***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 18:30***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.969.353 3.969.353
Satışların Maliyeti
18 -2.110.075 -2.110.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.859.278 0 1.859.278 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.859.278 0 1.859.278 0
Genel Yönetim Giderleri
19.1 -788.509 -1.288.087 -380.672 -213.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 81.198 328.903 70.350 10.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -107.158 -81.020 -76.830 -1.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.044.809 -1.040.204 1.472.126 -204.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 415.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.044.809 -624.536 1.472.126 -204.478
Finansman Gelirleri
22 132 1.361.951 132 754.811
Finansman Giderleri
22 -2.442 -4.823 -2.442 -885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.042.499 732.592 1.469.816 549.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
698.591 0 94.665 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 67.835 67.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 630.756 26.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.741.090 732.592 1.564.481 549.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.741.090 732.592 1.564.481 549.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.741.090 732.592 1.564.481 549.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -51.343 294.296 -1.128.651 5.456.530 -72.212.777 16.588.259 11.519.047 11.519.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-60.753 -60.753 -60.753
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.588.259 -16.588.259 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
732.592 732.592 732.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-42.340 42.340 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.128.651 5.498.870 -55.685.271 732.592 12.190.886 12.190.886
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.741.090 1.741.090 1.741.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.383.870 -2.383.870 -2.383.870
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 -2.383.870 69.852 -48.468.808 1.741.090 12.583.192 12.583.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
635.535 -1.101
Dönem Karı (Zararı)
1.741.090 732.592
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.741.090 732.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.492.461 -357.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.1 52.183 11.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.913.888 709.515
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
469.982 709.515
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
17.3 -2.383.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 283.763
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
283.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.363.004
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.361.933
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -630.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.386.906 -375.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.499.818 1.847.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -8.499.818 1.847.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.838.338 -6.258.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 10.838.338 -6.258.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -496.496 29
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.933.104 4.731.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.726.692 -59.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-433.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.507 -189.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 265.507 -189.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.213 -15.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-514.213 -15.163
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
635.535 -1.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-505.115 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-505.115 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-505.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.044 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.044 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
16.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.464 -1.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.464 -1.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.383 5.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 149.847 4.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.741.090 732.592 1.564.481 549.448
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -60.753 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -60.753 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -60.753 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.741.090 671.839 1.564.481 549.448
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.741.090 671.839 1.564.481 549.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 166.496 3.383
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 8.029.836 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.8 2.445.290 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.584.546 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 763.632 676.427
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.9 0 674.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
763.632 1.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 496.496 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.948.466 2.015.362
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.11 2.014.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.948.466 1.301
Diğer Dönen Varlıklar
16 181.889 19.815
ARA TOPLAM
14.586.815 2.714.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.586.815 2.714.987
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 406 10.925.949
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.9 0 10.925.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
406 406
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
450.036 2.301
Mobilya ve Demirbaşlar
12 450.036 2.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.913 51.716
Diğer Haklar
13 56.913 51.716
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.281.529 1.049.455
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.788.884 12.029.421
TOPLAM VARLIKLAR
16.375.699 14.744.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.044 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.044 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
8 2.741.685 14.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.8 903.153 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.838.532 14.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
121.156 12.558
Diğer Borçlar
9 880.795 723.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.9 249.402 679.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
631.393 44.459
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 22.416 357.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.416 357.906
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
3.782.096 1.109.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.782.096 1.109.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 10.411 409.093
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.411 409.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.792.507 1.518.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.583.192 13.225.972
Ödenmiş Sermaye
17.1 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-93.683 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.2 294.296 294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.148.418 -1.148.418
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.418 -1.148.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.383.870 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.383.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.4 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.5 -48.468.808 -50.237.840
Net Dönem Karı veya Zararı
1.741.090 1.769.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.583.192 13.225.972
TOPLAM KAYNAKLAR
16.375.699 14.744.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717780


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42