113.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 169.300 113.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.012.117 1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.582.413 1.281.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 937.753 636.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 644.660 644.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
246.976 121.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
246.976 121.842
ARA TOPLAM
17.347.020 13.337.021
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.347.020 13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.967.741 3.970.995
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.967.741 3.970.995
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 3.967.741 3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.220.475 1.302.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.220.475 1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.188.216 5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.535.236 18.610.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.091.327 40.575.494
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-136.577 -188.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.577 -188.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.577 -188.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.295 -230.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 -37.295 -230.507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.513.233 2.513.233
Yasal Yedekler
21.6 2.513.233 2.513.233
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.620.153 16.009.049
Net Dönem Karı veya Zararı
6.270.261 13.611.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.091.327 40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR
69.626.563 59.185.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.003.678 -4.003.678 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.901.252 1.901.252 1.901.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.240 -617.909 -606.669 -606.669
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -77.743 337.855 2.217.534 19.319.221 1.901.252 32.559.671 32.559.671
Cari Dönem 01.10.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.611.104 -13.611.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
6.270.261 6.270.261 6.270.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.360 193.212 245.572 245.572
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -136.577 -37.295 2.513.233 29.620.153 6.270.261 47.091.327 47.091.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.270.261 1.901.252
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.360 11.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 67.130 14.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.770 -3.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -14.770 -3.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
193.212 -617.909
Yabancı Para Çevrim Farkları
193.212 -617.909
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.5 193.212 -617.909
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.572 -606.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.515.833 1.294.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.515.833 1.294.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908692


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76