***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 17:52
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 16.740 5.135.738 967.231 9.738.459 4.537.809 38.422.927 892.996 39.315.923
Transferler
-40.459 4.578.268 -4.537.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -65.472 5.612.269 5.546.797 -90.658 5.456.139
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 -48.732 5.095.279 967.231 14.316.727 5.612.269 43.969.724 802.338 44.772.062
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 5.900.000 -93.800 12.126.950 70.329 5.044.705 967.231 14.330.627 7.483.711 45.829.753 813.317 46.643.070
Transferler
-33.717 7.517.428 -7.483.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 126.934 2.156.049 2.282.983 -340.249 1.942.734
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 -93.800 12.126.950 197.263 5.010.988 967.231 21.848.055 2.156.049 48.112.736 473.068 48.585.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.681.675 -818.548
Dönem Karı (Zararı)
2.156.049 5.612.269
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.156.049 5.612.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
408.725 -2.454.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 996.489 790.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-281.333 526.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 -334.020 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 52.687 526.504
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-298.208 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8-25 -578.023 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8-25 279.815 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -625.623
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -625.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -8.223 937.980
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -3.601.655
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -482.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.246.449 -3.975.952
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.523.791 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.745.553 -1.218.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-8 -415.115 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.160.668 -1.218.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
545.252 325.784
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10-12 51.607 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 493.645 325.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.562.594 -2.457.101
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-14 142.675 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.083.523 935.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 -1.083.523 935.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 78.466 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.404 233.267
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-10 108.404 233.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7-14 2.289 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.699.180 -1.795.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.699.180 -1.795.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.681.675 -818.548
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-996.380 -718.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.766 32.438
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 64.766 32.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.061.146 -1.578.786
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.061.146 -1.578.786
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 827.889
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 827.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.955.059 261.240
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -72.050
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -72.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.955.059 333.290
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -1.955.059 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 333.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.633.114 -1.275.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.633.114 -1.275.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.735.787 15.975.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.102.673 14.699.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.102.673 15.735.787
Finansal Yatırımlar
2.523.791 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.523.791 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 2.523.791 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7.599.002 9.224.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 421.092 5.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.177.910 9.218.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
77.614 145.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 63.548 115.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 14.066 30.716
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 10.886.351 9.323.757
Peşin Ödenmiş Giderler
1.342.136 1.519.304
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 307.806 231.756
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.034.330 1.287.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 769.589 1.496.725
Diğer Dönen Varlıklar
1.466.182 1.216.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.466.182 1.216.041
ARA TOPLAM
35.767.338 38.662.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.767.338 38.662.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 399.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 399.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 3.773.333 3.833.333
Maddi Duran Varlıklar
16 16.745.303 16.747.872
Arazi ve Arsalar
4.950.000 4.950.000
Binalar
8.998.527 9.128.853
Tesis, Makine ve Cihazlar
531.776 205.442
Taşıtlar
309.887 379.687
Mobilya ve Demirbaşlar
1.329.179 1.454.805
Özel Maliyetler
0 65.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
625.934 563.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.897.276 1.834.815
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
866.576 804.115
Peşin Ödenmiş Giderler
170.376 135.883
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 170.376 135.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.586.288 22.951.615
TOPLAM VARLIKLAR
58.353.626 61.613.758
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.113.093 26.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.113.093 26.297
Banka Kredileri
9 1.113.093 26.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 201.786 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.786 0
Banka Kredileri
9 201.786 0
Ticari Borçlar
5.562.030 7.223.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.562.030 7.223.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 357.822 279.356
Diğer Borçlar
211.182 142.735
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10 26.272 35.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 184.910 107.463
Ertelenmiş Gelirler
168.915 182.624
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 168.915 182.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 569.479 1.961.543
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.069 13.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.914 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 23.155 13.382
ARA TOPLAM
8.250.376 9.829.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.250.376 9.829.513
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 200.272 3.443.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.272 3.443.913
Banka Kredileri
9 200.272 3.443.913
Diğer Borçlar
39.957 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7-10 39.957 0
Ertelenmiş Gelirler
15.998 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7-14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 15.998 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
369.696 703.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 369.696 703.716
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 891.523 899.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.517.446 5.047.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.767.822 14.876.888
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.112.736 45.923.553
Ödenmiş Sermaye
21 5.900.000 5.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -93.800 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 12.126.950 12.126.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.208.251 5.115.034
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.208.251 5.115.034
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 5.010.988 5.044.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 197.263 70.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
967.231 967.231
Yasal Yedekler
21 967.231 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 21.848.055 14.330.627
Net Dönem Karı veya Zararı
2.156.049 7.483.711
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 473.068 813.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.585.804 46.736.870
TOPLAM KAYNAKLAR
58.353.626 61.613.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 21.555.063 24.326.230 6.303.606 8.087.989
Satışların Maliyeti
22 -12.579.894 -13.824.957 -4.507.106 -4.665.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.975.169 10.501.273 1.796.500 3.422.007
BRÜT KAR (ZARAR)
8.975.169 10.501.273 1.796.500 3.422.007
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -4.266.764 -3.709.299 -1.461.926 -1.125.521
Pazarlama Giderleri
24.2 -1.771.601 -1.630.471 -473.413 -535.592
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -1.160.313 -1.144.616 -362.882 -447.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.512.340 3.657.538 175.954 1.518.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.511.525 -1.890.736 -971.906 -1.115.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.777.306 5.783.689 -1.297.673 1.716.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -64.766 -7.015 0 -7.015
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.712.540 5.776.674 -1.297.673 1.709.219
Finansman Gelirleri
27.1 1.266.635 1.109.778 514.643 321.156
Finansman Giderleri
27.2 -653.002 -94.628 -134.354 -44.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.326.173 6.791.824 -917.384 1.985.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-510.373 -1.270.213 200.087 -399.517
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -569.479 -1.465.898 200.097 -537.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 59.106 195.685 -10 138.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.815.800 5.521.611 -717.297 1.585.967
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.815.800 5.521.611 -717.297 1.585.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-340.249 -90.658 -32.967 54.873
Ana Ortaklık Payları
2.156.049 5.612.269 -684.330 1.531.094
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
126.934 -65.472 22.615 -133.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.668 -81.840 28.269 -166.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.734 16.368 -5.654 33.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.734 16.368 -5.654 33.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.934 -65.472 22.615 -133.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.942.734 5.456.139 -694.682 1.452.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-340.249 -90.658 -32.967 54.873
Ana Ortaklık Payları
2.282.983 5.546.797 -661.715 1.397.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566999


BIST18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54