***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 20:23
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22,1 18.100.508 13.788.388
Satışların Maliyeti
22,1 -11.374.346 -8.732.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.726.162 5.055.899
BRÜT KAR (ZARAR)
6.726.162 5.055.899
Genel Yönetim Giderleri
24,1 -2.122.036 -1.855.232
Pazarlama Giderleri
24,2 -1.129.008 -849.334
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24,3 -247.160 -162.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.489.193 479.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -694.947 -353.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.022.204 2.315.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 99.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.121.663 2.315.772
Finansman Gelirleri
27 203.096 248.908
Finansman Giderleri
27 -233.782 -216.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.090.977 2.348.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.041.591 -580.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.076.140 -554.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 34.549 -26.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.049.386 1.767.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.049.386 1.767.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21,8 -32.987 -27.077
Ana Ortaklık Payları
29 3.082.373 1.794.585
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -122.521 -98.062 956.091 -283.069 6.909.328 16.223.319 -20.293 16.203.026
Diğer Düzeltmeler
120.000 120.000 120.000
Transferler
777.642 6.131.686 -6.909.328
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 38.054 69 1.794.585 1.832.708 -26.785 1.805.923
Dönem Karı (Zararı)
1.794.585 1.794.585 -27.077 1.767.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.054 69 38.123 292 38.415
Kar Payları
21,7 -5.267.483 -5.267.483 -5.267.483
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -84.467 -97.993 1.733.733 701.134 1.794.585 12.908.544 -47.078 12.861.466
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -116.655 -154.486 1.833.733 -298.869 5.453.874 15.579.149 -67.134 15.512.015
Transferler
5.453.874 -5.453.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 85.652 9.226 3.082.373 3.177.251 -31.295 3.145.956
Dönem Karı (Zararı)
3.082.373 3.082.373 -32.987 3.049.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
85.652 9.226 94.878 1.692 96.570
Kar Payları
21,7 -483.871 -483.871 -483.871
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -31.003 -145.260 1.833.733 4.671.134 3.082.373 18.272.529 -98.429 18.174.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.235.266 -2.437.943
Dönem Karı (Zararı)
3.049.386 1.767.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 3.049.386 1.767.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
629.524 487.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 407.222 362.214
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
79.234 15.825
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 79.166 15.825
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 68
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.829 106.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 117.829 106.676
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 59.788 -23.524
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -127.344 -182.353
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 187.132 158.829
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -34.549 26.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.827.234 817.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 232.870 835.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
232.870 835.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 36.439 -487.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.439 -487.802
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.262.217 -139.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -195.557 106.765
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -390.366 -551.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-390.366 -551.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 52.967 -75.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.038 -965.993
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -198.038 -978.593
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 -1.325.186 376.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.221.854 1.719.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.221.854 1.719.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.851.676 3.072.499
Ödenen Temettüler
21,7 -5.267.483
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -616.410 -242.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-611.351 -614.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.703
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 26.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.054 -614.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -591.313 -570.786
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -46.741 -43.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.924 -8.833
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.924 -208.833
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -15.924 -208.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.991 -3.061.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21,5 2.976 69
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610.967 -3.061.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.423.331 4.308.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.034.298 1.247.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.049.386 1.767.508
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
85.655 38.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 107.069 47.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.414 -9.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -21.414 -9.514
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.915 361
Yabancı Para Çevrim Farkları
21,5 10.915 361
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.570 38.415
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.145.956 1.805.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.295 -26.785
Ana Ortaklık Payları
3.177.251 1.832.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.034.298 1.423.331
Ticari Alacaklar
10 12.906.187 13.405.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.891.475 13.405.355
Diğer Alacaklar
11 10.521 10.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.521 10.558
Stoklar
13 3.374.003 2.111.854
Peşin Ödenmiş Giderler
14 893.423 697.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 616.410 814.543
Diğer Dönen Varlıklar
20 15.615 422.929
ARA TOPLAM
19.850.457 18.886.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.850.457 18.886.436
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 350.710 387.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
350.710 387.112
Maddi Duran Varlıklar
15 3.148.680 2.961.929
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.087.289 2.287.782
Taşıtlar
35.920 66.735
Mobilya ve Demirbaşlar
318.530 265.596
Özel Maliyetler
706.941 341.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 125.806 102.178
Diğer Haklar
125.806 102.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 220.694 213.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.845.890 3.664.577
TOPLAM VARLIKLAR
23.696.347 22.551.013
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 27.485 43.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.485 43.409
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.485 43.409
Ticari Borçlar
10 2.645.744 3.163.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.645.744 3.163.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 269.056 69.314
Diğer Borçlar
11 676.514 88.516
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
450.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
226.514 88.516
Ertelenmiş Gelirler
14 18.362 1.343.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18.362 1.343.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.076.140 1.578.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 204.510 151.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
204.510 151.543
ARA TOPLAM
4.917.811 6.437.831
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.917.811 6.437.831
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 519.790 510.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
519.790 510.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 84.646 90.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
604.436 601.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.522.247 7.038.998
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.272.529 15.579.149
Ödenmiş Sermaye
21,1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21,3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.003 -116.655
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.003 -116.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,4 -31.003 -116.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-145.260 -154.486
Yabancı Para Çevrim Farkları
21,5 -145.260 -154.486
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21,6 1.833.733 1.833.733
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21,7 4.671.134 -298.869
Net Dönem Karı veya Zararı
29 3.082.373 5.453.874
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21,8 -98.429 -67.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.174.100 15.512.015
TOPLAM KAYNAKLAR
23.696.347 22.551.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626856


BIST
11:082.934
Değişim :  0,70% |  20,39
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.946
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:08
CMENT 49,84 640.942 % 9,97  
KLRHO 21,92 12.838.283 % 9,87  
BRKO 2,14 1.263.957 % 9,74  
MMCAS 3,74 105.352 % 9,68  
ALMAD 3,52 26.252.096 % 9,66  
11:08 Alış Satış %  
Dolar 17,9557 17,9648 % 0,28  
Euro 18,2655 18,2751 % 0,16  
Sterlin 21,6438 21,7524 % 0,24  
Frank 18,7948 18,9080 % 0,08  
Riyal 4,7702 4,7941 % 0,35  
11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -2,68  
Altın Gr. 1.024 1.024 1,76  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.881 6.937 -14,00  
Yarım 3.353 3.391 -7,00  
Çeyrek 1.682 1.695 -4,00  
Gümüş.Ons 19,95 19,99 -0,18  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,06  
B. Petrol 92,16 92,16 -0,18