***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 19:42
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 76.237.585 60.974.874 50.832.196 40.405.615
Satışların Maliyeti
25 -69.513.535 -56.098.091 -44.424.191 -36.980.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.724.050 4.876.783 6.408.005 3.425.478
BRÜT KAR (ZARAR)
6.724.050 4.876.783 6.408.005 3.425.478
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.865.674 -627.396 -1.018.239 -294.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 5.544.523 1.517.290 2.735.899 427.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -4.006.797 -1.296.739 -1.948.317 -600.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.396.102 4.469.938 6.177.348 2.958.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 304.699 0 111.300 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -7.096 0 -7.096 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.693.705 4.469.938 6.281.552 2.958.605
Finansman Gelirleri
30 133.017 1.166.679 46.328 756.344
Finansman Giderleri
30 -1.053.795 -395.629 -700.729 -290.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.772.927 5.240.988 5.627.151 3.424.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.266.406 -1.184.834 -1.312.276 -278.829
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -751.363 -120.269 75.095 -120.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -515.043 -1.064.565 -1.387.371 -158.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.506.521 4.056.154 4.314.875 3.145.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.506.521 4.056.154 4.314.875 3.145.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.506.521 4.056.154 4.314.875 3.145.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.642.299 6.809.745
Dönem Karı (Zararı)
4.506.521 4.056.154
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 4.506.521 4.056.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.991.845 -2.915.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 749.124 183.582
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.847.158 206.989
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.420.813 145.785
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 60.031 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-18 -140.765 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 507.079 61.204
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
113.373.349 -2.680.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 102.648 22.004
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 96.252 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 113.056.193 -2.642.347
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 118.256 -60.196
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.137.928 -1.576.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.126 -1.136.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -14.840 66.060
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.181.908 -674.503
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 59.946 167.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
136.031 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 136.031 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 530.755 902.670
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 -1.506.644 49.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.988.667 5.668.632
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -154.706 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-950.874 -8.327.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 765.700 -4.189.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.716.574 -4.137.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.554.619 3.140.327
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 12.393.004 5.028.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.161.615 -1.888.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-144.575.464 -7.452.419
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -144.575.464 -7.452.419
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -908.055 -757.821
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -16.392.256 -5.072.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.316.871 22.245.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -13.918.358 254.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 34.235.229 21.991.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 25.211 165.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.493.374 3.200.813
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -844.221 -286.412
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.649.153 3.487.225
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 4.964.073 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.374.712 -1.472.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -2.847.254 -1.472.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -1.527.458 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.490.301 6.809.745
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -151.998 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.533.623 -231.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.307 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 106.307 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.902 -231.764
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -142.902 -231.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.570.218 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
429.366 2.199.772
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
429.366 2.199.772
Kredilerden Nakit Girişleri
19 429.366 2.199.772
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
19 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.679.310 8.777.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.679.310 8.777.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.835.076 698.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.155.766 9.476.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.155.766 11.835.076
Finansal Yatırımlar
2.419.400 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.419.400 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 2.419.400 0
Ticari Alacaklar
6.874.077 7.350.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 2.963.982 3.729.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.910.095 3.620.858
Diğer Alacaklar
12.816.285 23.459.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 7.011.955 19.404.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.804.330 4.054.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
47.367.309 15.848.038
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 47.367.309 15.848.038
Stoklar
9 2.347.654 1.499.630
Peşin Ödenmiş Giderler
29.835.951 14.184.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 29.835.951 14.184.649
Diğer Dönen Varlıklar
4.552.145 1.936.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 4.552.145 1.936.127
ARA TOPLAM
107.368.587 76.113.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.368.587 76.113.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.111.269 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.111.269 3.956.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 4.111.269 3.956.563
Diğer Alacaklar
183.843 4.149.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 183.843 4.149.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 46.951.819 48.522.037
Maddi Duran Varlıklar
11.797.531 12.505.239
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 986.648 995.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 4.423.055 5.021.550
Taşıtlar
16 1.110.284 1.226.761
Mobilya ve Demirbaşlar
16 251.431 234.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.020 40.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 36.020 40.841
Peşin Ödenmiş Giderler
11.068 79.845
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 11.068 79.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 4.366.315 3.838.678
Diğer Duran Varlıklar
2.145.414 2.825.808
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 2.145.414 2.825.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.603.279 75.918.042
TOPLAM VARLIKLAR
176.971.866 152.031.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.231.286 6.636.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.231.286 6.636.890
Banka Kredileri
19 7.231.286 6.636.890
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 0 0
Ticari Borçlar
57.066.225 38.923.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 1.227.662 15.146.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 55.838.563 23.777.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 858.417 833.206
Diğer Borçlar
10.260.783 12.754.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 9.333.112 10.177.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 927.671 2.576.824
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.073.885 1.115.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.073.885 1.115.724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 -79.578 72.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.407 474.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 36.286 26.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 358.121 447.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.714.781 2.669.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.714.781 2.669.085
ARA TOPLAM
83.520.206 63.479.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.520.206 63.479.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.124.244 5.304.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.124.244 5.304.114
Banka Kredileri
19 5.124.244 5.304.114
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
313.426 202.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 313.426 202.754
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 9.466.448 8.408.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
429.366 1.002.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 429.366 1.002.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.333.484 14.917.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.853.690 78.396.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.118.176 73.634.506
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -592.091 -592.091
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.370.123 21.529.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.370.123 21.529.005
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 19.272.001 19.412.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -128.156 -110.039
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
882.937 746.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
882.937 746.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 882.937 746.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -36.508.128 -41.379.907
Net Dönem Karı veya Zararı
23 4.506.521 4.871.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.118.176 73.634.506
TOPLAM KAYNAKLAR
176.971.866 152.031.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -85.931 14.072.080 69.852 -36.418.341 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016
Transferler
-4.961.566 4.961.566 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.108 8.313.870 13.161.541 13.161.541
Dönem Karı (Zararı)
4.871.779 4.871.779 0 4.871.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.108 8.313.870 8.289.762 0 8.289.762
Sermaye Arttırımı
42.000.000 42.000.000 42.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.226.278 -14.226.278 0 -14.226.278
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-302.448 -302.448 0 -302.448
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
109.675 109.675 109.675
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Transferler
4.871.779 -4.871.779 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.117 -4.734 4.506.521 4.483.670 0 4.483.670
Dönem Karı (Zararı)
4.506.521 4.506.521 0 4.506.521
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.117 -4.734 0 -22.851 0 -22.851
Sermaye Arttırımı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -128.156 22.381.216 69.852 -36.508.128 4.506.521 78.118.176 0 78.118.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 4.506.521 4.056.154 4.314.875 3.145.253
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-158.882 46.229 6.666 -1.321
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -140.765 0 -140.765 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -24.189 -4.200 146.419 -1.693
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 0 49.505 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.072 924 1.012 372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.072 924 1.012 372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
136.031 0 1.465 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
136.031 0 1.465 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 136.031 0 1.465 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 -22.851 46.229 8.131 -1.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 4.483.670 4.102.383 4.323.006 3.143.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.483.670 4.102.383 4.323.006 3.143.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959133


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01