***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.11.2021 22:53
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 123.791.876 76.981.455
Satışların Maliyeti
22.2 -81.695.107 -48.219.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.096.769 28.761.647
BRÜT KAR (ZARAR)
42.096.769 28.761.647
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -7.450.966 -6.164.698
Pazarlama Giderleri
24.2 -3.649.266 -2.623.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -2.657.241 -1.636.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.202.053 3.196.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.082.654 -3.023.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.458.695 18.510.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.458.695 18.510.174
Finansman Gelirleri
26 613.311 273.576
Finansman Giderleri
26 -820.111 -723.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.251.895 18.060.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.149.705 -4.254.892
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -6.280.729 -4.522.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 131.024 267.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.102.190 13.805.493
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27 2.798.596 -194.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.900.786 13.611.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.900.786 13.611.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.987.467 11.444.792
Dönem Karı (Zararı)
24.900.786 13.611.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.102.190 13.805.493
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.798.596 -194.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.477.824 8.312.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.356.033 3.198.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.041 616.615
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.107 448.207
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.934 168.408
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
598.197 1.654.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.033.847 1.010.032
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -435.650 644.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.033.097 282.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -613.311 -273.576
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 780.823 689.263
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -31.103 -163.292
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 896.688 29.960
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-685.249 -1.694.592
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.149.705 4.254.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.737.229 -7.109.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.840.430 -8.510.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.229.406 -183.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.611.024 -8.326.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.792 -165.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.792 -165.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.435.884 -1.719.249
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
204.102 -12.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.194.639 3.550.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.164 -131.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.116.475 3.681.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
246.069 471.329
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.928 -372.341
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
98.928 -372.341
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
162.391 -423.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.252 72.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-218.778 -49.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
58.526 121.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.641.381 14.814.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-270.302 -686.702
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -7.383.612 -2.682.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.276.957 -647.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.890.333 -921.419
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.763.388 -884.102
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -126.945 -37.317
Alınan Faiz
26 613.311 273.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.550.995 -4.644.830
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.385
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.014.842 -1.631.742
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.014.842 -1.631.742
Ödenen Temettüler
-7.536.153 -3.014.473
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.159.515 6.152.119
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
885.845 508.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.045.360 6.660.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.876.395 3.215.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.921.755 9.876.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 30.09.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.921.755 9.876.395
Ticari Alacaklar
10 41.031.854 29.099.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 2.680.492 1.451.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 38.351.362 27.648.133
Diğer Alacaklar
11 17.030 31.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.030 31.268
Stoklar
13 14.234.169 6.813.219
Peşin Ödenmiş Giderler
375.884 579.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 375.884 579.986
Diğer Dönen Varlıklar
359.289 140.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 359.289 140.511
ARA TOPLAM
68.939.981 46.540.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.939.981 46.540.598
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 1.020.997 799.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.020.997 799.967
Maddi Duran Varlıklar
15.1 7.641.720 5.297.417
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 4.685.300 4.634.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.065.214 1.254.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 782.304 659.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.195.535 12.645.335
TOPLAM VARLIKLAR
84.135.516 59.185.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.296.902 994.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.296.902 994.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.252.341 991.653
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 44.561 3.219
Ticari Borçlar
10 14.398.921 7.235.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 172.768 94.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 14.226.153 7.140.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.579.203 1.333.134
Diğer Borçlar
516.643 417.715
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 516.643 417.715
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
275.502 113.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 275.502 113.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 736.855 1.839.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.335.686 1.281.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.126.676 636.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 209.010 644.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
180.368 121.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
180.368 121.842
ARA TOPLAM
20.320.080 13.337.021
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.320.080 13.337.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.076.996 3.970.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.076.996 3.970.995
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.076.996 3.970.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.539.263 1.302.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.539.263 1.302.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.616.259 5.273.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.936.339 18.610.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.199.177 40.575.494
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-160.394 -188.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-160.394 -188.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -160.394 -188.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -230.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 0 -230.507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 3.329.751 2.513.233
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.267.482 16.009.049
Net Dönem Karı veya Zararı
24.900.786 13.611.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.199.177 40.575.494
TOPLAM KAYNAKLAR
84.135.516 59.185.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088
Transferler
295.699 3.707.979 -4.003.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.954 -1.186.271 13.611.104 12.324.879 12.324.879
Dönem Karı (Zararı)
13.611.104 13.611.104 13.611.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.954 -1.186.271 -1.286.225 -1.286.225
Kar Payları
-3.014.473 -3.014.473 -3.014.473
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494
Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494
Transferler
816.518 12.794.586 -13.611.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.543 230.507 24.900.786 25.159.836 25.159.836
Dönem Karı (Zararı)
24.900.786 24.900.786 24.900.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.543 230.507 259.050 259.050
Kar Payları
-7.536.153 -7.536.153 -7.536.153
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -160.394 0 3.329.751 21.267.482 24.900.786 58.199.177 58.199.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.900.786 13.611.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.543 -99.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 36.593 -124.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.050 24.989
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -8.050 24.989
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
230.507 -1.186.271
Yabancı Para Çevrim Farkları
230.507 -1.186.271
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.5 230.507 -1.186.271
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.050 -1.286.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.159.836 12.324.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.159.836 12.324.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980158


BIST18:052.830
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9038 17,9308 % 0,35  
Euro 18,4298 18,4571 % 0,23  
Sterlin 21,7839 21,8931 % 0,08  
Frank 18,9106 19,0246 % 0,16  
Riyal 4,7484 4,7723 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -5,92  
Altın Gr. 1.029 1.029 -0,79  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.886 6.975 -9,00  
Yarım 3.355 3.410 -4,00  
Çeyrek 1.683 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,51 -0,11  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,02  
B. Petrol 97,24 97,24 -0,16