***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:10
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Transferler
30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 17.115 1.023.840 1.040.955 6.058 1.047.013
Dönem Karı (Zararı)
30 17.115 1.023.840 1.040.955 6.058 1.047.013
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 1.023.840 60.152.443 369.912 60.522.355
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770
Transferler
30 12.093.339 -12.093.339 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 647.081 647.081 1.954 649.035
Dönem Karı (Zararı)
30 647.081 647.081 1.954 649.035
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 19.174.483 647.081 71.697.951 363.854 72.061.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.520.228 55.826
Dönem Karı (Zararı)
649.031 1.023.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 649.031 1.023.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
696.393 1.810.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 539.040 377.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.499 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -11.499 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
883.304 626.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 883.304 626.464
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-540.786 -57.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -651.988 -107.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 197.438 106.583
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 910.764 503.593
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -997.000 -559.589
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -173.666 772.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 64.268
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 64.268
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 0 26.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.481.342 -1.401.368
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-666.055 3.630.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 25.904 -404.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -691.959 4.035.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.979 19.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 42.979 19.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.721.394 -3.255.206
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -371.268 -1.087.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.019.221 -1.066.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.982 -48.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.027.203 -1.017.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 855.730 701.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.277.749 -1.204.950
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.510 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.229.239 -1.204.950
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 4.548.287 932.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-948.409 -72.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -948.409 -1.384.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 1.311.447
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.826.766 1.432.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -107.345 -107.036
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -79.972
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -1.199.193 -1.189.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.675.321 -667.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.136
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 60.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.675.321 -727.151
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.653.939 -652.993
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -21.382 -74.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.783 1.359.502
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.317.261
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 1.317.261
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-323.768 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -323.768 0
Ödenen Faiz
37 -197.438 -65.584
Alınan Faiz
651.989 107.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.024.310 748.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.024.310 748.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.554.187 4.875.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.529.877 5.624.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 25.529.877 26.554.187
Ticari Alacaklar
7 30.676.377 30.909.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 930.131 956.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.746.246 29.953.552
Diğer Alacaklar
9 219.888 262.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 149.650 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 70.238 113.217
Stoklar
10 28.551.979 19.830.585
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.382.565 3.939.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.382.565 3.939.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 4.359 4.359
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.188.799 240.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 1.188.799 240.390
ARA TOPLAM
90.553.844 81.741.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.553.844 81.741.510
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 27.502.415 25.328.644
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 48.841 52.880
Binalar
14 20.278.536 20.420.534
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.518.581 1.432.344
Taşıtlar
14 2.585.193 308.040
Mobilya ve Demirbaşlar
14 594.343 625.855
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 61.697 61.697
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 45.464 57.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.405.349 3.442.839
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.454.979 1.492.469
Peşin Ödenmiş Giderler
3.366 75.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.366 75.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 824.109 650.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.185.495 31.947.310
TOPLAM VARLIKLAR
124.739.339 113.688.820
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.030.347 1.164.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.030.347 1.164.535
Banka Kredileri
47 9.030.347 1.164.535
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.775.008 3.767.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.775.008 3.767.541
Banka Kredileri
47 2.775.008 3.767.541
Ticari Borçlar
7 20.590.785 13.568.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 7.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.590.785 13.560.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.197.772 342.042
Diğer Borçlar
9 153.982 1.431.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 153.982 1.383.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.810.963 2.262.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.810.963 2.262.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 356.128 1.555.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.026.633 1.883.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 591.557 448.229
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.435.076 1.435.076
ARA TOPLAM
42.941.618 25.975.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.941.618 25.975.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 5.484.459 12.681.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 5.484.459 12.681.506
Banka Kredileri
47 5.484.459 12.681.506
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.251.457 3.618.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.251.457 3.618.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.735.916 16.300.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.677.534 42.276.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.697.951 71.050.870
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.188.704 3.188.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.188.704 3.188.704
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -197.575 -197.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.054.094 2.054.094
Yasal Yedekler
30 2.054.094 2.054.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 19.174.483 7.081.144
Net Dönem Karı veya Zararı
41 647.081 12.093.339
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
363.854 361.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.061.805 71.412.770
TOPLAM KAYNAKLAR
124.739.339 113.688.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 24.397.399 20.258.858
Satışların Maliyeti
31 -18.218.947 -14.828.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.178.452 5.430.456
BRÜT KAR (ZARAR)
6.178.452 5.430.456
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.239.289 -1.848.995
Pazarlama Giderleri
33 -1.826.445 -1.641.303
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -633.899 -636.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.469.965 1.629.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.537.656 -1.119.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
411.128 1.812.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 55.380 41.228
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 1.515 -22.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
468.023 1.831.473
Finansman Gelirleri
37 1.300.148 296.221
Finansman Giderleri
37 -897.895 -726.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
870.276 1.401.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-221.245 -377.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -394.911 -407.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 173.666 30.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
649.031 1.023.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
649.031 1.023.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 1.950 6.058
Ana Ortaklık Payları
41 647.081 1.017.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
38 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
649.031 1.023.840
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.950 6.058
Ana Ortaklık Payları
647.081 1.017.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933502


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9271 17,9366 % -0,12  
Euro 18,2248 18,2526 % -0,01  
Sterlin 21,5956 21,7039 % 0,03  
Frank 18,7788 18,8920 % -0,67  
Riyal 4,7610 4,7849 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -3,25  
Altın Gr. 1.023 1.024 -4,22  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.869 6.949 -7,00  
Yarım 3.347 3.397 -4,00  
Çeyrek 1.679 1.698 -2,00  
Gümüş.Ons 20,15 20,18 -0,11  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 -0,10  
B. Petrol 92,93 92,93 -2,17