***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 19:44***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.622.508 8.721.015
Satışların Maliyeti
18 -3.121.070 -5.575.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
501.438 3.145.715
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
501.438 3.145.715
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.866.428 -1.896.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 548.820 989.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -426.392 -290.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.242.562 1.948.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.242.562 1.948.074
Finansman Gelirleri
22 2.051.708 901.160
Finansman Giderleri
22 -444.513 -23.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
364.633 2.825.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.024 -221.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -281.240 -170.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 194.216 -50.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
277.609 2.604.194
DÖNEM KARI (ZARARI)
277.609 2.604.194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
277.609 2.604.194
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-832.468 -3.164.347
Dönem Karı (Zararı)
277.609 2.604.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 277.609 2.604.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
660.813 -4.952.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 369.911 145.735
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
154.394 -2.069.440
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 154.394 314.430
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
-2.383.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
152.803 40.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 14.091 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 138.712 40.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.317 -898.423
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -872.173
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 6.317 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 -26.250
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.028 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-85.343 107.445
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
36.703 -2.278.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.723.895 -815.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.425.890 -13.872.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.095.283 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.330.607 -13.872.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -13.094.720 11.179.079
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.294.703 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-800.017 11.179.079
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-242.178 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -393.008 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.103.251 42.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 365.218 2.259.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.259.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
365.218 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.363 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 809.214 46.345
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
355.460 46.345
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
453.754 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.504.577 -470.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.473.393 -470.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.184 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-785.473 -3.164.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.995 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.068 3.194.124
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
10-11 0 8.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.718 -4.805.876
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 59.718 -4.794.251
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.650 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -4.650 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.446.748 -4.050
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-148.946 -24.608
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -148.946 -24.608
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.040.207 20.558
Kredilerden Nakit Girişleri
15 2.040.207 20.558
Ödenen Faiz
-444.513 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
669.348 25.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
669.348 25.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.479 2.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 697.827 28.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 698.447 29.188
Ticari Alacaklar
4.849.753 14.430.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 2.113.945 10.209.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.735.808 4.220.809
Diğer Alacaklar
13.484.495 422.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 12.467.877 173.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.016.618 249.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
242.178 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
242.178
Stoklar
9 383.479 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.891.846 1.972.375
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.891.846 1.972.375
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.995 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 81.045 2.554.455
ARA TOPLAM
21.678.238 19.408.946
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.678.238 19.408.946
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.494 406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.494 406
Maddi Duran Varlıklar
11 4.240.843 4.661.100
Arazi ve Arsalar
11 1.971.000 1.971.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.246.629 2.594.628
Taşıtlar
11 68.492
Mobilya ve Demirbaşlar
11 23.214 26.980
Özel Maliyetler
11 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.336 53.058
Diğer Haklar
12 38.642 43.536
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.694 9.522
Peşin Ödenmiş Giderler
1.018.000 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.018.000 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 891.159 629.110
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.205.832 5.343.674
TOPLAM VARLIKLAR
27.884.070 24.752.620
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
803.852 20.558
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
803.852 20.558
Banka Kredileri
15 803.852 20.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
Ticari Borçlar
2.613.029 2.247.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.613.029 2.247.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 173.152 168.789
Diğer Borçlar
1.423.214 614.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 408.960 53.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.014.254 560.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 281.240 170.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
88.997 40.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.397 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 71.600 40.416
ARA TOPLAM
5.383.484 3.262.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.383.484 3.262.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
818.717 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
818.717 0
Banka Kredileri
15 818.717 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.532 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 49.532 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 135.163 68.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.003.412 68.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.386.896 3.331.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.497.174 21.421.349
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-289.643 -140.697
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 316.702 316.702
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.383.870 -2.383.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.152.090 -1.148.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.152.090 -1.148.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.152.090 -1.148.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.505 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -49.505 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 69.852 69.852
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -37.864.614 -40.468.808
Net Dönem Karı veya Zararı
24 277.609 2.604.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.497.174 21.421.349
TOPLAM KAYNAKLAR
27.884.070 24.752.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-339 2.604.194 2.604.194 2.603.855
Dönem Karı (Zararı)
2.604.194 2.604.194 2.604.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sermaye Azaltımı
-8.000.000 8.000.000 0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.383.870 -2.383.870 -2.383.870
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-47.014 -47.014 -47.014
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22.406 22.406 22.406
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-399 -339
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 -2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 2.604.194 -2.604.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.838 277.609 277.609 224.771
Dönem Karı (Zararı)
277.609 277.609 277.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.838 -52.886 -52.886
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-148.946 -148.946 -148.946
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.673 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
277.609 2.604.194
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.838 -339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.834 -339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.004 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 1.501
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-49.505
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.838 -339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.771 2.603.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
224.771 2.603.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825188


BIST
18:051.401
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7628 8,7672 % 0,06  
Euro 10,2894 10,3083 % -0,01  
Sterlin 11,9980 12,0582 % 0,11  
Frank 9,4422 9,4991 % 0,04  
Riyal 2,3308 2,3425 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 8,27  
Altın Gr. 490 490 -1,92  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,63 22,68 0,15  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,04  
B. Petrol 77,34 77,34 0,11