***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2021 10:01***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 122.130.784 19.121.635
Satışların Maliyeti
25 -106.651.342 -16.335.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.479.442 2.786.150
BRÜT KAR (ZARAR)
15.479.442 2.786.150
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.753.076 -4.755.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 3.348.747 1.255.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -4.392.591 -3.786.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.682.522 -4.501.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.205.315 2.108.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -5.778 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.882.059 -2.392.445
Finansman Gelirleri
30 777.147 88.522
Finansman Giderleri
30 -2.371.992 -3.141.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.287.214 -5.445.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.415.436 483.972
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -218.047 -281.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -4.197.389 765.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.871.778 -4.961.566
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.871.778 -4.961.566
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.871.778 -4.961.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.392.769 20.107.267
Dönem Karı (Zararı)
4.871.778 -4.961.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 4.871.778 -4.961.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
741.538 16.760.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 1.490.158 1.662.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.224.541 11.889.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.733.873 467.702
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 390.358 -1.902.900
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.654.572 12.093.063
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -554.262 1.232.030
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.659.113 1.450.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -103.661 -28.824
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 278.010 407.513
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -12.972.281 -420.570
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 138.819 1.492.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-468.061 555.655
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -16.778 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -134.117 109.720
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -353.696 430.107
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 36.530 15.828
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
283.020 463.886
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 283.020 463.886
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 4.854.215 737.731
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 16.778 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.844.260 8.243.112
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.577.043 -813.286
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.256.540 -4.085.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 2.400.920 -5.449.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.144.380 1.363.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.890.649 11.452.304
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -14.163.888 -3.928.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.273.239 15.380.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.633.579 -229.121
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -2.633.579 -229.121
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.177.883 1.367.548
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -8.003.805 -4.076.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.133.366 -14.428.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 15.146.020 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.987.346 -14.428.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -168.927 -39.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.944.685 16.835.933
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -18.766.744 18.890.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.822.059 -2.054.644
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.114.012 1.568.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.951.607 691.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -4.680.890 193.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 2.729.283 497.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.230.944 20.042.186
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -161.825 65.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.881.140 -17.991.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.245 182.303
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 66.245 163.289
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 19.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.297.410 -623.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.293.910 -623.539
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.500 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -14.649.975 -17.550.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.726.523 -826.502
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 42.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-302.448 -148.976
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -302.448 -148.976
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.919.296 -677.526
Kredilerden Nakit Girişleri
19 4.785.179 -567.806
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19 134.117 -109.720
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -11.890.325 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.452.614 1.289.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.452.614 1.289.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.382.462 92.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.835.076 1.382.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.835.076 1.382.462
Ticari Alacaklar
7.350.540 10.357.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 3.729.682 6.130.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.620.858 4.227.244
Diğer Alacaklar
23.459.138 11.499.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 19.404.959 5.241.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.054.179 6.258.438
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15.848.038 242.178
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 15.848.038 242.178
Stoklar
9 1.499.630 712.105
Peşin Ödenmiş Giderler
14.184.649 5.800.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.184.649 5.800.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 46.995
Diğer Dönen Varlıklar
1.936.127 81.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.936.127 81.045
ARA TOPLAM
76.113.198 30.122.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.113.198 30.122.894
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.956.563 2.379.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.956.563 2.379.520
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 3.956.563 2.379.520
Diğer Alacaklar
4.149.031 4.237.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.149.031 4.237.648
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 48.522.037 33.872.062
Maddi Duran Varlıklar
12.505.239 12.602.574
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 4.876.113
Binalar
16 995.843 1.014.235
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 5.021.550 6.021.904
Taşıtlar
16 1.226.761 388.749
Mobilya ve Demirbaşlar
16 234.972 301.573
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.841 52.499
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 40.841 52.499
Peşin Ödenmiş Giderler
79.845 27.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 79.845 27.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 3.693.917 2.348.559
Diğer Duran Varlıklar
2.825.808 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 2.825.808 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.773.281 55.520.432
TOPLAM VARLIKLAR
151.886.479 85.643.326
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.636.890 6.337.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.636.890 6.337.108
Banka Kredileri
19 6.636.890 6.037.505
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 299.603
Ticari Borçlar
38.923.762 11.180.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 15.146.020 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.777.742 11.180.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 833.206 1.002.133
Diğer Borçlar
12.754.157 4.627.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 10.177.333 3.944.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.576.824 683.685
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.115.724 19.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.115.724 19.620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 72.420 281.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
474.046 236.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 26.193 66.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 447.853 169.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.669.085 942.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.669.085 942.322
ARA TOPLAM
63.479.290 24.626.920
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.479.290 24.626.920
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.304.114 818.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.304.114 818.717
Banka Kredileri
19 5.304.114 818.717
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 0
Diğer Borçlar
0 25.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 25.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
202.754 241.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 202.754 241.950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 8.263.296 2.063.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.002.520 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.002.520 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.772.684 28.124.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.251.974 52.751.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.634.505 32.892.016
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -592.091 -289.643
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 316.702
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-16.610.148 -2.383.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.400.354 12.393.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.400.354 12.393.612
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 19.412.766 13.608.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.238.690 -1.214.582
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
746.906 463.886
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
746.906 463.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 746.906 463.886
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -40.251.256 -35.289.690
Net Dönem Karı veya Zararı
23 4.871.778 -4.961.566
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.634.505 32.892.016
TOPLAM KAYNAKLAR
151.886.479 85.643.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.667 316.702 -2.383.870 -1.182.395 0 69.852 -40.197.355 4.907.665 23.962.665 0 23.962.665
Transferler
4.907.665 -4.907.665 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.961.566 -4.961.566 0 -4.961.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.187 14.072.080 14.039.893 0 14.039.893
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-148.976 -148.976 0 -148.976
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.214.582 14.072.080 69.852 -35.289.690 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.214.582 14.072.080 69.852 -35.289.690 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016
Transferler
-4.961.566 4.961.566 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.871.778 4.871.778 0 4.871.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.108 8.313.870 8.289.762 0 8.289.762
Sermaye Arttırımı
42.000.000 42.000.000 0 42.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.226.278 -14.226.278 0 -14.226.278
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-302.448 -302.448 0 -302.448
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
109.675 109.675 0 109.675
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -1.238.690 22.385.950 69.852 -40.251.256 4.871.778 73.634.505 0 73.634.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 4.871.778 -4.961.566
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.006.742 13.576.007
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 6.449.524 15.120.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -29.471 -41.265
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 2.226.278 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-639.589 -1.502.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -639.589 -1.502.944
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
765.580 463.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
935.346 463.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 935.346 463.886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-169.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-169.766
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 8.772.322 14.039.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 13.644.100 9.078.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.644.100 9.078.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915738


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42