***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2018 12:00
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 70.329 5.044.705 967.231 14.330.627 7.482.595 45.922.437 813.317 46.735.754
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-93.800 -33.717 7.516.312 -7.482.595 -93.800 -93.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 5.842 4.087.698 4.093.540 -532.741 3.560.799
Dönem Karı (Zararı)
4.087.698 4.087.698 -532.741 3.554.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.842 5.842 5.842
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 -93.800 12.126.950 76.171 5.010.988 967.231 21.846.939 4.087.698 49.922.177 280.576 50.202.753
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 5.900.000 -93.800 12.126.950 76.171 5.010.988 967.231 21.846.939 4.087.698 49.922.177 280.576 50.202.753
Transferler
-67.433 4.155.131 -4.087.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -67.270 4.157.643 4.090.373 -201.441 3.888.932
Dönem Karı (Zararı)
4.157.643 4.157.643 -201.441 3.956.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.270 -67.270 -67.270
Sermaye Arttırımı
17.700.000 -12.126.950 -5.573.050
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
93.800 64.549 158.349 158.349
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 4.943.555 967.231 20.493.569 4.157.643 54.170.899 79.135 54.250.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.405.256 2.859.651
Dönem Karı (Zararı)
3.956.202 4.087.698
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.956.202 4.087.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
578.656 698.146
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 1.544.630 1.325.861
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.591 -182.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 95.124 -221.017
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.533 38.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-319.335 -329.643
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8-25 234.477 -575.007
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8-25 -553.812 245.364
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -738.230 -115.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.129.602 -1.926.193
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 37.831 -1.734.719
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.030.736 -457.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-8 -453.551 -469.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.577.185 12.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-346.449 533.368
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10-12 -208.583 103.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10 -137.866 429.687
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.398.546 201.116
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-14 419.228 1.020.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.294.366 -746.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 -1.294.366 -746.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -36.871 -76.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-356.290 296.281
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-10 -356.290 296.281
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 79.505 35.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -998.216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.405.256 2.859.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-180.593 -2.803.737
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.376 64.765
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 184.574 64.765
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 2.802 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-332.219 -2.423.502
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -318.643 -1.748.558
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -13.576 -674.944
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.750 -445.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.607 -2.001.406
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.349
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.528
Kredilerden Nakit Girişleri
9 17.528
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.001.406
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -2.001.406
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.270 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.333.270 -1.945.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.333.270 -1.945.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.790.295 15.735.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.123.565 13.790.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.123.565 13.790.295
Finansal Yatırımlar
6 1.696.888 1.734.719
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.696.888 1.734.719
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.696.888 1.734.719
Ticari Alacaklar
14.421.139 9.836.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 929.139 475.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 13.492.000 9.361.003
Diğer Alacaklar
453.123 20.271
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 220.057 11.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 233.066 8.797
Stoklar
11 6.724.095 9.122.641
Peşin Ödenmiş Giderler
214.684 632.353
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 125.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 214.684 507.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 995.375 792.252
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.218.370 1.507.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.218.370 1.507.256
ARA TOPLAM
40.847.239 37.436.378
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.847.239 37.436.378
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 4.850 5.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.850 5.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 10.561.787 10.749.515
Maddi Duran Varlıklar
16 9.481.577 11.615.660
Arazi ve Arsalar
4.950.000 4.950.000
Binalar
2.469.697 2.530.556
Tesis, Makine ve Cihazlar
799.845 2.353.157
Taşıtlar
237.923 530.022
Mobilya ve Demirbaşlar
922.349 1.251.925
Özel Maliyetler
10.175
Yapılmakta Olan Yatırımlar
91.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.041.495 1.083.721
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.010.795 53.021
Peşin Ödenmiş Giderler
14 661 2.220
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 153.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.244.283 23.456.606
TOPLAM VARLIKLAR
63.091.522 60.892.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.379.133 1.114.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 107.199 209.276
Ticari Borçlar
8 4.842.478 5.902.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 166.469 203.340
Diğer Borçlar
82.726 439.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10 6.834 33.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 75.892 405.245
Ertelenmiş Gelirler
14 297.295 217.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.339.860 1.140.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.505 52.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 5.600 9.180
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.905 42.858
ARA TOPLAM
8.263.665 9.278.205
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.263.665 9.278.205
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 145.292
Uzun Vadeli Karşılıklar
577.823 482.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 577.823 482.699
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 784.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.823 1.412.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.841.488 10.690.231
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.170.899 49.922.177
Ödenmiş Sermaye
21 23.600.000 5.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 0 -93.800
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 0 12.126.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.952.456 5.087.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 4.952.456 5.087.159
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 4.943.555 5.010.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 8.901 76.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 967.231 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 20.493.569 21.846.939
Net Dönem Karı veya Zararı
4.157.643 4.087.698
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 79.135 280.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.250.034 50.202.753
TOPLAM KAYNAKLAR
63.091.522 60.892.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 38.450.168 31.813.194
Satışların Maliyeti
22 -25.630.248 -19.998.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.819.920 11.815.161
BRÜT KAR (ZARAR)
12.819.920 11.815.161
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -4.897.169 -5.006.072
Pazarlama Giderleri
24.2 -3.513.327 -3.023.237
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -2.651.848 -1.614.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 1.759.293 1.660.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -1.002.622 -977.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.514.247 2.854.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 512.071 309.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -168.829 -482.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.857.489 2.681.263
Finansman Gelirleri
27.1 2.086.907 2.731.779
Finansman Giderleri
27.2 -586.022 -854.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.358.374 4.558.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-402.172 -1.003.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.339.860 -1.140.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 937.688 136.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.956.202 3.554.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.956.202 3.554.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-201.441 -532.741
Ana Ortaklık Payları
4.157.643 4.087.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.270 5.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.531 7.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
261 -1.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
261 -1.460
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.270 5.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.888.932 3.560.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-201.441 -532.741
Ana Ortaklık Payları
4.090.373 4.093.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667982


BIST
17:411.922
Değişim :  -4,46% |  -89,63
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.912
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:39
LINK 36,78 87.175.572 % 9,99  
MANAS 19,49 21.618.004 % 9,99  
ORCAY 65,85 23.618.422 % 9,93  
SANEL 10,53 8.821.697 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
17:39 Alış Satış %  
Dolar 13,4691 13,4812 % 0,07  
Euro 15,2040 15,2158 % -0,37  
Sterlin 18,0397 18,1302 % -0,90  
Frank 14,6232 14,7112 % -0,58  
Riyal 3,5685 3,5864 % -0,34  
17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 2,60  
Altın Gr. 794 794 0,65  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 -0,48  
Gümüş Gr. 10,28 10,30 -0,20  
B. Petrol 85,79 85,79 -1,29