***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 21:07***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
3.085.855 22.622.718 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.243.208 -27.470 11.099.953 26.840.328 49.156.019 49.156.019
Sermaye Arttırımı
20.000.000 -20.000.000
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.246.791 -124.431 2.246.791 10.986.464 10.862.033 10.862.033
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.328.515 23.928.082
Dönem Karı (Zararı)
10.986.464 26.840.328
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.986.464 26.840.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.127.466 4.067.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 3.607.494 3.864.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.208.625 2.879.371
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.197.706 2.879.782
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.919 -411
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
585.308 582.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 585.308 582.509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.130.287 -2.597.755
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.806.983 -1.441.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-323.304 -1.155.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-124.431 -8.781.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-124.431 -8.781.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 5.684.728 8.109.367
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
296.029 11.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.091.598 -6.210.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.072.528 45.940.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
72.804 238.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.999.724 45.702.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-402.514 -194.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-402.514 -194.839
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-502.863 -41.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.529.047 -54.229.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.988.199 -56.653.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-540.848 2.424.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-546.506 2.314.986
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-546.506 2.314.986
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.205.528 24.697.595
Alınan Faiz
38 6.691.343 4.027.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -612.244 -360.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -10.956.112 -4.436.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.520.342 -501.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.628
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-340.128 -515.141
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -228.726 -438.259
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -111.402 -76.882
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.860.470 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.000.000 -20.000.000
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.848.857 3.426.569
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.211.902 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.060.759 3.426.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 35.650.250 32.223.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.711.009 35.650.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 56.711.009 35.650.250
Ticari Alacaklar
8 205.595.319 245.764.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 95.058 168.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
205.500.261 245.595.855
Diğer Alacaklar
71.568 71.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 71.568 71.619
Stoklar
11 1.338.877 2.451.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41 1.917.238 0
Diğer Dönen Varlıklar
663.711 255.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 663.711 255.769
ARA TOPLAM
266.297.722 284.192.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.297.722 284.192.789
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.241.551 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.241.551 0
Diğer Alacaklar
3.612 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.335.101
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 260.000 15.295.000
Maddi Duran Varlıklar
109.983.348 113.263.729
Binalar
15 109.469.545 112.795.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 217.375 151.318
Mobilya ve Demirbaşlar
15 276.713 292.662
Özel Maliyetler
15 19.715 24.749
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
149.621 136.606
Bilgisayar Yazılımları
18 149.621 136.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.638.132 132.030.436
TOPLAM VARLIKLAR
381.935.854 416.223.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 71.823.512 93.045.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 71.669.938 92.353.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
153.574 691.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 437.983 815.753
Diğer Borçlar
228.134 466.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 228.134 466.044
Ertelenmiş Gelirler
654.205 651.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 654.205 651.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 0 1.621.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.023 270.191
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 212.023 270.191
ARA TOPLAM
73.355.857 96.869.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.355.857 96.869.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.690.907 2.558.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.690.907 2.558.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.686.622 20.454.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.377.529 23.012.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.733.386 119.882.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
287.202.468 296.340.435
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 70.132.468 80.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.597.831 74.969.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.597.831 74.969.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 72.915.388 75.162.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -317.557 -193.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.536.516 6.728.782
Yasal Yedekler
30 9.536.516 6.728.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 33.949.189 27.669.804
Net Dönem Karı veya Zararı
10.986.464 26.840.328
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
287.202.468 296.340.435
TOPLAM KAYNAKLAR
381.935.854 416.223.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 829.866.637 787.281.211
Satışların Maliyeti
31 -805.241.115 -765.717.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.625.522 21.564.050
BRÜT KAR (ZARAR)
24.625.522 21.564.050
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -6.521.419 -6.853.428
Pazarlama Giderleri
33,34 -16.015.438 -14.017.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 74.207.856 55.023.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -72.948.926 -27.359.284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.347.595 28.358.172
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 2.795.470 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.143.065 28.358.172
Finansman Gelirleri
38 16.536.175 10.319.350
Finansman Giderleri
38 -6.008.048 -3.727.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.671.192 34.949.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.684.728 -8.109.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -7.417.644 -6.058.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 1.732.916 -2.051.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.986.464 26.840.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.986.464 26.840.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.986.464 26.840.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,12000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-124.431 22.315.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39 0 27.458.751
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -159.527 -34.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.096 -5.108.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 35.096 -5.108.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.431 22.315.691
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.862.033 49.156.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.862.033 49.156.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743505


BIST18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4688 7,4713 % 1,51  
Euro 9,0227 9,0321 % 1,45  
Sterlin 10,3809 10,4329 % 1,31  
Frank 8,0802 8,1289 % 0,81  
Riyal 1,9795 1,9894 % 1,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -14,41  
Altın Gr. 411 412 1,35  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,32 26,34 -0,37  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 64,50 64,50 1,80