***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.06.2021 20:47
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 . 1 59.056.816 34.952.362
Satışların Maliyeti
22 . 2 -36.665.769 -22.732.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.391.047 12.220.244
BRÜT KAR (ZARAR)
22.391.047 12.220.244
Genel Yönetim Giderleri
24 . 1 -3.927.074 -3.182.145
Pazarlama Giderleri
24 . 2 -2.017.861 -1.561.590
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 . 3 -1.206.047 -809.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 2.189.710 1.636.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.272.062 -878.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.157.713 7.424.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.424.575
Finansman Gelirleri
27 235.368 109.389
Finansman Giderleri
27 -338.646 -371.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.054.435 7.162.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.470.818 -1.518.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.671.911 -1.626.716
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 201.093 108.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.583.617 5.643.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.583.617 5.643.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.583.617 5.643.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.770.866 2.769.269
Dönem Karı (Zararı)
10.583.617 5.643.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.583.617 5.643.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.877.598 2.431.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 - 16 1.591.097 1.681.747
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
502.332 375.882
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 512.837 284.526
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -10.505 91.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.387.411 688.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
559.911 688.982
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 827.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
372.645 -75.074
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -235.368 -109.389
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 328.991 354.314
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -38.833 -509.031
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 317.855 189.032
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-446.705 -1.758.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 3.470.818 1.518.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.389.065 -4.392.498
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.389.884 -3.451.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.277.463 -429.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.112.421 -3.022.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.941 -73.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-225.941 -73.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.177.941 -930.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.878.819 -120.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.966.369 677.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
791.189 -110.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.175.180 788.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-451.963 91.458
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
360.431 -293.194
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
360.431 -293.194
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
173.552 -236.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.131 -55.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
135.111 -150.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
100.020 94.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.072.150 3.682.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-207.934 -217.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -4.093.350 -696.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.327 -292.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-331.695 -402.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -212.690 -397.964
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -119.005 -4.050
Alınan Faiz
27 235.368 109.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.433.086 -3.016.307
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-896.925 -1.834
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106 -1.834
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-896.819 0
Ödenen Temettüler
-7.536.161 -3.014.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.758.547 -539.366
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
219.889 3.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.538.658 -535.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.876.395 3.215.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.337.737 2.680.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 30.09.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.337.737 9.876.395
Ticari Alacaklar
10 34.658.411 29.099.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.728.549 1.451.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.929.862 27.648.133
Diğer Alacaklar
11 179.409 31.268
Stoklar
13 9.001.665 6.813.219
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.458.805 579.986
Diğer Dönen Varlıklar
20 0 140.511
ARA TOPLAM
52.636.027 46.540.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.636.027 46.540.598
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 877.766 799.967
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 877.766 799.967
Maddi Duran Varlıklar
15 . 1 4.754.180 5.297.417
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 . 2 4.307.700 4.634.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.216.154 1.254.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 867.742 659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.023.542 12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR
64.659.569 59.185.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 776.192 994.872
Ticari Borçlar
9.162.921 7.235.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 885.793 94.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.277.128 7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 881.171 1.333.134
Diğer Borçlar
11 778.146 417.715
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
778.146 417.715
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 286.663 113.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.418.299 1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.369.748 1.281.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 897.588 636.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.472.160 644.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
221.862 121.842
ARA TOPLAM
15.895.002 13.337.021
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.895.002 13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.967.740 3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.429.970 1.302.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.429.970 1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.397.710 5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.292.712 18.610.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.366.857 40.575.494
Ödenmiş Sermaye
21 . 1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 . 3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-218.212 -188.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-218.212 -188.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 . 4 -218.212 -188.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-457.325 -230.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 . 5 -457.325 -230.507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 . 6 3.329.751 2.513.233
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.267.474 16.009.049
Net Dönem Karı veya Zararı
10.583.617 13.611.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.366.857 40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR
64.659.569 59.185.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088
Transferler
295.699 3.707.979 -4.003.678 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -17.694 -953.803 5.643.741 4.672.244 4.672.244
Dönem Karı (Zararı)
5.643.741 5.643.741 5.643.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.694 -953.803 -971.497 -971.497
Kar Payları
21 . 7 -3.014.473 -3.014.473 -3.014.473
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -106.677 1.961 2.513.233 16.009.049 5.643.741 32.922.859 32.922.859
Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494
Transferler
816.518 12.794.586 -13.611.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.275 -226.818 10.583.617 10.327.524 10.327.524
Dönem Karı (Zararı)
10.583.617 10.583.617 10.583.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.275 -226.818 -256.093 -256.093
Kar Payları
21 . 7 -7.536.161 -7.536.161 -7.536.161
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -218.212 -457.325 3.329.751 21.267.474 10.583.617 43.366.857 43.366.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.583.617 5.643.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.275 -17.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -36.594 -22.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.319 4.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 7.319 4.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-226.818 -953.803
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 -226.818 -953.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-256.093 -971.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.327.524 4.672.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.327.524 4.672.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943471


BIST
18:053.020
Değişim :  1,34% |  40,01
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0663 18,0829 % 0,02  
Euro 18,2333 18,2981 % 0,20  
Sterlin 21,5005 21,6083 % 0,03  
Frank 18,8176 18,9310 % 0,07  
Riyal 4,7977 4,8218 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 0,10  
Altın Gr. 1.022 1.022 0,80  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.834 6.941 4,00  
Yarım 3.330 3.393 1,00  
Çeyrek 1.670 1.696 1,00  
Gümüş.Ons 19,52 19,56 -0,25  
Gümüş Gr. 11,34 11,38 0,02  
B. Petrol 96,55 96,55 0,02