***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 18:21***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
3.085.855 22.622.718 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.798.502 -11.446 2.798.502 12.252.280 12.240.834 12.240.834
Sermaye Arttırımı
20.000.000 -20.000.000 0 0
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 61.120.469 -177.102 6.728.782 19.368.353 12.252.280 259.425.250 259.425.250
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.123.395 55.262 1.123.395 9.705.520 9.760.782 9.760.782
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 74.038.784 -137.864 9.536.516 32.825.793 9.705.520 286.101.217 286.101.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.720.391 74.100.652
Dönem Karı (Zararı)
9.705.520 12.252.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.705.520 12.252.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-72.971 6.188.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 2.190.955 1.592.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.192.273 1.832.220
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.192.484 1.801.144
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -211 31.076
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
237.946 159.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 237.946 159.268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.974.328 -468.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.406.824 846.444
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
432.496 -1.314.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
55.262 -11.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
55.262 -11.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 5.318.633 3.080.095
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.093.712 3.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.230.773 55.461.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.930.147 86.302.920
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
129.027 260.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.059.174 86.042.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.407.819 49.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.407.819 49.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-668.948 -734.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.606.126 -27.092.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.798.346 -29.619.850
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-192.220 2.527.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.184.077 -3.063.590
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.184.077 -3.063.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.863.322 73.901.899
Alınan Faiz
38 2.408.698 2.132.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -5.551.629 -1.933.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.711.537 -80.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.933 -80.494
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -148.933 -77.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -3.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.860.470 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.000.000 -19.861.964
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 138.036
Kredilerden Nakit Girişleri
0 138.036
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.431.928 54.158.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.431.928 54.158.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.650.250 32.223.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 57.082.178 86.381.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 57.082.178 35.650.250
Ticari Alacaklar
8 244.211.387 245.764.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 296.840 168.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
243.914.547 245.595.855
Diğer Alacaklar
50.108 71.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 50.108 71.619
Stoklar
11 4.699.908 2.451.109
Diğer Dönen Varlıklar
200.949 255.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 200.949 255.769
ARA TOPLAM
306.244.530 284.192.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
306.244.530 284.192.789
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7.641.876 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.641.876 0
Diğer Alacaklar
3.612 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.335.101
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 230.000 15.295.000
Maddi Duran Varlıklar
111.647.911 113.263.729
Binalar
15 111.132.272 112.795.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 191.663 151.318
Mobilya ve Demirbaşlar
15 301.744 292.662
Özel Maliyetler
15 22.232 24.749
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
88.586 136.606
Bilgisayar Yazılımları
18 88.586 136.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.611.985 132.030.436
TOPLAM VARLIKLAR
425.856.515 416.223.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 115.096.963 93.045.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 113.717.295 92.353.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.379.668 691.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 721.263 815.753
Diğer Borçlar
174.732 466.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 174.732 466.044
Ertelenmiş Gelirler
620.285 651.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 620.285 651.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 1.846.393 1.621.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
179.417 270.191
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 179.417 270.191
ARA TOPLAM
118.639.053 96.869.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.639.053 96.869.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.725.413 2.558.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.725.413 2.558.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.390.832 20.454.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.116.245 23.012.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.755.298 119.882.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
286.101.217 296.340.435
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 70.132.468 80.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.900.920 74.969.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.900.920 74.969.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
74.038.784 75.162.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.864 -193.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.536.516 6.728.782
Yasal Yedekler
30 9.536.516 6.728.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 32.825.793 27.669.804
Net Dönem Karı veya Zararı
9.705.520 26.840.328
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
286.101.217 296.340.435
TOPLAM KAYNAKLAR
425.856.515 416.223.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 409.349.573 415.929.716 201.975.557 192.684.525
Satışların Maliyeti
31 -397.918.672 -405.812.078 -196.617.117 -188.070.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.430.901 10.117.638 5.358.440 4.614.246
BRÜT KAR (ZARAR)
11.430.901 10.117.638 5.358.440 4.614.246
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -3.489.435 -3.251.985 -1.750.130 -1.735.363
Pazarlama Giderleri
33,34 -8.447.739 -6.397.051 -3.908.592 -3.374.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 34.878.561 35.718.344 14.508.977 7.389.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -27.985.792 -23.355.994 -11.253.888 -2.644.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.386.496 12.830.952 2.954.807 4.249.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 2.795.470 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.181.966 12.830.952 2.954.807 4.249.426
Finansman Gelirleri
38 5.917.486 4.899.310 2.857.851 1.991.991
Finansman Giderleri
38 -75.299 -2.397.887 -38.598 -883.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.024.153 15.332.375 5.774.060 5.358.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.318.633 -3.080.095 -2.004.565 -1.073.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -7.398.022 -2.664.454 -2.058.581 -928.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 2.079.389 -415.641 54.016 -144.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.705.520 12.252.280 3.769.495 4.285.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.705.520 12.252.280 3.769.495 4.285.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.705.520 12.252.280 3.769.495 4.285.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,11000000 0,14000000 0,04000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.262 -11.446 62.613 -19.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 70.849 -14.307 80.274 -24.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.587 2.861 -17.661 4.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 -15.587 2.861 -17.661 4.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.262 -11.446 62.613 -19.253
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.760.782 12.240.834 3.832.108 4.265.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.760.782 12.240.834 3.832.108 4.265.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701562


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4554 7,4580 % 0,17  
Euro 8,9997 9,0143 % 0,31  
Sterlin 10,3631 10,4151 % 1,14  
Frank 8,0704 8,1190 % 0,69  
Riyal 1,9791 1,9890 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 -18,44  
Altın Gr. 411 411 0,52  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,15 26,18 -0,54  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,04  
B. Petrol 64,10 64,10 1,40