***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 18:49
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177
Transferler
30 597.979 12.149.968 -12.747.947 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30 2.244.911 2.244.911 171.057 2.415.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 313.807 41.072 -5.453 349.426 0 349.426
Sermaye Arttırımı
30 6.000.000 -6.000.000 0 0 0
Kar Payları
28 -4.000.000 -4.000.000 0 -4.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 517 601 1.118 0 1.118
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -9.209 11.382.362 3.386.279 68.459 581.511 -214.600 -52.484 1.748.269 2.073.654 2.244.911 56.459.152 418.537 56.877.689
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Transferler
30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 17.115 2.232.138 2.249.253 -98.721 2.150.532
Dönem Karı (Zararı)
30 17.115 2.232.138 2.249.253 -98.721 2.150.532
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 2.232.138 61.360.741 265.133 61.625.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-640.288 1.243.360
Dönem Karı (Zararı)
2.133.417 2.415.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.133.417 2.415.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.369.498 1.901.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 756.832 782.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.696 827.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 530.696 827.331
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -430.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
392.199 192.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -83.629 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 475.828 192.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34 0 35.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
313.807
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 313.807
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 119.771 -251.743
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -13.739
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -13.739
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 14.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.600.527 -4.094.660
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -244.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.709.719 -940.494
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -276.190 -875.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.985.909 -65.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.471 -206.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -113.471 -206.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.787.951 -1.782.085
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6-12 -2.791.877 924.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.023.767 -541.186
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.801 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.974.966 -541.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.020.764 -189.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-825.274 -40.452
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -41.009
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -825.274 557
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 1.422.205 892.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.875 -1.966.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -59.170 -687.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -151.705 -1.278.122
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-97.612 222.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -79.972 -216.814
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -462.704 1.237.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-644.602 -3.081.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.131 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 72.131 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-716.733 -631.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -639.575 -620.832
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -77.158 -10.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.450.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.396.999 -1.944.711
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 517
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 0 517
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.740.982 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 18.740.982 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 3.078.765
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 3.078.765
Ödenen Temettüler
30 -4.000.000
Ödenen Faiz
37 -343.983 -1.023.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.112.109 -3.783.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.112.109 -3.783.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.875.918 7.900.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 21.988.027 4.117.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 21.992.813 4.875.918
Ticari Alacaklar
7 26.826.580 33.012.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.083.703 807.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.742.877 32.204.614
Diğer Alacaklar
9 363.582 250.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 149.649 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 213.933 100.462
Stoklar
10 22.987.394 17.199.443
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.324.738 2.579.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.324.738 2.579.322
Diğer Dönen Varlıklar
29 247.635 188.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 247.635 188.465
ARA TOPLAM
76.742.742 58.105.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.742.742 58.105.387
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 25.659.841 25.744.571
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 60.983 69.096
Binalar
14 20.542.735 20.825.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.459.364 1.581.987
Taşıtlar
14 366.272 284.123
Mobilya ve Demirbaşlar
14 677.536 495.041
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 119.654 43.901
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 63.537 75.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.266.257 3.293.757
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.315.887 1.343.387
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.054.464 8.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.054.464 8.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 797.752 715.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.228.570 32.212.447
TOPLAM VARLIKLAR
109.971.312 90.317.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.432.885 5.262.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 6.432.885 5.262.150
Banka Kredileri
47 6.432.885 5.262.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.289.577 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.289.577 0
Banka Kredileri
47 1.289.577 0
Ticari Borçlar
7 12.877.105 15.323.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 48.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.877.105 15.274.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.345.291 324.527
Diğer Borçlar
9 543.246 1.368.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 543.246 1.368.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.530.076 2.107.871
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 46.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.530.076 2.060.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 442.828 704.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.964.539 2.581.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 401.505 588.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.563.034 1.993.034
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 151.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 151.705
ARA TOPLAM
28.425.547 27.824.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.425.547 27.824.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 16.280.669 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 16.280.669 0
Banka Kredileri
47 16.280.669 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.638.978 3.018.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.638.978 3.018.284
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
244 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.919.891 3.018.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.345.438 30.842.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.360.741 59.111.488
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -5.961 -5.961
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.365.737 3.348.622
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.365.737 3.348.622
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -20.542 -37.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.054.094 1.748.269
Yasal Yedekler
30 2.054.094 1.748.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.081.144 2.085.686
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.232.138 5.301.283
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
265.133 363.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.625.874 59.475.342
TOPLAM KAYNAKLAR
109.971.312 90.317.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 38.987.539 58.309.887 18.728.681 30.860.341
Satışların Maliyeti
31 -28.829.389 -44.683.029 -14.000.987 -22.496.202
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.158.150 13.626.858 4.727.694 8.364.139
BRÜT KAR (ZARAR)
10.158.150 13.626.858 4.727.694 8.364.139
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.972.375 -3.047.129 -1.123.380 -1.346.525
Pazarlama Giderleri
33 -3.176.001 -4.240.202 -1.534.698 -2.189.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.187.119 -1.362.178 -550.416 -659.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.036.108 2.630.502 1.406.689 1.467.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.273.703 -4.551.157 -1.153.710 -2.686.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.585.060 3.056.694 1.772.179 2.949.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 51.916 0 10.688 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -22.636 -71.314 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 -104.603 0 -104.603
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.614.340 2.880.777 1.782.867 2.845.040
Finansman Gelirleri
37 1.059.398 816.142 763.177 213.543
Finansman Giderleri
37 -1.716.435 -1.023.993 -990.021 -316.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.957.303 2.672.926 1.556.023 2.742.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-823.886 -256.958 -854.014 -189.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-905.532 -508.701 -905.532 -508.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
81.646 251.743 51.518 318.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.133.417 2.415.968 702.009 2.552.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.133.417 2.415.968 702.009 2.552.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-98.721 171.057 -104.779 101.943
Ana Ortaklık Payları
2.232.138 2.244.911 806.788 2.450.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 622.583 0 622.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
38 0 581.511 0 581.511
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
38 0 581.511 0 581.511
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 41.072 0 41.072
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.453 0 -5.453
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 -5.453 0 -5.453
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 0 -5.453 0 -5.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 617.130 0 617.130
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.133.417 3.033.098 702.009 3.169.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-98.721 171.057 -104.779 101.943
Ana Ortaklık Payları
2.232.138 2.862.041 806.788 3.067.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866842


BIST
18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9284 17,9346 % -0,08  
Euro 18,2821 18,3228 % 0,13  
Sterlin 21,6002 21,7085 % 0,05  
Frank 18,6977 18,8103 % 0,03  
Riyal 4,7583 4,7822 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -0,70  
Altın Gr. 1.032 1.032 0,67  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.906 6.981 -6,00  
Yarım 3.365 3.413 -3,00  
Çeyrek 1.688 1.706 -1,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,67 -0,01  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 0,01  
B. Petrol 96,58 96,58 0,14