***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 20:10
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 70.329 5.044.705 967.231 14.330.627 7.482.595 45.922.437 813.317 46.735.754
Transferler
-13.487 7.496.082 -7.482.595 36.085 36.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 1.749.747 1.749.747 -56.103 1.693.644
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 70.329 5.031.218 967.231 21.826.709 1.749.747 47.672.184 793.299 48.465.483
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 5.900.000 -93.800 12.126.950 76.171 5.010.988 967.231 21.846.939 4.087.698 49.922.177 280.576 50.202.753
Transferler
4.087.698 -4.087.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 45.523 1.129.294 1.174.817 -91.102 1.083.715
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 -93.800 12.126.950 121.694 5.010.988 967.231 25.934.637 1.129.294 51.096.994 189.474 51.286.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.715 -914.596
Dönem Karı (Zararı)
1.038.192 1.693.644
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.038.192 1.693.644
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-386.977 -876.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 336.358 355.176
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.603 469.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 53.324 32.539
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.279 436.618
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
129.400 179.541
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8-25 562.591 448.075
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8-25 -433.191 -268.534
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -907.338 -1.927.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 47.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-826.930 -1.731.943
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.070.394 -972.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-410.000 723.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.025 5.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -461.025 717.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
720.841 1.036.965
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10-12 8.211 -38.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 712.630 1.075.358
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -874.811 -2.535.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-14 -300.114 -251.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.031.142 108.905
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 2.031.142 108.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 273.294 52.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.095 155.084
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-10 -174.095 155.084
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7-14 -22.793 -49.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-175.715 -914.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.186 -430.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -72.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -72.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.186 -357.794
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -61.186 -345.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -11.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
510.520 -446.549
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
464.997 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 464.997 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -446.549
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -446.549
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
45.523 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
273.619 -1.791.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
273.619 -1.791.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.790.295 15.735.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.063.914 13.944.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.063.914 13.790.295
Finansal Yatırımlar
3.805.113 1.734.719
Ticari Alacaklar
10.679.782 9.836.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 424.563 475.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.255.219 9.361.003
Diğer Alacaklar
12.060 20.271
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 3.263 11.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.797 8.797
Stoklar
11 9.997.452 9.122.641
Peşin Ödenmiş Giderler
932.043 632.353
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 168.356 125.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 763.687 507.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 39.353 792.252
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.547.525 1.507.256
ARA TOPLAM
41.077.242 37.436.378
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.077.242 37.436.378
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.490 5.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.490 5.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 10.693.661 10.749.515
Maddi Duran Varlıklar
16 11.399.710 11.615.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.080.353 1.083.721
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.653 53.021
Peşin Ödenmiş Giderler
2.644 2.220
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.644 2.220
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.181.858 23.456.606
TOPLAM VARLIKLAR
64.259.100 60.892.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.627.276 1.114.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 218.087 209.276
Ticari Borçlar
8.496.100 5.902.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.496.100 5.902.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 476.634 203.340
Diğer Borçlar
264.921 439.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10 32.797 33.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 232.124 405.245
Ertelenmiş Gelirler
194.997 217.790
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 194.997 217.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 264.448 1.140.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.317 52.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 29.912 9.180
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 23.405 42.858
ARA TOPLAM
11.595.780 9.278.205
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.595.780 9.278.205
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 88.438 145.292
Uzun Vadeli Karşılıklar
536.023 482.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 536.023 482.699
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 752.391 784.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.376.852 1.412.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.972.632 10.690.231
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.096.994 49.922.177
Ödenmiş Sermaye
21 5.900.000 5.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -93.800 -93.800
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 12.126.950 12.126.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.132.682 5.087.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.132.682 5.087.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 121.694 76.171
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 5.010.988 5.010.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 967.231 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 25.934.637 21.846.939
Net Dönem Karı veya Zararı
1.129.294 4.087.698
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 189.474 280.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.286.468 50.202.753
TOPLAM KAYNAKLAR
64.259.100 60.892.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 9.114.229 7.901.030
Satışların Maliyeti
22 -6.102.922 -4.143.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.011.307 3.757.763
BRÜT KAR (ZARAR)
3.011.307 3.757.763
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -1.043.212 -1.182.813
Pazarlama Giderleri
24.2 -956.471 -378.442
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -457.499 -404.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 758.319 606.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -588.012 -454.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
724.432 1.944.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 99.154
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -64.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
823.586 1.879.372
Finansman Gelirleri
27.1 593.768 381.994
Finansman Giderleri
27.2 -157.739 -397.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.259.615 1.863.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-221.423 -169.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -264.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 43.025 -169.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.038.192 1.693.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.038.192 1.693.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-91.102 -56.103
Ana Ortaklık Payları
1.129.294 1.749.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.083.715 1.693.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-91.102 -56.103
Ana Ortaklık Payları
1.174.817 1.749.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606206


BIST
18:052.011
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 3,03 17.041.731 % 0,00  
YGGYO 21,66 3.770.585 % 0,00  
VERUS 46,86 9.110.113 % 0,00  
RODRG 18,75 996.196 % 0,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4450 13,4779 % 0,05  
Euro 15,2270 15,2624 % -0,06  
Sterlin 18,1766 18,2678 % -0,15  
Frank 14,6704 14,7587 % -0,26  
Riyal 3,5784 3,5963 % -0,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 7,13  
Altın Gr. 797 797 3,34  
Cumhuriyet 5.264 5.343 -3,00  
Tam 5.240 5.371 -2,74  
Yarım 2.533 2.598 -1,33  
Çeyrek 1.270 1.299 -0,66  
Gümüş.Ons 24,13 24,16 -0,08  
Gümüş Gr. 10,46 10,48 -0,02  
B. Petrol 87,68 87,68 0,60