***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 19:48
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Transferler
270.478 4.152.372 -4.422.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566
Dönem Karı (Zararı)
35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.870 3.403 15.273 15.273
Sermaye Arttırımı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Sermaye Avansı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -50.347 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 35.447.861 123.570.637 7.579.035 131.149.672
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
780.453 60.152.788 -60.933.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517
Dönem Karı (Zararı)
61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.105 -12.105 -12.105
Sermaye Arttırımı
202.500 202.500
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -86.195 2.450.638 90.710.188 61.198.207 211.461.080 28.195.030 239.656.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.241.726 -4.573.764
Dönem Karı (Zararı)
71.659.517 42.960.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.678.090 -14.550.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.002.167 807.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.247.287
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.759.643
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.487.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-365.757 46.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 159.568 46.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -525.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.079.844 -13.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.814.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 3.823.494
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 3.034.761 400.704
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -3.963.524 -414.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -41.446.666 -19.580.239
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 11.299.609 4.188.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.779.196 -32.003.919
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 653.189 -3.241.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -17.189.861 -14.595.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.213.317 -4.993.640
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.585.651 -34.498.532
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 845.651 -3.607.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.690.667 15.501.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 199.599 99.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.986.897 4.461.480
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -2.607.978 8.871.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.760.623 -3.594.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -11.518.897 -979.581
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.035.671 -1.695.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
833.818 331.564
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 833.818 331.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.624.876 -2.026.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -11.588.028 -1.801.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -36.848 -225.487
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -59.500
Alınan Faiz
30 1.814.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.816.870 7.116.600
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.770.976 5.594.744
Kredilerden Nakit Girişleri
9 18.770.976 5.594.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -333.112 -21.480
Ödenen Faiz
29 -3.823.494
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
202.500 64.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.022.925 847.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.022.925 847.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.464.181 12.378.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.487.106 13.226.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 52.487.106 17.464.181
Finansal Yatırımlar
6 263.607 916.796
Ticari Alacaklar
96.746.346 73.833.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 624.855 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 96.121.491 73.821.289
Diğer Alacaklar
6.769.068 3.044.885
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.242.622 2.121.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.526.446 923.779
Stoklar
11 38.055.929 17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.074.774 7.355.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 2.327.128 8.016.102
Diğer Dönen Varlıklar
12 10.579.752 7.361.845
ARA TOPLAM
215.303.710 135.975.224
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
222.303.710 142.975.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 685.000 685.000
Diğer Alacaklar
6.254 46.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.254 46.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 101.115.398 59.680.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 17.059.500 17.000.000
Maddi Duran Varlıklar
18 39.608.176 30.442.659
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 691.482 956.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 648.760 760.207
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 648.760 760.207
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.460 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.923.144 2.411.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.739.174 113.549.715
TOPLAM VARLIKLAR
384.042.884 256.524.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 40.350.934 21.511.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 834.502 810.522
Ticari Borçlar
32.281.978 23.556.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 32.281.978 23.556.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 572.918 373.319
Diğer Borçlar
43.017.001 6.293.416
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 42.512.792 4.592.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 504.209 1.701.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 15.118.678 17.726.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 10.810.877 11.518.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
177.984 723.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 43.280 63.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 134.704 660.029
ARA TOPLAM
143.164.872 82.514.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.164.872 82.514.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 738.487 1.164.091
Diğer Borçlar
4.736.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.736.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
483.415 303.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21,31 483.415 303.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.221.902 6.204.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.386.774 88.718.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.461.080 150.274.978
Ödenmiş Sermaye
23 41.000.000 41.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.930.981 6.930.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.171.066 9.183.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.257.261 9.257.261
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.3 9.309.308 9.309.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3 -52.047 -52.047
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -86.195 -74.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.450.638 1.670.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 90.710.188 30.557.400
Net Dönem Karı veya Zararı
61.198.207 60.933.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 28.195.030 17.531.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.656.110 167.806.198
TOPLAM KAYNAKLAR
384.042.884 256.524.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 154.145.378 77.299.889 94.839.033 54.443.702
Satışların Maliyeti
24 -73.641.149 -37.686.245 -47.695.850 -23.847.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.504.229 39.613.644 47.143.183 30.596.124
BRÜT KAR (ZARAR)
80.504.229 39.613.644 47.143.183 30.596.124
Genel Yönetim Giderleri
26 -10.503.854 -3.534.418 -5.254.103 -2.512.228
Pazarlama Giderleri
26 -5.214.867 -7.367.756 -2.779.497 -6.594.075
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -4.680.909 -2.245.546 -3.617.781 -1.579.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 16.286.329 2.287.170 6.795.029 1.001.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -16.250.737 -1.640.263 -5.774.257 -1.117.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.140.191 27.112.831 36.512.574 19.794.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 3.914.869 2.665.710 2.322.720 1.462.887
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -495.535 -957.683 -209.423 -807.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 19.946.666 19.580.239 10.813.245 15.696.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.506.191 48.401.097 49.439.116 36.146.153
Finansman Gelirleri
29 4.399.938 625.648 4.208.762 570.188
Finansman Giderleri
29 -4.947.003 -1.877.931 -2.658.792 -1.229.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.959.126 47.148.814 50.989.086 35.487.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.299.609 -4.188.248 -7.864.500 -3.308.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -10.810.877 -4.609.522 -6.668.066 -3.680.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -488.732 421.274 -1.196.434 372.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.659.517 42.960.566 43.124.586 32.179.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.659.517 42.960.566 43.124.586 32.179.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 10.461.310 7.512.705 6.407.307 5.703.849
Ana Ortaklık Payları
61.198.207 35.447.861 36.717.279 26.475.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 1,49300000 0,92500000 0,89600000 1,12200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.105 15.273 -6.052 -26.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 14.837 -33.702
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -12.105 3.403 -6.052 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -12.105 3.403 -6.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.967 6.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.967 6.741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.105 15.273 -6.052 -26.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.647.412 42.975.839 43.118.534 32.152.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.461.310 7.512.705 6.407.307 5.703.849
Ana Ortaklık Payları
61.186.102 35.463.134 36.711.227 26.448.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959459


BIST17:461.910
Değişim :  -5,02% |  -100,87
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
LINK 36,78 87.290.362 % 9,99  
MANAS 19,49 21.945.027 % 9,99  
ORCAY 65,85 23.940.362 % 9,93  
SANEL 10,53 8.833.280 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
17:46 Alış Satış %  
Dolar 13,5032 13,5276 % 0,41  
Euro 15,2803 15,3147 % 0,28  
Sterlin 18,1198 18,2107 % -0,46  
Frank 14,7068 14,7954 % -0,01  
Riyal 3,5911 3,6091 % 0,29  
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 1,65  
Altın Gr. 796 796 2,41  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 -0,56  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 -0,22  
B. Petrol 84,91 84,91 -2,17