***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 22:53
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 8.109.894 -62.217 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.422.850 -4.422.850 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.831 3.403 8.972.615 9.014.849 1.808.856 10.823.705
Dönem Karı (Zararı)
8.972.615 8.972.615 1.808.856 10.781.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.831 3.403 42.234 42.234
Sermaye Arttırımı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 0 6.930.981 8.109.894 -23.386 -95.337 1.399.707 30.827.878 8.972.615 0 97.122.352 1.875.186 98.997.538
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 9.309.308 -52.047 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
60.933.241 -60.933.241 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.053 24.480.928 24.480.928 4.054.003 28.534.931
Dönem Karı (Zararı)
24.480.928 24.480.928 4.054.003 28.534.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.053 -6.053 -6.053
Sermaye Arttırımı
202.500 202.500
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 9.309.308 -52.047 80.143 1.670.185 91.490.641 24.480.928 174.749.853 21.787.723 196.537.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.449.594 9.804.840
Dönem Karı (Zararı)
28.534.931 10.781.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.481.937 -2.704.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.003.469 389.882
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.303.063 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.578.488
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -275.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-513.136 32.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 62.189 32.639
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -575.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-577.021 -122.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -459.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.198.997
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 1.222.655 191.714
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -3.538.842 -314.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.133.421 -3.884.162
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -9.133.421 -3.884.162
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 3.435.109 880.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.983.599 1.752.166
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 49.229 -9.543.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -29.499.128 -2.535.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.499.128 -2.535.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.232.593 1.291.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.232.593 1.291.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.517.666 -894.518
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 337.830 -2.657.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 25.306.399 945.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.306.399 945.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -126.482 48.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
968.293 4.560.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
968.293 4.560.188
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -3.269.481 10.537.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.930.605 9.829.397
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -11.518.989 -24.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.788.977 -786.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.731 333.397
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 689.731 333.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.879.039 -1.119.784
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.855.837 -1.042.998
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -23.202 -76.786
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -59.500
Alınan Faiz
30 459.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.601.956 1.659.344
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.820.663 151.707
Kredilerden Nakit Girişleri
9 17.820.663 151.707
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -222.210
Ödenen Faiz
29 -2.198.997
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
202.500 28.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.636.615 10.677.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.636.615 10.677.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.464.181 12.378.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.827.566 23.056.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.827.566 17.464.181
Finansal Yatırımlar
6 867.567 916.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
867.567 916.796
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 867.567 916.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
104.292.800 73.833.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.950.014 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 101.342.786 73.821.289
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
30.919.659 3.044.885
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 28.048.244 2.121.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.871.415 923.779
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 27.775.725 17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler
8.584.055 7.355.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.584.055 7.355.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 2.886 8.016.102
Diğer Dönen Varlıklar
12 9.772.679 7.361.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 9.772.679 7.361.845
ARA TOPLAM
187.042.937 135.975.224
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.042.937 142.975.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
685.000 685.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
685.000 685.000
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.254 46.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.254 46.053
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 68.808.205 59.680.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 17.059.500 17.000.000
Maddi Duran Varlıklar
18 33.854.437 30.442.659
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 781.148 956.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 709.781 760.207
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 709.781 760.207
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 1.566.422
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.119.578 2.411.876
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.023.903 113.549.715
TOPLAM VARLIKLAR
319.066.840 256.524.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 39.357.301 21.511.446
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.357.301 21.511.446
Banka Kredileri
9 39.357.301 21.511.446
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 841.401 810.522
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
841.401 810.522
Banka Kredileri
9 841.401 810.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
50.085.604 23.556.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 50.085.604 23.556.550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 246.837 373.319
Diğer Borçlar
7.261.709 6.293.416
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 6.328.666 4.592.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 933.043 1.701.416
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 14.457.175 17.726.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 14.457.175 17.726.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 4.142.719 11.518.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.646 723.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 49.942 63.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 84.704 660.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
116.527.392 82.514.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.527.392 82.514.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 885.810 1.164.091
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 885.810 1.164.091
Banka Kredileri
9 885.810 1.164.091
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.736.688 4.736.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.736.688 4.736.688
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 379.374 303.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 379.374 303.499
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.001.872 6.204.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.529.264 88.718.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
174.749.853 150.274.978
Ödenmiş Sermaye
23 41.000.000 41.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.930.981 6.930.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.177.118 9.183.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.257.261 9.257.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -52.047 -52.047
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 9.309.308 9.309.308
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -80.143 -74.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.670.185 1.670.185
Yasal Yedekler
23 1.670.185 1.670.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 91.490.641 30.557.400
Net Dönem Karı veya Zararı
24.480.928 60.933.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 21.787.723 17.531.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.537.576 167.806.198
TOPLAM KAYNAKLAR
319.066.840 256.524.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 59.306.345 22.856.187
Satışların Maliyeti
24 -25.945.299 -13.838.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.361.046 9.017.520
BRÜT KAR (ZARAR)
33.361.046 9.017.520
Genel Yönetim Giderleri
26 -5.249.751 -1.022.190
Pazarlama Giderleri
26 -2.435.370 -773.681
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.063.128 -666.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 7.199.379 1.285.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -7.584.853 -522.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.227.323 7.318.390
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.592.149 1.202.823
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -286.112 -150.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 9.133.421 3.884.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.666.781 12.254.944
Finansman Gelirleri
29 -5.179.838 -648.912
Finansman Giderleri
29 2.483.097 55.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.970.040 11.661.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.435.109 -880.021
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.142.811 -928.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 707.702 48.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.534.931 10.781.471
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.534.931 10.781.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 4.054.003 1.808.856
Ana Ortaklık Payları
24.480.928 8.972.615
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.053 42.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 48.539
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.053 3.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -6.053 3.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -9.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -9.708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.053 42.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.528.878 10.823.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.054.003 1.808.856
Ana Ortaklık Payları
24.474.875 9.014.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941593


BIST17:592.439
Değişim :  -0,49% |  -12,00
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470
En Düşük
2.434
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,2032 16,2057 % -0,88  
Euro 17,3810 17,4561 % -0,59  
Sterlin 20,4492 20,5517 % -0,47  
Frank 16,8966 16,9984 % -0,48  
Riyal 4,3162 4,3379 % -0,65  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39