***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 19:08***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.784.639 -117.172 1.419.526 1.497.528 22.807.338 251.524.327 251.524.327
Transferler
2.223.401 20.583.937 -22.807.338 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.865.668 -48.484 1.865.668 25.708.573 25.660.089 25.660.089
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
3.085.855 22.622.718 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.243.208 -27.470 11.099.953 26.840.328 49.156.019 49.156.019
Sermaye Arttırımı
30 20.000.000 -20.000.000 0 0
Kar Payları
30 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.928.082 -39.111.556
Dönem Karı (Zararı)
26.840.328 25.708.573
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.840.328 25.708.573
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.067.672 4.664.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 3.864.393 3.174.020
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.879.371 885.616
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.879.782 889.237
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -411 -3.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
582.509 518.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 582.509 518.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.597.755 -6.355.506
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.441.883 -6.319.063
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.155.872 -36.443
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.781.476 -48.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.781.476 -48.484
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 8.109.367 6.450.511
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.263 40.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.210.405 -70.328.113
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.940.128 -20.233.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
238.043 -303.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.702.085 -19.929.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.839 5.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-194.839 5.434
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.309 -336.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.229.371 -50.315.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.653.450 -50.536.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.424.079 220.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.314.986 551.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.314.986 551.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.697.595 -39.955.072
Alınan Faiz
38 4.027.864 5.434.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -360.458 -372.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -4.436.919 -4.218.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-501.513 -223.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.625 5.711
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.625 5.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.138 -229.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -438.257 -111.800
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -76.881 -117.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.000.000 -10.000.000
Ödenen Temettüler
30 -20.000.000 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.426.569 -49.335.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.426.569 -49.335.131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 32.223.681 81.558.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 35.650.250 32.223.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.650.250 32.223.681
Ticari Alacaklar
8 245.764.042 295.795.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 168.187 405.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
245.595.855 295.389.545
Diğer Alacaklar
71.619 8.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 71.619 8.029
Stoklar
11 2.451.109 1.734.070
Diğer Dönen Varlıklar
255.769 124.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 255.769 124.520
ARA TOPLAM
284.192.789 329.885.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
284.192.789 329.885.554
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 2.089.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 2.089.767
Diğer Alacaklar
3.335.101 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.335.101 3.335.101
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 15.295.000 0
Maddi Duran Varlıklar
113.263.729 100.720.627
Arazi ve Arsalar
15 0 124.000
Binalar
15 112.795.000 100.055.961
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 151.318 185.042
Mobilya ve Demirbaşlar
15 292.662 355.624
Özel Maliyetler
15 24.749 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.606 226.796
Bilgisayar Yazılımları
18 136.606 226.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.030.436 106.372.291
TOPLAM VARLIKLAR
416.223.225 436.257.845
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 93.045.328 148.445.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 92.353.717 147.838.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
691.611 606.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 815.753 959.773
Diğer Borçlar
466.044 120.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 466.044 120.206
Ertelenmiş Gelirler
651.294 907.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 651.294 907.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 1.621.230 2.734.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
270.191 309.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 270.191 309.947
ARA TOPLAM
96.869.840 153.476.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.869.840 153.476.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.558.316 2.301.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.558.316 2.301.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 20.454.634 13.294.694
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.012.950 15.596.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.882.790 169.073.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.340.435 267.184.416
Ödenmiş Sermaye
30 80.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 80.132.468 100.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.969.053 63.753.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.969.053 63.753.315
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
75.162.179 63.918.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-193.126 -165.656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.728.782 3.642.927
Yasal Yedekler
30 6.728.782 3.642.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.669.804 13.947.133
Net Dönem Karı veya Zararı
26.840.328 25.708.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
296.340.435 267.184.416
TOPLAM KAYNAKLAR
416.223.225 436.257.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 787.281.211 869.893.806
Satışların Maliyeti
31 -765.717.161 -849.153.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.564.050 20.740.491
BRÜT KAR (ZARAR)
21.564.050 20.740.491
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -6.853.428 -6.104.575
Pazarlama Giderleri
33,34 -14.017.146 -12.595.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 55.023.980 53.681.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -27.359.284 -33.291.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.358.172 22.430.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.358.172 22.430.094
Finansman Gelirleri
38 10.319.350 12.082.268
Finansman Giderleri
38 -3.727.827 -2.353.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.949.695 32.159.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.109.367 -6.450.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -6.058.149 -6.952.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -2.051.218 502.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.840.328 25.708.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.840.328 25.708.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.840.328 25.708.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,34000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.315.691 -48.484
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39 27.458.751 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -34.338 -60.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.108.722 12.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 -5.108.722 12.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.315.691 -48.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.156.019 25.660.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.156.019 25.660.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663872


BIST
18:051.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKFYO 8,91 49.515.899 % 10,00  
FADE 11,55 74.342.113 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
ISBTR 49.500,00 1.876.250 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.692.337 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7788 7,7839 % 0,41  
Euro 9,2118 9,2193 % 0,25  
Sterlin 10,6670 10,7205 % 2,59  
Frank 8,2370 8,2866 % 2,22  
Riyal 2,0563 2,0667 % 2,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.684 3,20  
Altın Gr. 418 418 6,77  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,07 25,11 -0,02  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,01  
B. Petrol 68,47 68,47 0,46