***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 20:31
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 3.386.279 -17.504 -184.528 -27.006 1.078.514 -1.281.510 1.393.469 4.347.714 1.408 4.349.122
Transferler
28 1.393.469 -1.393.469
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -174.776 -125.262 -29.474 1.799.578 1.470.066 -30 1.470.036
Dönem Karı (Zararı)
39 1.799.578 1.799.578 -30 1.799.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -174.776 -125.262 -29.474 -329.512 -329.512
Sermaye Arttırımı
28 11.250.000 11.381.281 22.631.281 22.631.281
Sermaye Azaltımı
-1.931 -1.931
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -1.931
Dönem Sonu Bakiyeler
29.250.000 -1.931 11.381.281 3.211.503 -17.504 -309.790 -56.480 1.078.514 111.959 1.799.578 46.447.130 1.378 46.448.508
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177
Transferler
28 597.979 12.149.968 -12.747.947
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 313.807 41.072 -5.453 2.244.911 2.594.337 171.057 2.765.394
Dönem Karı (Zararı)
39 2.244.911 2.244.911 171.057 2.415.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 313.807 41.072 -5.453 349.426 349.426
Sermaye Arttırımı
28 6.000.000 -6.000.000
Kar Payları
28 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 517 517 517
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 601 601 601
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -9.209 11.382.362 3.386.279 68.459 581.511 -214.600 -52.484 1.748.269 2.073.654 56.459.152 418.537 56.877.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.243.360 -1.164.720
Dönem Karı (Zararı)
2.415.968 1.799.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.415.968 1.799.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.901.282 849.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 782.490 548.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
827.331 450.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 827.331 488.129
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -37.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
192.703 -54.795
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.795
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
192.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34 35.619 -154.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
313.807 -32.842
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 313.807 -32.842
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -251.743 119.871
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -13.739 -26.716
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -13.739 -26.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 14.814 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.094.660 -3.276.709
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -244.822 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-940.494 3.162.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -875.366 546.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -65.128 2.615.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.395 -68.832
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -206.395 -68.832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.782.085 -5.122.578
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6-12 924.001 -890.824
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-541.186 244.360
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -190.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -541.186 434.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -189.175 143.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.452 -28.466
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -41.009 -20.902
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 557 -7.564
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6-12 892.013 -470.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.966.065 -245.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -687.943 -73.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -1.278.122 -172.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
222.590 -627.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -216.814 -426.953
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.237.584 -110.044
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.081.937 -4.028.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-631.681 -4.028.296
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -620.832 -4.001.674
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -10.849 -26.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.450.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.944.711 14.495.931
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.631.281
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 22.631.281
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
517 -1.931
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 517 -1.931
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.078.765 -7.879.977
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 3.078.765 -7.879.977
Ödenen Temettüler
-4.000.000
Ödenen Faiz
37 -1.023.993 -253.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.783.288 9.302.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.783.288 9.302.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 7.900.305 177.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.117.017 9.480.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.117.017 7.914.518
Ticari Alacaklar
7 25.954.244 26.160.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 989.955 114.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.964.289 26.046.392
Diğer Alacaklar
9 534.150 327.755
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 149.650 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 384.500 178.105
Stoklar
10 20.475.856 18.693.771
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.563.718 4.455.132
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 31.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.563.718 4.423.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 885.998
Diğer Dönen Varlıklar
29 708.472 20.529
ARA TOPLAM
55.353.457 58.458.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.353.457 58.458.684
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 575.641 330.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 0
Maddi Duran Varlıklar
14 26.135.061 26.174.666
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 46.140 52.331
Binalar
14 20.672.123 20.430.362
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.611.610 1.857.211
Taşıtlar
14 737.455 775.590
Mobilya ve Demirbaşlar
14 524.500 525.818
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 99.981 101.070
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 73.492 62.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.363.557 3.461.022
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.413.187 1.510.652
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.137 34.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 766.935 515.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.293.587 30.516.423
TOPLAM VARLIKLAR
88.647.044 88.975.107
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 4.152.573 1.397.126
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 4.152.573 1.397.126
Banka Kredileri
47 4.152.573 1.397.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 833.725 1.534.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 833.725 1.534.400
Banka Kredileri
47 833.725 1.534.400
Ticari Borçlar
7 17.523.346 19.019.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.523.346 19.019.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 910.464 1.099.639
Diğer Borçlar
9 12.980 53.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.744 51.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.236 1.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.266.914 1.374.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.266.914 1.374.901
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 351.586 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.572.238 2.406.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 611.432 445.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.960.806 1.960.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 575.727 1.853.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 575.727 1.853.849
ARA TOPLAM
29.199.553 28.738.918
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.199.553 28.738.918
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.569.802 2.125.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.569.802 2.125.012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.569.802 2.125.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.769.355 30.863.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.459.152 57.863.697
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 29.250.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -9.209 -9.726
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.382.362 11.381.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.821.649 3.466.770
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.454.738 3.454.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.459 68.459
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 581.511 267.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -214.600 -255.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-52.484 -47.031
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -52.484 -47.031
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.748.269 1.150.290
Yasal Yedekler
30 1.748.269 1.150.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 2.073.654 -76.314
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.244.911 12.747.947
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
418.537 247.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.877.689 58.111.177
TOPLAM KAYNAKLAR
88.647.044 88.975.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 58.309.887 34.886.596
Satışların Maliyeti
31 -44.683.029 -26.791.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.626.858 8.095.012
BRÜT KAR (ZARAR)
13.626.858 8.095.012
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.047.129 -1.644.899
Pazarlama Giderleri
33 -4.240.202 -3.372.643
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.362.178 -660.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.630.502 1.011.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.551.157 -1.249.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.056.694 2.178.154
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 26.716
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
7 -71.314 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 -104.603 187.580
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.880.777 2.392.450
Finansman Gelirleri
37 816.142 868.288
Finansman Giderleri
37 -1.023.993 -821.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.672.926 2.439.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-256.958 -639.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -508.701 -519.790
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 251.743 -119.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.415.968 1.799.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.415.968 1.799.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 171.057 -30
Ana Ortaklık Payları
41 2.244.911 1.799.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
622.583 -300.039
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
38 581.511
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 41.072 -125.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -174.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 0 -174.776
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.453 -29.474
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.453 -29.474
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 -5.453 -29.474
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
617.130 -329.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.033.098 1.470.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
171.057 -30
Ana Ortaklık Payları
2.862.041 1.470.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780712


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6925 21,8012 % -0,65  
Frank 18,9640 19,0783 % -0,16  
Riyal 4,7601 4,7840 % -0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 11,21  
Altın Gr. 1.037 1.037 4,64  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.945 7.028 36,00  
Yarım 3.384 3.436 18,00  
Çeyrek 1.697 1.717 8,00  
Gümüş.Ons 20,80 20,83 0,50  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 0,25  
B. Petrol 97,90 97,90 -1,70