***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2017 19:28
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 16.740 5.098.652 967.231 9.738.871 4.537.809 38.386.253 917.730 39.303.983
Transferler
-53.947 4.591.756 -4.537.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 53.589 7.482.595 7.536.184 -104.413 7.431.771
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 70.329 5.044.705 967.231 14.330.627 7.482.595 45.922.437 813.317 46.735.754
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 5.900.000 -93.800 12.126.950 70.329 5.044.705 967.231 14.330.627 7.482.595 45.828.637 813.317 46.641.954
Transferler
-33.717 7.516.312 -7.482.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 5.842 4.087.698 4.093.540 -532.741 3.560.799
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 -93.800 12.126.950 76.171 5.010.988 967.231 21.846.939 4.087.698 49.922.177 280.576 50.202.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.859.651 6.184.565
Dönem Karı (Zararı)
4.087.698 7.482.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.087.698 7.482.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
698.146 2.165.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 1.325.861 1.089.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-182.361 209.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 -221.017 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 38.656 209.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-329.643 -226.530
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8-25 -575.007 -1.972.286
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8-25 245.364 1.745.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 70.696
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 70.696
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -115.711 1.582.487
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -559.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.926.193 -3.463.579
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.734.719 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-457.585 -2.235.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-8 -469.611 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 12.026 -2.235.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
533.368 74.204
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10-12 103.681 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 429.687 74.204
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 201.116 -936.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-14 1.020.614 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-746.202 -1.402.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 -746.202 -1.402.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -76.016 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
296.281 1.564.130
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-10 296.281 1.564.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7-14 35.166 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-998.216 -526.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-998.216 -526.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.859.651 6.184.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.803.737 -9.135.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.765 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 64.765 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.423.502 -1.671.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.748.558 -1.671.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -674.944 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-445.000 -6.697.075
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -898.706
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -898.706
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 131.955
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 131.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.001.406 2.711.733
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.001.406 2.873.310
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -2.001.406 2.873.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -161.577
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.945.492 -239.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.945.492 -239.513
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.735.787 15.975.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.790.295 15.735.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.790.295 15.735.787
Finansal Yatırımlar
1.734.719 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.734.719
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.734.719
Ticari Alacaklar
9.836.591 9.224.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 475.588 5.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.361.003 9.218.681
Diğer Alacaklar
20.271 145.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 11.474 115.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.797 30.716
Stoklar
11 9.122.641 9.323.757
Peşin Ödenmiş Giderler
632.353 1.519.304
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 125.129 231.756
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 507.224 1.287.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 792.252 1.496.725
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.507.256 1.216.041
ARA TOPLAM
37.436.378 38.662.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.436.378 38.662.143
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 399.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 399.712
Diğer Alacaklar
5.490 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.490 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 10.749.515 10.519.246
Maddi Duran Varlıklar
16 11.615.660 10.061.959
Arazi ve Arsalar
4.950.000 4.950.000
Binalar
2.530.556 2.442.940
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.353.157 205.442
Taşıtlar
530.022 379.687
Mobilya ve Demirbaşlar
1.251.925 1.454.805
Özel Maliyetler
0 65.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 563.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.083.721 1.834.815
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.021 804.115
Peşin Ödenmiş Giderler
2.220 135.883
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.220 135.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.456.606 22.951.615
TOPLAM VARLIKLAR
60.892.984 61.613.758
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.114.236 26.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 209.276 0
Ticari Borçlar
5.902.367 7.223.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.902.367 7.223.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 203.340 279.356
Diğer Borçlar
439.016 142.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10 33.771 35.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 405.245 107.463
Ertelenmiş Gelirler
217.790 182.624
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 217.790 182.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.140.142 1.962.659
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.038 13.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 9.180 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.858 13.382
ARA TOPLAM
9.278.205 9.830.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.278.205 9.830.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 145.292 3.443.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
482.699 703.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 482.699 703.716
Genel Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 784.035 899.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.412.026 5.047.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.690.231 14.878.004
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.922.177 45.922.437
Ödenmiş Sermaye
21 5.900.000 5.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -93.800
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 12.126.950 12.126.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.087.159 5.115.034
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 5.087.159 5.115.034
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.010.988 5.044.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 76.171 70.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 967.231 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 21.846.939 14.330.627
Net Dönem Karı veya Zararı
4.087.698 7.482.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 280.576 813.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.202.753 46.735.754
TOPLAM KAYNAKLAR
60.892.984 61.613.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 31.813.194 33.676.155
Satışların Maliyeti
22 -19.998.033 -18.398.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.815.161 15.277.170
BRÜT KAR (ZARAR)
11.815.161 15.277.170
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -6.040.362 -4.977.149
Pazarlama Giderleri
24.2 -1.988.947 -2.180.676
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -1.614.650 -1.621.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.660.281 4.403.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -977.177 -3.138.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.854.306 7.763.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 309.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -482.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.681.263 7.763.111
Finansman Gelirleri
27 2.731.779 1.404.533
Finansman Giderleri
27 -854.261 -94.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.558.781 9.073.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.003.824 -1.695.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.140.142 -1.962.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 136.318 267.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.554.957 7.378.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.554.957 7.378.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-532.741 -104.413
Ana Ortaklık Payları
4.087.698 7.482.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.842 53.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.302 66.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.460 -13.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.460 -13.397
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.842 53.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.560.799 7.431.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-532.741 -104.413
Ana Ortaklık Payları
4.093.540 7.536.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591985


BIST
18:052.011
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4303 13,4323 % -0,29  
Euro 15,2127 15,2880 % 0,11  
Sterlin 18,1665 18,2577 % -0,20  
Frank 14,6562 14,7445 % -0,36  
Riyal 3,5738 3,5917 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 5,07  
Altın Gr. 794 794 0,10  
Cumhuriyet 5.264 5.343 -3,00  
Tam 5.240 5.371 -2,74  
Yarım 2.533 2.598 -1,33  
Çeyrek 1.270 1.299 -0,66  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 -0,10  
Gümüş Gr. 10,43 10,45 -0,04  
B. Petrol 87,84 87,84 0,76