***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:48
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 -93.800 12.126.950 5.010.988 76.171 5.087.159 5.087.159 967.231 21.846.939 4.087.698 25.934.637 49.922.177 280.576 50.202.753
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-67.433 -67.433 -67.433 4.155.131 -4.087.698 33.717 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-389 -389 -389 2.987.007 2.987.007 2.986.618 -168.212 2.818.406
Dönem Karı (Zararı)
2.987.007 2.987.007 2.987.007 -168.212 2.818.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-389 -389 -389 -389 -389
Sermaye Arttırımı
17.700.000 -12.126.950 -5.573.050 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-5.573.050 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
93.800 64.550 64.550 158.350 158.350
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 4.943.555 75.782 5.019.337 5.019.337 967.231 20.493.570 2.987.007 23.480.577 53.067.145 112.364 53.179.509
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 23.600.000 4.943.555 8.901 4.952.456 4.952.456 967.231 20.493.569 4.157.643 24.651.212 54.170.899 79.135 54.250.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
432.476 3.725.167 -4.157.643 -432.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.958 9.958 9.958 644.476 644.476 654.434 -452.574 201.860
Dönem Karı (Zararı)
644.476 644.476 644.476 -453.811 190.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.958 9.958 9.958 9.958 1.237 11.195
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.944 617.944 617.944 617.944 617.944
Dönem Sonu Bakiyeler
13 23.600.000 5.561.499 18.859 5.580.358 5.580.358 1.399.707 24.218.736 92.067 24.310.803 55.443.277 -373.439 55.069.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.271 -1.023.224
Dönem Karı (Zararı)
190.665 2.818.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
549.731 453.855
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.138.248 1.184.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-212.808 154.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-212.808 131.857
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 22.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.014 -150.309
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
919.361 418.690
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-816.347 -568.999
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-478.723 -735.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
714.735 -4.295.874
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.821.017 -2.080.232
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.623.326 -2.222.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,19 5.623.326 -2.222.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.490 512.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
86.490 512.558
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.268.411 -166.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
808.829 -402.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,19 808.829 -402.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
368.023 195.069
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.613 -333.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
95.613 -333.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
285.060 203.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.455.131 -1.023.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.339.860 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.170.548 26.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 1.459 32.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -3.172.007 -6.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-664.448 243.583
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 158.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -664.448 85.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-389
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.719.725 -752.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.719.725 -752.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.123.565 13.790.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.403.840 13.037.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.403.840 15.123.565
Finansal Yatırımlar
9.517.905 1.696.888
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 9.517.905 1.696.888
Ticari Alacaklar
7.878.452 14.421.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 890.004 929.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.988.448 13.492.000
Diğer Alacaklar
369.033 453.123
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 293.227 220.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.806 233.066
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5.455.684 6.724.095
Peşin Ödenmiş Giderler
155.365 214.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
155.365 214.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 19 995.375
Diğer Dönen Varlıklar
1.893.475 1.218.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.893.475 1.218.370
ARA TOPLAM
36.673.773 40.847.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.673.773 40.847.239
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.450 4.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.450 4.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 10.394.745 10.561.787
Maddi Duran Varlıklar
9 10.297.321 9.481.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.425.093 2.041.495
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.394.393 1.010.795
Peşin Ödenmiş Giderler
0 661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.281.351 153.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.400.960 22.244.283
TOPLAM VARLIKLAR
62.074.733 63.091.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
821.884 1.377.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 821.884 1.377.862
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 108.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 108.470
Ticari Borçlar
4.854.460 4.861.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,19 289.752 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.564.708 4.861.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 534.492 166.469
Diğer Borçlar
178.339 82.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 55.634 6.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
122.705 75.892
Ertelenmiş Gelirler
121.134 297.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 30.771 1.339.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.276 29.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 68.166 5.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 42.110 23.405
ARA TOPLAM
6.651.356 8.263.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.651.356 8.263.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
353.539 577.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 353.539 577.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.539 577.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.004.895 8.841.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.443.277 54.170.899
Ödenmiş Sermaye
13 23.600.000 23.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.580.358 4.952.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.580.358 4.952.456
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 5.561.499 4.943.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 18.859 8.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.399.707 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 24.218.736 20.493.569
Net Dönem Karı veya Zararı
18 644.476 4.157.643
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -373.439 79.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.069.838 54.250.034
TOPLAM KAYNAKLAR
62.074.733 63.091.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 13.830.058 28.219.284 3.355.647 8.332.571
Satışların Maliyeti
14 -12.419.754 -18.345.283 -4.416.898 -5.714.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.410.304 9.874.001 -1.061.251 2.618.274
BRÜT KAR (ZARAR)
1.410.304 9.874.001 -1.061.251 2.618.274
Genel Yönetim Giderleri
-3.026.343 -2.934.464 -1.629.855 -680.894
Pazarlama Giderleri
-2.796.163 -2.614.529 -924.087 -733.559
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-855.880 -1.710.307 0 -876.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.785.111 1.445.367 2.570.868 175.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -5.066.843 -2.020.785 -1.970.939 -51.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.549.814 2.039.283 -3.015.264 450.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 3.537.281 1.443.425 1.886.388 678.003
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -744.443 -167.564 -471.688 -55.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.756.976 3.315.144 -1.600.564 1.072.928
Finansman Gelirleri
3.278.874 554.927 2.061.703 175.598
Finansman Giderleri
-621.358 -646.142 -5.382 -149.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-99.460 3.223.929 455.757 1.099.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
290.125 -405.134 -297.001 -105.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -222.168 -953.678 -222.168 -309.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 512.293 548.544 -74.833 203.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
190.665 2.818.795 158.756 993.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
190.665 2.818.795 158.756 993.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -453.811 -168.212 -393.653 -50.052
Ana Ortaklık Payları
18 644.476 2.987.007 552.409 1.043.558
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.195 -389 -14.283 -14.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 13.994 -486 -17.854 -17.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.799 97 3.571 3.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -2.799 97 3.571 3.505
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.195 -389 -14.283 -14.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
201.860 2.818.406 144.473 979.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-452.574 -168.212 -395.382 -50.052
Ana Ortaklık Payları
654.434 2.986.618 539.855 1.029.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719134


BIST
18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4290 13,4713 % 0,71  
Euro 15,2598 15,2944 % 0,99  
Sterlin 18,2025 18,2938 % 0,53  
Frank 14,7060 14,7946 % 1,42  
Riyal 3,5783 3,5963 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -4,30  
Altın Gr. 792 792 2,40  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,31 24,33 -0,14  
Gümüş Gr. 10,52 10,52 0,01  
B. Petrol 87,57 87,57 -0,81