***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 18:45
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.075.829 1.399.707 24.184.148 601.211 57.912.428 -850.489 57.061.939
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475
Transferler
2.199.306 -2.199.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.630 -31.076 5.486.702 5.407.996 150.904 5.558.900
Dönem Karı (Zararı)
5.486.702 5.486.702 150.904 5.637.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.630 -31.076 -78.706 -78.706
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-30.531 30.259 -272 699.585 699.313
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 -26.628 8.109.894 -31.076 1.399.707 26.405.028 5.486.702 64.943.627 64.943.627
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Transferler
270.478 4.152.372 -4.422.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.870 3.403 35.447.861 35.463.134 7.512.705 42.975.839
Dönem Karı (Zararı)
35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.870 3.403 15.273 15.273
Sermaye Arttırımı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000
Sermaye Avansı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 0 6.930.981 -50.347 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 35.447.861 123.570.637 7.579.035 131.149.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.573.764 15.723.038
Dönem Karı (Zararı)
42.960.566 5.637.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.550.830 -2.828.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
807.855 841.431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.888 -115.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 46.888 -115.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.582 294.148
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 400.704 511.190
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -414.286 -217.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.580.239 -1.643.274
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -19.580.239 -1.643.274
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 4.188.248 -721.443
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -1.483.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.003.919 12.913.860
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.241.271 10.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -14.595.837 26.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.993.640 11.049.437
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -34.498.532 61.586
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -3.607.748 -1.468.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.501.153 -2.899.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 99.080 72.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.461.480 3.005.824
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 8.871.396 15.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.041.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.594.183 15.723.038
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-979.581 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.695.369 -20.546.938
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-19.172.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
331.564 84.622
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 331.564 67.868
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.026.933 -1.458.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.801.446 -1.376.587
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -225.487 -82.154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.116.600 -684.183
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.594.744
Kredilerden Nakit Girişleri
9 5.594.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -636.553
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -636.553
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -21.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.3.1 64.259 -47.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
847.467 -5.508.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
847.467 -5.508.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.378.781 6.140.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.226.248 632.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.226.248 12.378.781
Finansal Yatırımlar
6 3.241.271 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.241.271 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 3.241.271 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
21.274.075 6.756.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 21.274.075 6.756.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12.144.813 9.559.805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.860.143 9.549.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.284.670 10.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 37.463.288 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
3.149.784 93.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.149.784 93.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 979.581 51.120
Diğer Dönen Varlıklar
12 5.205.026 2.756.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 5.205.026 2.756.717
ARA TOPLAM
96.684.086 34.560.571
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.684.086 34.560.571
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 322.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
15.524 4.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 15.524 4.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 47.776.910 28.193.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 11.779.246 18.779.246
Maddi Duran Varlıklar
18 15.578.236 14.781.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 135.482 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 586.846 476.758
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 586.846 476.758
Peşin Ödenmiş Giderler
14 973.710 422.535
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
973.710 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.037.956 619.649
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.883.910 63.599.753
TOPLAM VARLIKLAR
181.567.996 98.160.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 11.131.314 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.131.314 0
Banka Kredileri
9 11.131.314 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.067.143 6.108.848
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.067.143 6.108.848
Banka Kredileri
9 4.067.143 6.108.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
16.551.618 1.464.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 16.551.618 1.464.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 184.393 85.313
Diğer Borçlar
87.983 42.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 87.983 42.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.919.811 48.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.919.811 48.415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 4.609.522 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
123.273 59.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 38.569 25.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 84.704 33.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
45.675.057 7.808.472
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.675.057 7.808.472
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 62.104 3.423.612
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 62.104 3.423.612
Banka Kredileri
9 0 3.423.612
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 62.104 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.415.628 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.415.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 265.535 233.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 265.535 233.484
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.743.267 3.657.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.418.324 11.465.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.570.637 86.628.426
Ödenmiş Sermaye
23.1 41.000.000 36.100.000
Sermaye Avansı
23.7 10.280.923
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.2 6.930.981 70.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.964.210 7.948.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.059.547 8.047.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.2 -50.347 -62.217
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.1 8.109.894 8.109.894
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -95.337 -98.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.4 1.670.185 1.399.707
Yasal Yedekler
23.4 1.670.185 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.5 30.557.400 26.405.028
Net Dönem Karı veya Zararı
35.447.861 4.422.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 7.579.035 66.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.149.672 86.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
181.567.996 98.160.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 77.299.889 9.098.447 54.443.702 3.515.890
Satışların Maliyeti
24.2 -37.686.245 -6.659.439 -23.847.578 -2.912.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.613.644 2.439.008 30.596.124 602.962
BRÜT KAR (ZARAR)
39.613.644 2.439.008 30.596.124 602.962
Genel Yönetim Giderleri
26.1 -3.534.418 -1.574.983 -2.512.228 -700.824
Pazarlama Giderleri
26.2 -7.367.756 -1.197.431 -6.594.075 -513.720
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.3 -2.245.546 -1.874.784 -1.579.407 -1.142.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.1 2.287.170 4.505.319 1.001.337 784.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.2 -1.640.263 -2.105.017 -1.117.310 866.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.112.831 192.112 19.794.441 -102.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.1 2.665.710 4.710.618 1.462.887 2.450.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28.2 -957.683 -1.873.489 -807.252 -646.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 19.580.239 1.643.274 15.696.077 1.643.274
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.401.097 4.672.515 36.146.153 3.345.413
Finansman Gelirleri
29.1 625.648 315.457 570.188 159.326
Finansman Giderleri
29.2 -1.877.931 -59.901 -1.229.019 139.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.148.814 4.928.071 35.487.322 3.644.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.188.248 709.535 -3.308.227 67.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.609.522 0 -3.680.602 28.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 421.274 709.535 372.375 39.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.960.566 5.637.606 32.179.095 3.712.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.960.566 5.637.606 32.179.095 3.712.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 7.512.705 150.904 5.703.849
Ana Ortaklık Payları
35.447.861 5.486.702 26.475.246 3.712.261
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.273 -78.706 -26.961 -84.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.2 14.837 -59.538 -33.702 -67.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3.403 -31.076 -31.076
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 3.403 -31.076 -31.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.967 11.908 6.741 13.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.967 11.908 6.741 13.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.273 -78.706 -26.961 -84.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.975.839 5.558.900 32.152.134 3.627.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 7.512.705 150.895 5.703.849
Ana Ortaklık Payları
35.463.134 5.408.005 26.448.285 3.627.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868416


BIST
18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67