***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 19:56
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 16.740 5.105.396 967.231 9.738.459 4.537.809 38.392.585 892.996 39.285.581
Transferler
-26.974 4.564.783 -4.537.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 67.979 4.081.175 4.149.154 -145.531 4.003.623
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 84.719 5.078.422 967.231 14.303.242 4.081.175 42.541.739 747.465 43.289.204
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 70.329 5.044.705 967.231 14.330.627 7.483.711 45.923.553 813.317 46.736.870
Transferler
21 -33.717 7.517.428 -7.483.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 104.319 2.840.379 2.944.698 -307.282 2.637.416
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 174.648 5.010.988 967.231 21.848.055 2.840.379 48.868.251 506.035 49.374.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
291.578 4.390.974
Dönem Karı (Zararı)
2.840.379 4.030.131
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.840.379 4.030.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
142.039 1.269.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 650.582 502.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-158.249 28.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 -299.352 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 141.103 28.141
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-336.405 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8-25 -631.436 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8-25 295.031 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -13.889 644.069
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 95.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.690.840 -909.020
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.535.964 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.626.002 -1.155.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-8 -383.528 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.009.530 -1.155.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.517 92.802
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10-12 -14.393 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 -106.124 92.802
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.443.268 -6.048.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-14 197.731 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.578 5.892.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 -651.578 5.892.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 138.377 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.187 309.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-10 62.187 309.540
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7-14 36.190 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
291.578 4.390.974
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-817.090 -547.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.766 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 64.766 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-881.856 -983.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -881.856 -983.596
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 517.659
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 517.659
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -81.710
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -81.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.042.332 422.014
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -72.050
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -72.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-797.772 -1.030.700
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -797.772 -1.030.700
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 851.376
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 851.376
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-244.560 673.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.567.844 4.265.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.567.844 4.265.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.735.787 15.486.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.167.943 19.751.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.167.943 15.735.787
Finansal Yatırımlar
6 1.535.964 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.535.964 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 1.535.964 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7.703.337 9.224.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 389.505 5.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.313.832 9.218.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
208.511 145.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 129.548 115.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 78.963 30.716
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 11.767.025 9.323.757
Peşin Ödenmiş Giderler
1.028.167 1.519.304
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 250.617 231.756
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 777.550 1.287.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 406.290 1.496.725
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.267.419 1.216.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.267.419 1.216.041
ARA TOPLAM
38.084.656 38.662.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.084.656 38.662.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 399.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 399.712
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.499 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.499 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 3.793.333 3.833.333
Maddi Duran Varlıklar
16 16.785.846 16.747.872
Arazi ve Arsalar
4.950.000 4.950.000
Binalar
9.048.212 9.128.853
Tesis, Makine ve Cihazlar
524.388 205.442
Taşıtlar
333.154 379.687
Mobilya ve Demirbaşlar
1.408.852 1.454.805
Özel Maliyetler
0 65.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
521.240 563.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.003.349 1.834.815
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
972.649 804.115
Peşin Ödenmiş Giderler
429.289 135.883
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 429.289 135.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.018.316 22.951.615
TOPLAM VARLIKLAR
61.102.972 61.613.758
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.101.041 26.297
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.101.041 26.297
Banka Kredileri
1.432.368 25.513
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
668.673 784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 195.701 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 195.701 0
Banka Kredileri
195.701 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
5.940.562 7.223.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.940.562 7.223.576
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 404.288 265.911
Diğer Borçlar
218.367 156.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10 26.272 48.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 192.095 107.463
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
203.318 182.624
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 203.318 182.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 769.576 1.961.543
Kısa Vadeli Karşılıklar
154.485 13.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 121.580 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 32.905 13.382
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
9.987.338 9.829.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.987.338 9.829.513
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 375.696 3.443.913
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 375.696 3.443.913
Banka Kredileri
253.438 2.074.668
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
122.258 1.369.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
59.935 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7-10 59.935 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
15.496 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 15.496 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
404.364 703.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 404.364 703.716
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 885.857 899.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.741.348 5.047.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.728.686 14.876.888
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.868.251 45.923.553
Ödenmiş Sermaye
21 5.900.000 5.900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 12.126.950 12.126.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.185.636 5.115.034
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.185.636 5.115.034
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.010.988 5.044.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
174.648 70.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 967.231 967.231
Yasal Yedekler
21 967.231 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 21.848.055 14.330.627
Net Dönem Karı veya Zararı
2.840.379 7.483.711
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 506.035 813.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.374.286 46.736.870
TOPLAM KAYNAKLAR
61.102.972 61.613.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 15.251.457 16.238.241 7.350.427 8.412.598
Satışların Maliyeti
22 -8.072.788 -9.158.975 -3.929.521 -5.006.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.178.669 7.079.266 3.420.906 3.405.995
BRÜT KAR (ZARAR)
7.178.669 7.079.266 3.420.906 3.405.995
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -2.804.838 -2.583.778 -1.622.025 -1.105.561
Pazarlama Giderleri
24.2 -1.298.188 -1.094.879 -919.746 -460.703
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -797.431 -696.815 -393.035 -387.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.336.386 2.139.384 730.023 1.074.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -539.619 -775.723 -85.282 -716.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.074.979 4.067.455 1.130.841 1.810.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -64.766 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.010.213 4.067.455 1.130.841 1.810.354
Finansman Gelirleri
27.1 751.992 788.622 369.998 403.203
Finansman Giderleri
27.2 -518.648 -49.737 -120.887 -25.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.243.557 4.806.340 1.379.952 2.188.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-710.460 -870.696 -540.499 -347.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -769.576 -928.262 -769.576 -404.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 59.116 57.566 229.077 57.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.533.097 3.935.644 839.453 1.841.081
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.533.097 3.935.644 839.453 1.841.081
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-307.282 -145.531 -251.179 -150.393
Ana Ortaklık Payları
2.840.379 4.081.175 1.090.632 1.991.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.319 67.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130.399 84.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.080 -16.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-26.080 -16.995
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.319 67.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.637.416 4.003.623 839.453 1.841.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-307.282 -145.531 -251.179 -150.393
Ana Ortaklık Payları
2.944.698 4.149.154 1.090.632 1.991.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553826


BIST18:002.014
Değişim :  -1,36% |  -27,87
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 13,3304 13,3323 % -0,69  
Euro 15,0964 15,1425 % -0,66  
Sterlin 18,0860 18,1767 % -0,81  
Frank 14,4645 14,5517 % -0,99  
Riyal 3,5380 3,5557 % -0,88  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -1,53  
Altın Gr. 789 789 -6,88  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,60 24,64 0,43  
Gümüş Gr. 10,55 10,56 0,12  
B. Petrol 88,93 88,93 0,49