***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 18:12
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.900.000 -93.800 12.126.950 5.010.988 76.171 5.087.159 5.087.159 967.231 21.846.939 4.087.698 25.934.637 49.922.177 280.576 50.202.753
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-67.433 -67.433 -67.433 4.155.131 -4.087.698 67.433 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.270 -67.270 -67.270 4.157.643 4.157.643 4.090.373 -201.441 3.888.932
Dönem Karı (Zararı)
4.157.643 4.157.643 4.157.643 -201.441 3.956.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.270 -67.270 -67.270 -67.270 -67.270
Sermaye Arttırımı
17.700.000 -12.126.950 -5.573.050 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-5.573.050 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
93.800 64.550 64.549 158.349 158.349
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.600.000 4.943.555 8.901 4.952.456 4.952.456 967.231 20.493.569 4.157.643 24.651.212 54.170.899 79.135 54.250.034
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.600.000 4.943.555 8.901 4.952.456 4.952.456 967.231 20.493.569 4.157.643 24.651.212 54.170.899 79.135 54.250.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-34.588 -34.588 -34.588 -3.323 -37.911
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-34.588 -34.588 -34.588 -3.323 -37.911
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
432.476 3.725.167 -4.157.643 -432.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.132.274 42.632 3.174.906 3.174.906 601.211 601.211 3.776.117 -926.301 2.849.816
Dönem Karı (Zararı)
601.211 601.211 601.211 -931.973 -330.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.132.274 42.632 3.174.906 3.174.906 3.174.906 5.672 3.180.578
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.600.000 8.075.829 51.533 8.127.362 8.127.362 1.399.707 24.218.736 601.211 24.785.359 57.912.428 -850.489 57.061.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.108.895 1.405.256
Dönem Karı (Zararı)
-330.762 3.956.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.368.422 578.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.211.732 1.544.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-191.840 91.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-191.840 95.124
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
197.008 -319.335
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
793.786 234.477
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-596.778 -553.812
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.038.213 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.038.213 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.547.109 -738.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
930.149 -3.129.602
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.645.512 37.831
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.254.087 -4.030.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,37 5.254.087 -4.030.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.402.609 -346.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -10.402.609 -346.449
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.853.236 2.398.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 0 419.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.030.099 -1.294.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,37 3.030.099 -1.294.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 182.729 -36.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.622 -356.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 84.622 -356.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
79.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.717.527 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.769.035 1.405.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.339.860 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.023.903 -180.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,18 208.938 187.376
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.938 184.574
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -2.232.841 -332.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-35.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-849.779 108.607
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 158.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -849.779 17.527
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.982.577 1.333.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.982.577 1.333.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.123.565 13.790.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.140.988 15.123.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.140.988 15.123.565
Finansal Yatırımlar
51.376 1.696.888
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 51.376 1.696.888
Ticari Alacaklar
8.373.266 14.421.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,37 1.379.492 929.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.993.774 13.492.000
Diğer Alacaklar
10.858.132 453.123
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 10.074.277 220.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 783.855 233.066
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12 3.870.859 6.724.095
Peşin Ödenmiş Giderler
868.433 214.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 868.433 214.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 220.814 995.375
Diğer Dönen Varlıklar
2.480.560 1.218.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.480.560 1.218.370
ARA TOPLAM
32.864.428 40.847.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.864.428 40.847.239
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.450 4.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.450 4.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 18.600.000 10.561.787
Maddi Duran Varlıklar
17 11.166.656 9.481.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.717.613 2.041.495
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 686.913 1.010.795
Peşin Ödenmiş Giderler
0 661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.701.022 153.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.187.741 22.244.283
TOPLAM VARLIKLAR
66.052.169 63.091.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 636.553 1.377.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 636.553 1.377.862
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 108.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 108.470
Ticari Borçlar
7.295.299 4.861.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,37 356.792 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.938.507 4.861.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 349.198 166.469
Diğer Borçlar
167.348 82.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 0 6.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 167.348 75.892
Ertelenmiş Gelirler
13 64.393 297.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 1.339.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
147.694 29.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 105.584 5.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 42.110 23.405
ARA TOPLAM
8.660.485 8.263.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.660.485 8.263.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
329.745 577.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 329.745 577.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.745 577.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.990.230 8.841.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.912.428 54.170.899
Ödenmiş Sermaye
27 23.600.000 23.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.127.362 4.952.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.127.362 4.952.456
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 8.075.829 4.943.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 51.533 8.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.399.707 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 24.184.148 20.493.569
Net Dönem Karı veya Zararı
36 601.211 4.157.643
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -850.489 79.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.061.939 54.250.034
TOPLAM KAYNAKLAR
66.052.169 63.091.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 20.472.876 38.450.168
Satışların Maliyeti
28 -17.574.900 -25.630.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.897.976 12.819.920
BRÜT KAR (ZARAR)
2.897.976 12.819.920
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.734.173 -3.797.761
Pazarlama Giderleri
29 -3.703.142 -3.513.327
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -3.566.523 -2.651.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.627.081 1.759.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.690.453 -2.102.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.169.234 2.514.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 11.325.725 1.813.120
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -3.934.876 -168.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.778.385 4.158.538
Finansman Gelirleri
33 3.316.133 785.858
Finansman Giderleri
33 -765.032 -586.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.227.284 4.358.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.896.522 -402.172
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -1.339.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.896.522 937.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-330.762 3.956.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
-330.762 3.956.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -931.973 -201.441
Ana Ortaklık Payları
36 601.211 4.157.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.180.578 -614:442.060
Değişim :  0,89% |  18,08
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
2.036
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:42
RODRG 19,36 1.690.503 % 10,00  
PKENT 325,80 95.158.435 % 9,99  
SANEL 8,71 6.355.522 % 9,97  
EKIZ 7,77 1.544.753 % 9,90  
LIDFA 4,45 21.776.494 % 9,88  
14:42 Alış Satış %  
Dolar 13,3022 13,3203 % -0,78  
Euro 15,0916 15,1143 % -0,85  
Sterlin 18,0989 18,1897 % -0,74  
Frank 14,5029 14,5902 % -0,73  
Riyal 3,5440 3,5618 % -0,71  
14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 -3,38  
Altın Gr. 786 786 -9,42  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -29,00  
Tam 5.194 5.341 -38,60  
Yarım 2.510 2.584 -18,67  
Çeyrek 1.259 1.292 -9,33  
Gümüş.Ons 24,24 24,26 0,06  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 -0,08  
B. Petrol 88,26 88,26 -0,18