***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 18:19
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177
Transferler
30 597.979 12.149.968 -12.747.947
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 313.807 41.072 -5.453 3.410.044 3.759.470 164.476 3.923.946
Dönem Karı (Zararı)
30 3.410.044 3.410.044 164.476 3.574.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 313.807 41.072 -5.453 349.426 349.426
Sermaye Arttırımı
30 6.000.000 -6.000.000 0 0
Kar Payları
28 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 2.851 1.565 4.416 4.416
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -6.875 11.383.326 3.386.279 68.459 581.511 -214.600 -52.484 1.748.269 2.073.654 3.410.044 57.627.583 411.956 58.039.539
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Transferler
305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.115 5.956.403 5.973.518 5.973.518
Dönem Karı (Zararı)
17.115 5.956.403 5.973.518 5.973.518
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.961 5.961 5.961
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 5.956.403 65.090.967 356.398 65.447.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.932.860 3.104.125
Dönem Karı (Zararı)
5.948.947 3.574.520
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 5.948.947 3.574.520
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.426.980 1.793.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.128.831 1.078.813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-248.623 352.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 181.377 352.941
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -430.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
529.607 212.248
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 37.179 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 492.428 212.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34 0 35.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 313.807
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 0 313.807
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.068.797 -201.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.632 -13.740
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -51.632 -13.740
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 0 14.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.420.993 -3.409.233
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 0 -244.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.482.642 2.823.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -175.630 62.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.658.272 2.760.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.793 -1.121.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -105.793 -1.121.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.659.502 -2.879.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -763.998 1.108.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.440 -1.957.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.801 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -120.639 -1.957.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.253.801 109.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-646.117 1.503.471
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 183.777 -51.753
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -829.894 1.555.224
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 2.840.720 -300.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-653.306 -2.451.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -501.601 -496.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -151.705 -1.955.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.954.934 1.958.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -79.972 -2.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -942.102 1.148.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-748.029 -2.887.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.131 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 72.131 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-820.160 -437.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -741.766 -484.221
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -78.394 46.911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.450.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.809.585 -621.353
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.851
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 0 2.851
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.961 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 5.961 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.452.467 4.915.671
Kredilerden Nakit Girişleri
47 13.452.467 4.915.671
Ödenen Temettüler
30 0 -4.000.000
Ödenen Faiz
37 -648.843 -1.539.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.994.416 -404.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.994.416 -404.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.875.918 7.900.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 21.870.334 7.495.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 21.962.944 4.875.918
Ticari Alacaklar
7 28.037.057 33.012.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 983.143 807.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.053.914 32.204.614
Diğer Alacaklar
9 355.905 250.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 149.650 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 206.255 100.462
Stoklar
10 25.858.945 17.199.443
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.167.509 2.579.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.167.509 2.579.322
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 16.225 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 690.066 188.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 690.066 188.465
ARA TOPLAM
80.088.651 58.105.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.088.651 58.105.387
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 25.495.157 25.744.571
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 56.926 69.096
Binalar
14 20.562.531 20.825.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.437.026 1.581.987
Taşıtlar
14 333.244 284.123
Mobilya ve Demirbaşlar
14 634.235 495.041
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 43.901 43.901
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 57.534 75.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.214.000 3.293.757
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.263.630 1.343.387
Peşin Ödenmiş Giderler
183.814 8.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 183.814 8.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 712.296 715.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.055.523 32.212.447
TOPLAM VARLIKLAR
112.144.174 90.317.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.066.918 5.262.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.066.918 5.262.150
Banka Kredileri
47 1.066.918 5.262.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.101.760 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.101.760 0
Banka Kredileri
47 1.101.760 0
Ticari Borçlar
7 14.635.203 15.323.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 48.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.635.203 15.274.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.578.328 324.527
Diğer Borçlar
9 722.403 1.368.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 183.777 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 538.626 1.368.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.948.591 2.107.871
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 46.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.948.591 2.060.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 841.920 704.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.981.536 2.581.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 418.502 588.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.563.034 1.993.034
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 151.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 151.705
ARA TOPLAM
26.876.659 27.824.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.876.659 27.824.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 16.545.939 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 16.545.939 0
Banka Kredileri
47 16.545.939 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.272.662 3.018.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.272.662 3.018.284
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.549 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.820.150 3.018.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.696.809 30.842.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.090.967 59.111.488
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 -5.961
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.365.737 3.348.622
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.365.737 3.348.622
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -20.542 -37.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.054.094 1.748.269
Yasal Yedekler
30 2.054.094 1.748.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.081.144 2.085.686
Net Dönem Karı veya Zararı
41 5.956.403 5.301.283
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
356.398 363.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.447.365 59.475.342
TOPLAM KAYNAKLAR
112.144.174 90.317.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 68.612.484 89.433.593 29.624.945 31.123.706
Satışların Maliyeti
31 -48.966.393 -69.370.806 -20.137.004 -24.687.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.646.091 20.062.787 9.487.941 6.435.929
BRÜT KAR (ZARAR)
19.646.091 20.062.787 9.487.941 6.435.929
Genel Yönetim Giderleri
33 -4.183.281 -4.345.247 -1.210.906 -1.298.118
Pazarlama Giderleri
33 -5.141.713 -7.094.746 -1.965.712 -2.854.544
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.623.539 -2.063.079 -436.420 -700.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.706.505 2.599.197 670.397 -31.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.818.816 -4.492.682 -1.545.113 58.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.585.247 4.666.230 5.000.187 1.609.536
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 92.759 0 40.843 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 0 -71.314 22.636 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 -104.603 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.678.006 4.490.313 5.063.666 1.609.536
Finansman Gelirleri
37 3.023.346 1.221.577 1.963.948 405.435
Finansman Giderleri
37 -3.963.269 -1.539.875 -2.246.834 -515.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.738.083 4.172.015 4.780.780 1.499.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.789.136 -597.495 -965.250 -340.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.784.022 -798.896 -878.490 -290.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.114 201.401 -86.760 -50.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.948.947 3.574.520 3.815.530 1.158.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.948.947 3.574.520 3.815.530 1.158.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -7.456 164.476 91.265 -6.581
Ana Ortaklık Payları
41 5.956.403 3.410.044 3.724.265 1.165.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 622.583 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
38 0 581.511 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 581.511 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 41.072 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 0 -5.453 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 -5.453 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 0 -5.453 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 617.130 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.948.947 4.191.650 3.815.530 1.158.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.456 164.476 91.265 -6.581
Ana Ortaklık Payları
5.956.403 4.027.174 3.724.265 1.165.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886405


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76