***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.03.2020 10:13***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
739.591 4.509.246
Dönem Karı (Zararı)
-496.342 3.855.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-496.342 3.855.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
169.427 79.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 109.372 109.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.113 8.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.113 8.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 46.942 -38.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.066.506 574.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.097.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.097.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.048.743 1.989.956
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.018.743 1.989.956
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 47.462 -1.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.529 -5.421.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -8.529 -5.421.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -303 -9.532
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.057 -6.980
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.057 -6.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.810 -73.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -19.810 -73.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
739.591 4.509.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.000.000 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-25.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -25.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.260.409 4.509.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -24.260.409 4.509.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.048.141 21.538.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.787.732 26.048.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.475
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.815 3.855.935 3.853.120 3.853.120
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Dönem Karı (Zararı)
-496.342 -496.342 -496.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534 -1.534 -1.534
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.787.732 26.048.141
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.525.989 3.844.124
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 555.989 3.844.124
Peşin Ödenmiş Giderler
0 47.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 47.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 208.786 188.976
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
5.522.507 30.128.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.522.507 30.128.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.930 752.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 21.930 752.538
Maddi Duran Varlıklar
54.984 155.064
Mobilya ve Demirbaşlar
12 54.984 155.064
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
97.972 107.264
Bilgisayar Yazılımları
13 97.972 107.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 7.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
334.597 1.182.127
TOPLAM VARLIKLAR
5.857.104 31.310.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.241 17.770
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.241 17.770
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 9.241 17.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.549 8.852
Diğer Borçlar
15.523 16.580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 15.523 16.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.572 11.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.572 11.720
ARA TOPLAM
44.885 54.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.885 54.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.960 26.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 40.960 26.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 39.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.352 26.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.237 81.087
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.731.867 31.229.743
Ödenmiş Sermaye
18 5.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.367 -2.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.367 -2.833
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.367 -2.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
18 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 682.576 -3.173.359
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -496.342 3.855.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.731.867 31.229.743
TOPLAM KAYNAKLAR
5.857.104 31.310.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 -490.370 -7.319.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-490.370 -7.319.548
BRÜT KAR (ZARAR)
-490.370 -7.319.548
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.385.294 -2.043.696
Pazarlama Giderleri
20 -11.688 -155.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.453 19.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.884.899 -9.499.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 324.125 1.560.787
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.560.774 -7.938.410
Finansman Gelirleri
24 16.483.067 64.919.622
Finansman Giderleri
25 -15.371.310 -53.160.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-449.017 3.820.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.325 35.447
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -2.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -47.325 38.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-496.342 3.855.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-496.342 3.855.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-496.342 3.855.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.534 -2.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.917 -3.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
383 704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 383 704
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.534 -2.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.876 3.853.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-497.876 3.853.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832557


BIST
17:0789.293
Değişim :  1,40% |  1.233,14
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
90.269
En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
KNFRT 7,26 9.861.825 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.843.626 % 10,00  
TDGYO 2,09 2.136.754 % 10,00  
INTEM 7,26 2.527.153 % 10,00  
EGCYO 0,33 24.484 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1283 8,1691 % -0,18  
Frank 6,7813 6,8221 % -0,72  
Riyal 1,7409 1,7496 % -0,23  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.610 -11,53  
Altın Gr. 340 340 -3,28  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,06 14,10 0,02  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 26,20 26,20 -0,22