***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2021 12:49***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
3 - 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 2020 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - 2020 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu üye seçimi Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
12 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
13 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
15 - 2020 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_25.03.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 25.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında
- 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 2020 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu ve Genel Müdür Temel Güzeloğlu 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- 2020 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.487.009.053,70 – Türk Lirası safi kar ile Finansal Araçlar Sunum Standardı ("TMS 32") uyarınca, önceki dönem finansal tablolarında rayiç değeriyle değerlenip değerleme farkları diğer kapsamlı gelir içerisinde gösterilmiş bulunan yatırımların bu dönem geçmiş yıl karlarına yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan 101,266,916.66 Türk Lirası tutarın da ilavesiyle ulaşılan 2.588.275.973,36 Türk Lirası'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzeloğlu dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Durmuş Ali Kuzu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi'nin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerinin Osman Reha Yolalan'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesini ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 10.000 -TL huzur hakkı ödenmesi Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesi Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2022 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 155.000.000 -TL (Yüz Ellibeş Milyon Türk Lirası) ödeme yapılmasına,
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,
- 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına,
karar verilmiştir.
2020 yılı içerisinde toplam 10.875.898,51.- TL tutarında bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2020 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 QNB FB 25.03.2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 QNB FB 25.03.2021 Genel Kurul Katılanlar Cetveli pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamızın 25/03/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 05.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923764


BIST
18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1624 8,1920 % 0,46  
Euro 9,7159 9,7564 % 0,55  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 -1,75  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 0,00  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,01  
B. Petrol 63,27 63,27 0,26