***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 22:03
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 30.986.881 34.972.546
Satışların Maliyeti
22.2 -18.806.951 -22.488.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.179.930 12.483.838
BRÜT KAR (ZARAR)
12.179.930 12.483.838
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -3.383.851 -2.782.380
Pazarlama Giderleri
24.2 -1.798.404 -1.407.458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -353.034 -286.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.012.226 1.058.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -887.913 -1.317.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.768.954 7.747.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 13.959 173.309
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.782.675 7.921.076
Finansman Gelirleri
27 452.644 1.424.400
Finansman Giderleri
27 -248.660 -628.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.986.659 8.716.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.568.840 -1.780.093
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.578.047 -1.855.495
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 9.207 75.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.417.819 6.936.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.417.819 6.936.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 -36.055 27.068
Ana Ortaklık Payları
29 5.453.874 6.909.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -49.312 -13.547 750.994 -279.058 1.464.441 10.735.070 -62.979 10.672.091
Transferler
205.097 1.259.344 -1.464.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -73.209 -84.515 6.909.328 6.751.604 42.686 6.794.290
Dönem Karı (Zararı)
6.909.328 6.909.328 27.068 6.936.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.209 -84.515 -157.724 15.618 -142.106
Kar Payları
21.7 -1.263.355 -1.263.355 -1.263.355
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -122.521 -98.062 956.091 -283.069 6.909.328 16.223.319 -20.293 16.203.026
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -122.521 -98.062 956.091 -283.069 6.909.328 16.223.319 -20.293 16.203.026
Diğer Düzeltmeler
120.000 120.000 120.000
Transferler
877.642 6.031.686 -6.909.328
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 5.866 -56.424 5.453.874 5.403.316 -46.841 5.356.475
Dönem Karı (Zararı)
5.453.874 5.453.874 -36.055 5.417.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.866 -56.424 -50.558 -10.786 -61.344
Kar Payları
21.7 -6.167.486 -6.167.486 -6.167.486
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -116.655 -154.486 1.833.733 298.869 5.453.874 15.579.149 -67.134 15.512.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.860.622 2.208.866
Dönem Karı (Zararı)
29 5.417.819 6.936.396
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.417.819 6.936.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.040.117 815.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 747.683 602.733
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
116.976 69.992
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 116.976 69.992
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
158.298 131.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 158.298 131.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.367 86.403
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -188.103 -87.663
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 214.470 174.066
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -9.207 -75.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.336.529 -2.653.869
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
176.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.447.394 -4.627.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.447.394 -4.627.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -77.834 -68.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.834 -68.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -640.690 -452.773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -291.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
963.335 840.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 963.335 840.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -80.087 157.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -255.873 1.515.062
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.242
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-251.631 1.515.062
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 1.197.817 -68.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.296.188 -126.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 1.296.188 -126.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.121.407 5.097.995
Ödenen Temettüler
21.7 -6.167.486 -1.263.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -814.543 -1.625.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-952.976 -1.045.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
238
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-953.214 -1.045.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -866.843 -1.006.676
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -86.371 -39.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.593 33.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000 138.708
Kredilerden Nakit Girişleri
9 200.000 138.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.593 -105.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -215.593 -105.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.829.191 1.196.737
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.5 -56.424 -84.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.885.615 1.112.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.308.946 3.196.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.423.331 4.308.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.417.819 6.936.396
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.866 -73.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 7.333 -91.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.467 18.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -1.467 18.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-67.210 -68.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
-67.210 -68.897
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
21.5 -67.210 -68.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.344 -142.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.356.475 6.794.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.841 42.686
Ana Ortaklık Payları
5.403.316 6.751.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.423.331 4.308.946
Ticari Alacaklar
10 13.405.355 10.289.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.405.355 10.289.407
Diğer Alacaklar
11 10.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.558
Stoklar
13 2.111.854 1.471.164
Peşin Ödenmiş Giderler
14 697.866 405.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 814.543 1.625.774
Diğer Dönen Varlıklar
20 422.929 93.343
ARA TOPLAM
18.886.436 18.194.509
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.886.436 18.194.509
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 387.112 319.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
387.112 319.836
Maddi Duran Varlıklar
15 2.961.929 2.811.169
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.287.782 1.958.950
Taşıtlar
66.735 119.041
Mobilya ve Demirbaşlar
265.596 278.451
Özel Maliyetler
341.816 454.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 102.178 47.645
Diğer Haklar
102.178 47.645
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 213.358 215.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.664.577 3.394.298
TOPLAM VARLIKLAR
22.551.013 21.588.807
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 43.409 59.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.409 59.002
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.409 59.002
Ticari Borçlar
10 3.163.454 2.388.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.163.454 2.388.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 69.314 74.522
Diğer Borçlar
11 88.516 61.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
88.516 57.491
Ertelenmiş Gelirler
14 1.343.548 145.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.578.047 1.855.495
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.543 231.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 151.543 231.630
ARA TOPLAM
6.437.831 4.816.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.437.831 4.816.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
510.722 468.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 510.722 468.971
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 90.445 100.475
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
601.167 569.446
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.038.998 5.385.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.579.149 16.223.319
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-116.655 -122.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.655 -122.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -116.655 -122.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-154.486 -98.062
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.5 -154.486 -98.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 1.833.733 956.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 -298.869 -283.069
Net Dönem Karı veya Zararı
29 5.453.874 6.909.328
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 -67.134 -20.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.512.015 16.203.026
TOPLAM KAYNAKLAR
22.551.013 21.588.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592960


BIST18:052.980
Değişim :  2,29% |  66,70
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.983
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVGYO 3,30 57.391.415 % 10,00  
COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9464 17,9577 % 0,24  
Euro 18,2463 18,2608 % 0,08  
Sterlin 21,5616 21,6697 % -0,14  
Frank 18,7596 18,8726 % -0,11  
Riyal 4,7675 4,7914 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 -13,29  
Altın Gr. 1.017 1.017 -5,01  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.842 6.907 -44,00  
Yarım 3.334 3.377 -21,00  
Çeyrek 1.672 1.688 -11,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,82 -0,35  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,18  
B. Petrol 92,55 92,55 0,21